Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Landsretten afviser konfiskation af lastvogn

Søgeord:

4. november 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

432 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Vanvidsbilisme: Konfiskation af køretøjet kan være for voldsomt et indgreb.

 

Siden loven mod såkaldt ”vandvidskørsel trådte i kraft tidligere i år har politiet konfiskeret et stort antal køretøjer.

Men der er eksempler på, at domstolene afviser konfiskation. Senest har landsretten underkendt en beslaglæggelse af en lastvogn.

 

DTL's arbejdsgiverforening vurderer, at sagen er retningsgivende for, hvornår konfiskation anses for at være for voldsomt et indgreb.

 

Det skriver DTL – Danske Vognmænd i en pressemeddelse.

 

I en nylig kendelse fra Vestre Landsret blev beslaglæggelsen af en vognmands lastbil ophævet, da landsretten bl.a. vurderede, at chaufføren ikke var i stand til at dække tabet ved en evt. konfiskation.

Uforholdsmæssigt indgreb

Vestre Landsrets nye kendelse et godt eksempel på, hvornår konfiskation må anses for uforholdsmæssigt indgribende, og hvornår der derfor ikke skal ske beslaglæggelse af køretøjet. Det må fortsat forventes, at det juridiske fundament i sager om konfiskationer af køretøjet på grund af vanvidskørsel vil blive prøvet ved de civile domstole og måske EU-Domstolen i løbet af de kommende år.

 

Landsretten lagde til grund for afvisningen af konfiskationen, at vognmanden ikke havde mulighed for at vide, at det køretøj, som han stillede til rådighed for chaufføren, ville blive anvendt til spirituskørsel.

 

Da kørslen blev foretaget af en ansat lastbilchauffør, fandt landsretten desuden vognmandens mulighed for at tage rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelse af last-bilen for stærkt begrænset, og hans mulighed for at forfølge et erstatningskrav mod chaufføren blev anset for illusorisk.

 

På den baggrund nåede landsretten frem til, at konfiskation af lastbilen måtte anses for uforholdsmæssigt indgribende over for ejeren, hvorfor betingelserne for beslaglæggelse af lastbilen ikke var opfyldt. Beslaglæggelsen af lastbilen blev derfor ophævet.

DTL-A anbefaler at orientere medarbejdere

DTL’s arbejdsgiverforening anbefaler, at arbejdsgivere er opmærksomme på problemstillingen og orienterer medarbejdere, der kører i virksomhedens køretøjer, om den økonomiske konsekvens ved en evt. konfiskation.

 

DTL’s arbejdsgiverforening har udarbejdet både et tillæg til en ansættelseskontrakt og/eller bilpolitik samt en tro og love-erklæring, som kan findes herunder.

 

Det siger færdselsloven om vanvidsbilisme

I marts 2021 trådte en ændring af færdselsloven i kraft, der giver adgang til beslaglæggelse af køretøjer brugt til vanvidskørsel med henblik på konfiskation af bilen. Vanvidskørsel defineres bl.a. som spirituskørsel med en promille på over 2,00.

 

Undtagelsesvis skal der ikke foretages konfiskation af køretøjet, såfremt ejeren af bilen godtgør, at konfiskationen må anses for uforholdsmæssigt indgribende. I denne vurdering skal der navnlig lægges vægt på, om ejeren af køretøjet havde mulighed for at vide, at køretøjet ville blive benyttet til vanvidskørsel, og om ejeren har taget rimelige skridt til at sikre sin økonomi-ske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til en anden person.

Der har indtil nu været flere kendelser, hvor færdselslovens udgangspunkt om beslaglæggelse med henblik på konfiskation er opretholdt.   /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk