Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

ITD styrker sin medlemsservice til fremtidig vækst

Søgeord:

10. maj 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

220 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Digital generalforsamling: ITD vil styrke medlemsvirksomhedernes konkurrenceevne.

 

ITD vil styrke medlemsvirksomhedernes konkurrenceevne og fremtidige vækstmuligheder gennem nye servicetilbud og digitalisering. På ITD’s digitale generalforsamling blev der også sat fokus på corona, grøn omstilling, kørselsafgifter og mangel på rastepladser i beretningen fra ITD’s formand Christian Sørensen Madsen.

 

ITD afviklede lørdag sin første digitale generalforsamling nogensinde. På den måde vil lørdag den 8. maj 2021 blive husket som en milepæl i foreningens snart 75-årige historie.

 

Med etableringen af videnscentret ITD Logtech Hub går ITD som brancheorganisation allerede forrest i digitaliseringen af dansk vejgodstransport. Her hjælper ITD medlemmerne med at lære, forstå og udnytte nye muligheder og værktøjer inden for digitalisering og data.

 

Der er fokus på digitale løsninger, som giver mening for alle. Derfor er en digital generalforsamling et oplagt skridt at tage, når det er påkrævet.

Corona-restriktioner

Og på grund af coronarestriktioner blev generalforsamlingen således gennemført som en fuldt elektronisk generalforsamling med livestreaming fra ITD Huset i Padborg.

 

Netop corona har da også sat sit tydelige præg på aktiviteterne i vejgodstransporterhvervet. Den globale vejgodstransportsektor står i 2020 til et tab på næsten 680 milliarder dollars i forhold til 2019. For Europa alene drejer det sig om en nedgang på 125 milliarder dollars, svarende til et fald på 20 procent i forhold til 2019.

 

- På den positive side har vi samlet set vores erhverv løfte et stort ansvar for at holde forsyningskæderne intakte under hele krisen, og overalt har vi også set transportvirksomhederne tilpasse sig, udnytte mulighederne i værdikæderne og få det bedste ud af en meget ekstraordinær situation. Mange er også fortsat med at investere i kapacitet, innovation, digitalisering og fremtidssikring af deres virksomheder, understregede formand Christian Sørensen Madsen i sin beretning.

Vækstambitioner er intakte

Så vækstambitionerne er intakte, og ITD arbejder videre med Vækststrategi 2030 og visionen om, at Danmark skal være et internationalt kraftcenter inden for vejgodstransport og logistikerhverv.

 

- Vores erhvervs internationale konkurrenceevne skal i top. Vi skal bibeholde flest mulige transportvirksomheder i Danmark til gavn for økonomien og dermed samfundet, og derfor skal rammevilkårene for vores erhverv også styrkes markant. Samtidig skal vi selv forberede os grundigt på de konkurrenceparametre, der bliver afgørende i fremtidens vejgodstransport, påpegede formand Christian Sørensen Madsen.

 

Derfor styrker ITD nu sin medlemsservice yderligere, så rådgivning, serviceydelser, netværk og uddannelse bliver videreudviklet til fremtiden.

 

- Arbejdet er en direkte udløber af vores Vækststrategi 2030, og et udviklingspanel med visionære og fremtidsorienterede eksperter samt ambitiøse og vækstorienterede ITD-medlemmer er lige nu i gang med at identificere fremtidens medlemsbehov og udarbejde konkrete anbefalinger til nye rådgivningsområder og serviceydelser, der optimalt kan understøtte fremtidig vækst og udvikling i ITD’s medlemsvirksomheder, forklarede formand Christian Sørensen Madsen.

Kørselsafgifter og mangel på rastepladser

I forhold til rammevilkår er det for ITD er helt afgørende, at den grønne omstilling af de tunge transporter sker med respekt for erhvervets konkurrenceevne og dansk økonomi.

 

- ITD støtter i princippet en omlægning af de nuværende afgifter, fordi strækningsbaserede afgifter – i modsætning til de eksisterende afgifter – er mere fair og gennemskuelige. Det er dog en klar forudsætning for ITD’s opbakning til en omlægning, at provenuet fra kørselsafgifterne skal føres tilbage til transportsektoren for at fremme den grønne omstilling inden for vores eget erhverv. Derfor er vi på ingen måde tilfredse med, at provenuet fra den nye lastbilskat skal gå til at finansiere flere grønne personbiler. Der skal være en grøn omstilling af transporten, men den skal være omkostningsneutral for de danske vognmænd, lød det fra formand Christian Sørensen Madsen.

Ulige konkurrence fra varebiler

Samtidig opfordrer ITD til, at der ikke bliver ved med at komme flere varebiler på vejene.

- Vi ser en stadig større mængde gods blive lastet over på varebiler - både på danske varebiler, men også varebiler med udenlandske nummerplader, der opererer på det danske marked. Det sker, fordi varebilerne ikke skal efterleve de samme regler og love som lastbilerne. Vi kan også konstatere, at der lægges op til, at varebilerne ikke skal betale den samme kilometerafgift som lastbilerne. Det giver en ulige konkurrence, belaster miljøet yderligere og giver flere biler på vejene. Det kommer i værste fald til at skævvride konkurrencen og virke stik imod hensigten om CO2-reduktion i transportsektoren, pointerede formand Christian Sørensen Madsen.

Efterlyser lastbilparkering

Og når der er brug for at holde stille, er der udfordringer, der ikke er taget højde for i regeringens ellers fornuftige udspil til en ny infrastrukturplan. For der mangler rastepladser især på de stærkt belastede motorvejsstrækninger. Det stiller alt for mange chauffører over for et helt urimeligt valg: Skal jeg få en parkeringsbøde eller risikere at overtræde køre- og hviletidsreglerne.

 

- Det er beklageligt og uforståeligt, at arbejdsmiljøet for de chauffører, der helt konkret holder Danmark kørende og landet forsynet, ikke har fået bare en smule opmærksomhed. Derfor er det også vores håb, at behovet for rastepladser vil blive drøftet under forhandlingerne, så udvidelsen af vejene også følges op af en udvidelse af rastepladskapaciteten. Vejdirektoratet har selv beregnet, at man for bare 180 mio. kroner kan anlægge 484 nye lastbilparkeringspladser på 21 centralt beliggende rastepladser på statsvejnettet. Det vil være mere end en fordobling af kapaciteten og en billig og omkostningseffektiv investering, som vil gøre en stor forskel for den enkelte chauffør og vognmand. Fra ITD skal og vil der lyde en stærk appel til politikerne om at finde det forslag frem, når de om kort tid går til forhandlinger hos ministeren, sagde formanden.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk