Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Grøn skattereform uden CO2-afgift

Søgeord:

9. december 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

198 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Højere energiafgifter på fossile brændsler skal bidrage til grøn omstilling.

 

Der indføres ikke en CO2-afgift, men til gengæld skal erhvervslivet betale en højere energiafgift på fossile brændsler.

 

Sådan lyder hovedpunkterne i den grønne skattereform, som regeringen sammen med Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF tirsdag nåede til enighed om.

 

Ifølge Skatteministeriet vil skattereformen i dens første fase reducere Danmarks CO2-udledning med 0,5 mio. ton og øge beskæftigelsen med op mod 5.000 personer frem mod 2022. Frem mod 2030 skal indføres højere og mere ensartede afgifter på udledningen af klimabelastende drivhusgasser.

 

Det er aftalepartiernes ambition, at Danmark skal have en ensartet CO2-afgift. Vejen dertil går over to faser. Det giver erhvervslivet tid til at investere og udvikle grønne løsninger, så omstillingen ikke kommer til at koste danske arbejdspladser og konkurrenceevne, siger finansminister Nicolai Wammen:

- Den brede politiske aftale om en grøn skattereform baner vejen for en langsigtet grøn omstilling af erhvervslivet. Samtidig stimulerer vi økonomien og skaber tusindvis af nye arbejdspladser de kommende år. Vi er enige om, at en ensartet CO2-afgift er en del af løsningen, men virksomhederne skal have mulighed for at investere i grønne løsninger og energieffektiviseringer først. Det sikrer vi nu. Reformen vil bidrage til at få Danmark stærkere og grønnere ud af coronakrisen. Det er, kort sagt, en grøn genstart, siger han.

To faser

Reformen vil forløbe i to faser:

 

Første fase (2020-2022) omfatter de første skridt i retningen af en højere og mere ensartet afgift på CO2-udledninger med udgangspunkt i det eksisterende energiafgiftssystem. Regeringen og aftalepartierne er enige om at hæve afgifterne på virksomhedernes forbrug af fossile brændstoffer med 6 kr. pr. GJ frem mod 2025. Dernæst skal en mere ensartet CO2-afgift sikres via udvidelser af afgiftsgrundlaget til områder, der er relativt veldefinerede. Samtidigt arbejdes der mod at omlægge energiafgifterne til en mere direkte og ens afgift på CO2-udledning.

 

Anden fase (2023) vil omfatte en ensartet CO2-afgift eller regulering af områder, der i dag ikke er afgiftsomfattet.

 

Senest med udgangen af januar 2021 nedsættes en ekspertgruppe, som skal udarbejde forslag til udformning af en ensartet CO2-regulering i fase 2. Ekspertgruppen skal i 2021 delrapportere og fastlægge principper for reguleringen af CO2, herunder spørgsmålet om lækage.

Skatteminister Morten Bødskov:

 

- Det er en aftale, der gør Danmark grønnere. De omlægninger, vi laver, er gennemtænkte, så både erhvervsliv og danskerne kan nå at indstille sig på de nye tiltag. Dansk erhvervsliv har en afgørende rolle i den grønne omstilling, så vi i fællesskab kan fortsætte med at skabe vækst og masser af nye grønne arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for, at det er en bred aftale, vi har lavet, der sætter den grønne omstilling i et nyt gear.

Grøn teknologi

Regeringen og aftalepartierne er også enige om at tilskynde de nødvendige investeringer i grøn teknologi med blandt andet et grønt investeringsvindue til og med 2022 med øgede afskrivninger på grønne investeringer og næsten 700 mio. kr. yderligere i direkte tilskud til grønne investeringer. Samtidig forlænges lempelsen af FoU-fradraget på 130 procent til at omfatte 2022. Hermed får danske virksomheder bedre mulighed for at omstille sig til grønnere produktion samt større incitament til at investere i forskning og udvikling.

 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen siger:

 

- Jeg er meget glad for, at det sorte nu bliver dyrere, og det grønne bliver billigere. Det er den retning, vi skal rykke samfundet i, og med aftalen giver vi erhvervslivet bedre muligheder for at gennemføre en grøn omstilling. Men afgifter kan ikke stå alene. Markedskræfterne kan hjælpe os, men der skal mere til, hvis vi skal løse klimaudfordringerne. Vi har også brug for økonomisk støtte til den teknologiske udvikling. Det har vi tidligere vist med Danmarks vindmølleeventyr. Nu gør vi det bredere. Jeg er kisteglad for, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om en løsning, der har den rigtige balance mellem pisk og gulerod, siger Dan Jørgensen. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk