Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

ITD-ros til vækstteam

Søgeord:

20. november 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

128 gange

Læses i øjeblikket af:

0

ITD: Ambitiøse og konstruktive anbefalinger.

 

Brancheorganisationen ITD sparer ikke på rosen til regeringens vækstteam for handel og logistik, der netop har offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan man bedst muligt understøtter og fremtidssikrer handels- og logistikerhvervet i en fremtid præget af stigende digitalisering.

 

ITD kvitterer med rosen for, at teamet har lyttet til organisationens indspil på transportområdet og blandt andet anbefaler, at der bliver sikret fælles regler for vejtransport i hele EU, sikret tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til erhvervene og udarbejdet en ny masterplan for infrastrukturen.

 

Vækstteamet blev netop nedsat efter vedholdende opfordringer fra blandt andre ITD.

Det skete, da regeringen i april 2018 nedsatte vækstteam for handel og logistik, der nu har færdiggjort sit arbejde, og anbefalingerne blev i går mandag overrakt til transportminister Ole Birk Olesen og erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Vækstteamet har haft fokus på at fremme vækst og digital omstilling i handels- og logistikerhvervet, at sikre lige konkurrencevilkår nationalt og internationalt samt at forenkle hverdagen for handels- og logistikvirksomheder. Teamet foreslår 24 ambitiøse og vidtrækkende initiativer, som i høj grad kan bidrage til at styrke handels- og logistikvirksomhederne, så de kan vinde i den internationale konkurrence både i udlandet og i Danmark.

 

- Regeringens vækstteam har leveret nogle solide og gennemarbejdede anbefalinger, som i høj grad bærer præg af, at der er blevet lyttet til ITD’s forslag og argumenter. Vi glæder os meget over, at vækstteamet så tydeligt fremhæver vigtigheden af fælles internationale spilleregler, så de danske virksomheder får fair og lige konkurrencevilkår. Det indebærer fælles og klare EU-regler, som kan følges af virksomhederne og håndhæves af myndighederne. I den forbindelse glæder det os også, at man inddrager de regulatoriske områder, så transportdokumenter standardiseres og digitaliseres. Dette er et længe næret ønske fra vores side, og det vil vi meget gerne kvittere for, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Arbejdskraft

En anden vigtig anbefaling går på at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft, hvilket er hårdt tiltrængt i transport- og logistikerhvervet.

 

- Vi er hårdt udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft, og dette problem vil vokse i fremtiden. Derfor er det tvingende nødvendigt, at der bliver adgang til den rette mængde arbejdskraft, og at det bliver gjort lettere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til de job, hvor vi står og mangler folk. Herudover skal vi naturligvis selv medvirke til at gøre det mere attraktivt at uddanne sig inden for logistik, og det vil vi naturligvis lægge os i selen for at bidrage til, siger Carina Christensen.

Masterplan

ITD har længe efterspurgt en masterplan for investeringer i infrastruktur, som kan bidrage til at løse de massive trængselsproblemer og fremtidssikre vejnettet. Her anbefaler vækstteamet, at der i dialog med logistikerhvervet udarbejdes en ny masterplan for infrastrukturen, hvor man blandt andet inddrager fleksible vejarealer, der gennem brug af intelligente trafiksystemer (ITS) kan tilpasses behovet for forskellige transportformer. Herudover anbefaler teamet, at kapaciteten på rastepladserne øges samt at muliggøre anvendelsen af modulvogntog på et større antal strækninger.

 

- Vækstteamet skal have meget stor ros for at adressere en af de største udfordringer på transportområdet, nemlig trængslen på vejene og manglen på rastepladser. Vi har i lang tid gjort opmærksom på, at det er på tide med en visionær og langtrækkende plan for infrastrukturen, og vi bidrager meget gerne til arbejdet. Vi ønsker en ambitiøs plan, der kan tage højde for de nye teknologiske og digitale muligheder, så vi på den måde kan være på forkant i forhold til at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling, der nedbringer spildtid på vejene, øger sikkerheden og reducerer miljøbelastningen, fremhæver Carina Christensen.

ITD har selv nedsat et vækstpanel for dansk vejgodstransport, som arbejder på at kortlægge branchens udfordringer og på at komme med løsninger, der kan ruste virksomhederne til fremtiden. Nu vil ITD drøfte anbefalingerne fra regeringens vækstpanel med sit eget vækstpanel og se, hvor der er mulighed for at spille sammen, når der skal følges op på anbefalingerne.

 

- Nu er det afgørende, at regeringen tager vækstteamets anbefalinger til sig, sætter handling bag ordene og prioriterer en styrkelse af transport- og logistikerhvervet. Det arbejde bidrager vi meget gerne til fra ITD´s side – også meget gerne i samspil med vores eget vækstpanel, slutter Carina Christensen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk