Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

IMO: Tung bunkerolie forbydes i Arktis

Søgeord:

23. november 2020  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

350 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Dansk glæde over IMO-forbud mod tung bunkerolie fra 2024.

 

Som ventet har FN’s søfartsorganisation IMO nu vedtaget, at det bliver forbudt at sejle på tung bunkerolie i Arktis fra 2024. Transport af tung bunkerolie bliver også forbudt.

 

Udslip af tung bunkeolie – typisk i forbindelse med havari eller forlis – har særligt alvorlige konsekvenser i Arktis, fordi det er tæt på umuligt at rydde op efter en sådan forurening. Dertil kommer, at de lave temperatuer vil ”bevare” forureningen i mange år med alvorlige følger for dyre- og plantelivet i de sårbare områder.

Beslutningen vækker glæde i Danmark, selv om der er skuffelse over, at forbuddet først træder i kraft i 2024..

 

- Det er godt, at vi nu har fået vedtaget et forbud mod HFO i Arktis, så vi mindsker luftforurening og risikoen for uheld med olieudslip. Der er sat dato på, hvornår, man forbyder den tunge olie i Arktis, og man har lavet en fornuftig overgangsperiode, så de arktiske stater og rederierne får tid til at omstille sig, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

- Jeg forstår godt ønsket om, at forbuddet skulle træde i kraft noget tidligere, men det er vigtigt at huske, at det har været en lang forhandling, hvor mange stater med hver deres interesser på spil skulle være enige. Og hvis et sådan forbud skal have nogen effekt, er vi nødt til at have alle med. Nu har vi fået en dato for et forbud, og det er det vigtigste, siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Vigtig milepæl

- Det her er en vigtig milepæl for klimaet og havmiljøet i Arktis. Alt for længe har forureningen fra skibe medvirket til, at isen på Arktis smelter, og at havmiljøet lider. Jeg er derfor glad for, at vi sammen med Grønland har været med til at forhandle et forslag, der både tilgodeser befolkningen i Grønland og havmiljøet. Vi havde selvfølgelig gerne set, at forbuddet blev indført hurtigere, men uanset hvad er det et meget vigtigt skridt i den rigtige retning, siger miljøminister Lea Wermelin.

 

Der er også glæde på Grønland over IMO’s beslutning:

- I Naalakkersuisut er vi glade for, at der nu er international enighed om HFO-forbuddet. Forbuddet vil resultere i miljø- og klimamæssige gevinster og vil betyde en forbedring af risikobilledet ved olieudslip i vores region, som er særligt sårbar, siger Naalakkersuisoq for Arbejdsmarked, Forskning og Miljø Jess Svane.

Oliespild udgør stor risiko

Forskere har længe peget på netop brændstofforurening som en af de store syndere i klimakrisen – og det tunge brændstof er særligt slemt. Olien er tyktflydende og nedbrydes langsommere end lettere brændstoffer. Derfor udgør oliespild med tungt brændstof en stor risiko for det marine miljø og kystnære økosystemer.

 

Samtidig kan den tunge olie fanges under isen og sprede sig over store afstande. Sammenlignet med lettere brændstof udledes der langt flere partikler, mere CO2, svovl og ”black carbon”.

 

- Fra dansk side havde vi gerne set et højere ambitionsniveau, men et forbud er først rigtigt effektivt, når vi er enige internationalt. Så må det blive kompromissets kunst, og det er rigtig godt, at alle arktiske lande støtter op om forbuddet. Fra 2024 tager vi for alvor fat, og fra 2029 er det helt slut med tungt brændstof i Arktis, siger Lea Wermelin.

Indtil nu har en række medlemslande været imod et forbud mod at sejle på tungt brændstof i Arktis. Derfor er det en milepæl, at medlemslandene i FN i dag er nået til enighed om et kompromis.

 

Kompromiset betyder, at internationale skibe ikke længere må benytte de miljøskadelige brændstoffer fra juli 2024, men at der kan gives dispensation indtil 2029 til fartøjer, som ikke overholder reglerne i Polarkoden om beskyttede brændstoftanke.

 

 

FAKTA ifølge Miljøministeriet:

 

Oliespild med tungt brændstof i Arktis udgør en risiko for det marine miljø og kystnære økosystemer, da tungt brændstof er tyktflydende og nedbrydes langsommere end lettere brændstoffer.

På den baggrund har FN's Internationale Søfartsorganisations (IMO) Komité til Beskyttelse af Havmiljøet (MEPC 75) netop vedtaget et forbud mod tung olie i Arktis (HFO). Det er sket på den 75. samling, der afholdes virtuelt den 16.-20. november 2020.

Forbuddet kræver en ændring i artikel 43 i FN’s MARPO-konvention, som har til formål at forebygge forurening fra skibe, og som beskriver kravene til skibe, der transporterer olie.

Forbuddet omfatter anvendelse og transport af tung olie (HFO) som skibsbrændstof i Arktis, men ikke transport af HFO som last.

For de fleste skibe træder forbuddet i kraft den 1. juli 2024. For fartøjer, der overholder reglerne under Polarkoden og har beskyttede brændstoftanke, træder forbuddet dog først i kraft den 1. juli 2029. Myndighederne i de arktiske stater har endvidere mulighed for at udstede en dispensation fra forbuddet til fartøjer, der ikke overholder reglerne i Polarkoden. En sådan dispensation kan kun udstedes med virkning frem til den 1. juli 2029.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk