Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

- Konfiskation vil stride mod menneskerettighederne

Søgeord:

20. januar 2021  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

1518 gange

Læses i øjeblikket af:

1

DTL sender høringssvar til Transportministeriet om konfiskation af lastbiler ifm. vanvidsbilisme.

 

”Efter DTL’s opfattelse så vil der tale om en overtrædelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forhold til vognmanden, såfremt at staten konfiskerer en lastbil eller varebil indregistreret til godskørsel på grund af en ansat chaufførs vanvidskørsel”.

 

Således kontant lyder det nu fra brancheorganisationen DTL Danske Vognmænd i et høringssvar til Transportministeriet i høringen om det fremsatte lovforslag L 127 om skærpet indsats over for vanvidsbilisme.

 

DTL er enig med regeringen i, at der skal sættes en stopper for vanvidskørsel og at der skal sendes et klart og tydeligt signal om, at samfundet ikke accepterer den type adfærd i trafikken. Men her stopper enigheden også.

 

For i lovforslaget foreslås det, at der fremover som udgangspunkt skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til nærmere angivne overtrædelser - uanset om føreren selv er ejer af køretøjet eller køretøjet er ejet af tredjemand. Herunder også lastbiler og varebiler ejet af tredjemand.

”DTL er ikke enige i, at der som udgangspunkt skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til de i lovforslaget angivne overtrædelser, når der er tale om et erhvervskøretøj indregistreret til godskørsel for fremmed regning ejet af tredjemand. Efter DTL’s opfattelse vil det være uforholdsmæssigt indgribende, idet det er vognmandens erhverv og mulighed for at skaffe sig indtægt, der sker indgreb i ved af konfiskation som følge af en ansat chaufførs vanvidskørsel. Og muligheden for efterfølgende at opnå erstatning fra chaufføren i anledning af konfiskationen må anses for at være helt illusorisk”, lyder det i DTL’s høringssvar.

 

DTL tilføjer desuden, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at regeringen ønsker at sætte ind over for vanvidsbilister, der kører i leasede biler, men at den del ikke gør sig gældende for leasede lastbiler og varebiler indregistreret til godskørsel for fremmed regning.

Brancheorganisationen bemærker desuden, at det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget om forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention:

 

”Som det imidlertid fremgår ovenfor, ses Domstolen ikke at have været forelagt en helt tilsvarende ordning som den foreslåede. I lyset heraf, og da Domstolens praksis på området som nævnt i et vist omfang synes at være uensartet og at bære præg af at være under udvikling, kan det ikke udelukkes, at der i konkrete tilfælde vil kunne være en mindre procesrisiko ved at anvende de foreslåede regler om tredjemandskonfiskation i praksis".

 

DTL: ”Men efter DTL’s opfattelse vil der tale om en overtrædelse af den Europæiske Menneskerettighedskonvention i forhold til vognmanden, såfremt at staten konfiskerer en lastbil eller varebil indregistreret til godskørsel på grund af en ansat chaufførs vanvidskørsel”.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com