Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

ITD-ros og ris til ny reformpakke om arbejdskraft

Søgeord:

25. januar 2022  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

291 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Den nye reformpakke indeholder gode og nødvendige tiltag, men det er langt fra tilstrækkeligt, mener ITD.

 

Vognmandserhvervet er et af de erhverv, der har sværest ved at skaffe arbejdskraft, og der er derfor behov for yderligere tiltag, så vi også de kommende år har chauffører bag rettet.

 

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne blev i aftes enige om en ny reformpakke Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder. Aftalen er ikke tilstrækkelig til at sikre virksomhederne adgang til den arbejdskraft, som de har og får brug for, men der er dog flere positive elementer, der kan bidrage til at sikre flere hænder til transporterhvervet.

 

ITD hilser det særligt velkommen, at det med aftalen bliver mere attraktivt for seniorer at yde en ekstra indsats.

- Der er akut mangel på chauffører i transportbranchen, og manglen forventes kun at blive større i fremtiden, da gennemsnitsalderen for chauffører er stigende. Næsten halvdelen af alle danske chauffører er over 50 år, og der er fx akut behov for tiltag, der kan fastholde flere seniorer i branchen. ITD har derfor længe presset på politisk for en såkaldt seniorpakke, så det fortsat er attraktivt for ældre chauffører at blive i jobbet, ligesom der skal gøres en indsats for at tiltrække nye chauffører. Mange af vores ønsker kan se vi afspejlet i den nye aftale, siger Carina Christensen, adm. direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

ITD-forslag

Konkret har ITD foreslået, at regler om modregning i efterløn og pension bør fjernes helt. Den nye aftale imødekommer disse ønsker på en række områder.

 

Med aftalen kommer der en lempeligere modregning i pension. Aftalepartierne er enige om at ændre reglerne, så pensionen udbetales uafhængigt af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. Det betyder, at folkepension, førtidspension (ny og gammel ordning) og seniorpension ikke længere vil blive nedsat på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst.

 

Ændringen vil bidrage til, at flere seniorer og pensionister vil fortsætte med at arbejde, fordi det at have en arbejdsindtægt ikke længere går ud over partnerens pension. Tiltaget træder i kraft med virkning fra 1. januar 2023.

Der er også enighed om at afskaffe modregningen af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Det vil indebære en forenkling af pensionssystemet, hvor man som folkepensionist ikke behøver at sætte sig ind i modregningsreglerne, før man siger ja til ekstra arbejde. Ændringen vil gøre det mere attraktivt for seniorer at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, også efter man har nået pensionsalderen. Tiltaget træder i udgangspunkt i kraft med virkning pr. 1. januar 2023.

 

Førtidspension fredes

Aftalepartierne er også enige om at foreslå forligskredsen bag førtidspension og fleksjobreformen fra 2012 at etablere en midlertidig ordning, hvor kommunerne i en 3-årig periode ikke kan frakende førtidspensionen. Ordningen skal sikre, at førtidspensionister kan tage supplerende beskæftigelse uden risiko for at miste førtidspensionen. Det betyder, at førtidspensionister i perioden har sikkerhed for at bevare retten til førtidspension, uanset hvor meget de arbejder. Der skal fastsættes regler således, at pensionen gøres hvilende, dvs. at udbetalingen sættes i bero, hvis der er tale om en relativt høj arbejdsindkomst.

Der er ingen tvivl om, at disse lempelser vil gøre det lettere for transporterhvervet at fastholde og rekruttere seniorer til branchen.

 

- I transportbranchen ser vi seniorerne som en kæmpe ressource, og for os er det ”guld bag rattet” med chauffører, der er lidt oppe i årene. Vi har brug for al den arbejdskraft, som vi kan tiltrække for tiden, nu hvor virksomhederne i stigende grad oplever mangel på chauffører. Vi skal gøre, hvad vi kan for at fastholde de ældre medarbejdere endnu længere tid på arbejdsmarkedet. Derfor hilser vi også disse elementer i den nye aftale for velkommen, siger Carina Christensen.

 

ITD ser dog fortsat behov for flere tiltag, der kan øge udbuddet af seniorer i transportbranchen. ITD mener fx, at kravet om, at seniorer med mange års erfaring i transportbranchen hvert 5. år skal gennemføre et efteruddannelseskursus, skal skrottes. Kurset varer 35 timer, hvilket for mange seniorer er en barriere - også da indholdet af kurset ikke bliver fornyet, og det derfor oftest vil være spild af tid.

- Vi mener stadig, at seniorerne skal undtages fra den obligatoriske efteruddannelse. En undtagelse vil medvirke til at fastholde flere seniorer længere tid i branchen, og det er der behov for. Transportbranchen mangler arbejdskraft her og nu, og skrottes kravet, kan vi fastholde flere i erhvervet. Den del er ikke med i aftalen, og her vil vi fortsætte vores dialog med myndighederne, og vi håber, at man fra dansk side vil tage sagen op i EU, siger Carina Christensen.   /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk