Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

ITD: Kørselsafgift skal støtte grøn omstilling af tung transport.

Søgeord:

8. september 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

289 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Kørselsafgifter for tung transport skal være intelligente og støtte yderligere grøn omstilling i sektoren.

 

Eldrup-kommissionen – der offentliggjorde sine anbefalinger til en grøn omstilling af vejtransporten - peger på indførelse af kilometerbaseret vejafgift for tung transport som finansieringskilde til en grøn omstilling af den private bilpark.

Brancheorganisationen ITD bakker op om en grøn omstilling også af den tunge transport på en målrettet og effektiv måde, men provenuet skal blive i transportsektoren og støtte infrastrukturinvesteringer og fremme grøn omstilling inden for erhvervet.

 

Brancheorganisationen ITD, der repræsenterer betydelige interesser i dansk vejgodstransport - melder sig nu aktivt ind i kampen for at få omlagt afgiftssystemet inden for vejtransporten til en mere intelligent og klimavenlig model.

Provenu skal blive i den tunge transport

Konkret foreslår organisationen, at der frem mod 2030 indføres intelligente kørselsafhængige vejafgifter for samtlige erhvervskøretøjer i Danmark som erstatning for de nuværende faste afgifter i form af vejbenyttelsesafgift og vægtafgift. Forslaget flugter med Eldrup-kommissionens ide om kilometerbaseret vejafgift for tung transport dog med den meget væsentlige forskel, at ITD mener, alt provenuet skal blive i sektoren og gå til udbygning af klimavenlig infrastruktur og ikke være finansieringskilde for omstillingen af den private bilpark.

 

- Vejgodssektoren skal og vil gerne bidrage til de ambitiøse klimamål, der er opstillet. Intelligente kørselsafgifter kan være et vigtigt værktøj, som både kan reducere CO2-udledning og trængsel og være med til at finansiere den nødvendige udbygning af infrastrukturen. Derfor foreslår vi, at politikerne omlægger afgifterne til intelligente kørselsafgifter som erstatning for de nuværende. Ved at gøre afgifterne intelligente, kan man fremme den grønne omstilling samtidig med, at man sikrer, at danske vognmænd ikke stilles ringere end deres udenlandske kolleger ved kørsel i Danmark, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.

Mere fair og gennemskueligt

Strækningsbaserede afgifter er – i modsætning til de eksisterende afgifter – mere fair og gennemskuelige, da de kan tilpasses efter, hvor og hvor langt man kører, ligesom de kan afspejle det aktuelle slid på infrastrukturen. Systemet kendes blandt andet fra Tyskland, som i flere år har haft et velfungerende Maut-system til betaling af kørsel på tyske veje.

 

Det er dog en klar forudsætning for ITD’s opbakning til en omlægning, at provenuet fra kørselsafgifterne føres tilbage til transportsektoren for at sikre de nødvendige investeringer i infrastruktur, der understøtter vejgodstransporten og fremmer den grønne omstilling inden for erhvervet.

 

Samtidig lægger ITD vægt på, at opkrævningen foregår på en transparent og nem måde, der gør det muligt for den enkelte vognmand direkte at se omkostningen og evt. viderefakturere den til køberen af transporten.

- Alle skal bidrage til den grønne omstilling, og en logisk og gennemskuelig kørselsafgift gør det muligt at målrette indsatsen, så den afspejler den konkrete kørsel og udledning af CO2 fremfor blot at være en afgift på et køretøj uanset brug. Det gør det også langt nemmere at følge princippet om, at ”forureneren betaler”, da det er den, der får kørslen udført, der bærer omkostningen, siger Henriette Kjær.

 

ITD har udarbejdet en klimaplan for vejgodssektoren med en række initiativer, der understøtter målsætningen om at reducere udledningen af CO2 i Danmark med 70 procent i 2030 og en fossilfri transportsektor i 2050. Derudover har ITD bidraget aktivt til Klimapartnerskabet for landtransport og ser frem til gennem dialog og videndeling at bistå i de kommende klimaforhandlinger.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com