Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Mere end 700 dages uvished

Søgeord:

23. oktober 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

248 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Kommentar af Michael Svane, branchedirektør, DI Transport, om den fortsatte uvished om fremtiden for Kolding Havn.

 

For næsten to år siden – i november 2018 - bekendtgjorde borgmesteren i Kolding, Jørn Pedersen (V), at erhvervshavnen skulle lukke og vige pladsen til fordel for boligbyggeri. Siden smuldrede det politiske forlig om havnelukningen og blev afløst af en vag hensigtserklæring om ”mere by og grønnere havn”.

 

Men havnens virksomheder er nu holdt hen i uvished i mere end 700 dage. Det er urimeligt over for virksomheder, der gennem årtier har ligget på Kolding Havn og skabt aktivitet og arbejdspladser til gavn for Kolding Kommune.

 

Samtidig har havnebestyrelsen været paralyseret, og det har ikke været muligt at forlænge de lejekontrakter, som er en forudsætning for at virksomhederne på havnen kan investere i udvidede og nye aktiviteter.

Det manglende udspil om havnens fremtid og de manglende tilkendegivelser om forlængelse af lejeaftaler svækker tilliden til kommunen og til fortsat aktiv erhvervshavnedrift i Kolding. Men det er måske også meningen?

 

Ved ikke at tage en beslutning, så tager man jo også en beslutning.

Både byrådet og havnebestyrelsen er bundet af havnelovens § 9, stk. 4 som siger, at de skal varetage havnens interesser.

 

Det er efter vores klare opfattelse ikke det, der foregår i Kolding.

Havnevirksomhedernes tålmodighed med byrådet og med havnebestyrelsen er ved at briste.

Der bør derfor snarest muligt træffes klare beslutninger om Kolding Havns fremtid og om forlængelse af de relevante lejekontrakter.

 

Passiviteten skader erhvervsudviklingen i Kolding og svækker den grønne omstilling i transportsektoren, hvor øget anvendelse af skibstransport fremfor lastbiltransport kan udgøre et ikke uvæsentligt bidrag til CO2-reduktionen.

Samtidig kan vi konstatere, at planloven ikke tillader, at der planlægges boligbyggeri tæt ved eksisterende virksomheder, hvoraf flere på Kolding Havn endda er af national betydning. Vage drømme om boligbyggeri på kajkanten i Kolding må vige for realisme.

 

Man kan med fordel søge inspiration i andre danske havnebyer, som f.eks. Esbjerg, hvor kommunen for nylig har afvist idéer om boliger på havnen, eller i det kompromisforslag, som virksomhederne på Kolding Havn har fremsat.

 

700 dage i uvished er ganske enkelt uanstændigt. Hvem har det politiske mod til at bekende kulør?

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk