Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Mindre bøvl ved havneanløb

Søgeord:

12. februar 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

125 gange

Læses i øjeblikket af:

1

EU strømliner meldeformaliteter for skibe.

 

På trepartsmøde den 8. februar nåede Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og det rumænske formandskab på vegne af Ministerrådet til enighed om en ny forordning, der letter meldeformaliteter for skibe, der anløber en havn i EU

Dermed har søfarten fået opfyldt en længe næret ønske om enklere og ensartede datakrav ved meldepligten i forbindelse med skibsanløb.

 

Omdrejningspunktet for aftalen er et såkaldt European Maritime Single Window Environment, som skal erstatte det eksisterende direktiv om skibes meldepligt ved anløb af EU-havn.

Kludetæppe af krav

Det gennemføres nu ved at sammenkæde de eksisterende Maritime Single Windows på en koordineret og harmoniseret måde. Udover større harmonisering af brugerfladen vil forordningen også forbedre mulighederne for at genbruge og dele data.

 

- Vi er rigtig glade for udfaldet af torsdagens forhandlinger. I dag møder skibene et sandt kludetæppe af krav til data, formater og systemer, når de anløber havnene. Det her er et område, hvor harmonisering i den grad giver mening, og det har vi fået med aftalen., siger Jacob K. Clasen, Direktør i Danske Rederier.

Harmoniserede data-krav

Med aftalen strømlines såvel datakrav, dataformater som måden data skal indrapporteres på. Det har været afgørende for søfartserhvervet, at forordningen indeholder en harmonisering af data, så det til enhver tid og i en hvilken som helt havn er muligt at aflevere det harmoniserede dataset i de samme dataformater.

 

Aftalen vil dermed samtidigt medføre en reduktion af mængden af administrative byrder skibsfarten møder, når de anløber europæiske havne.

 

Øger skibes konkurrencekraft

Harmoniseringen af meldeformaliteterne vil ikke kun lette de administrative byrder for skibene, det vil også øge søtransportens konkurrenceevne i Europa, sammenlignet med andre transportformer, til gavn for den generelle økonomi.

 

- Gode nyheder for den maritime industri. Kompromis om etableringen af et European Maritime Single Window betyder konkrete fordele i from af reducerede administrative byrder for operatørerne, lyder det fra EU-kommissær for transport Violeta Bulc.

Forordningen tilskynder desuden til digitalisering, udvikling af nye teknologier og anvendelse af ”reporting-once-principle”, så allerede indberettede data kan genbruges ved efterfølgende havneanløb inden for Europa.

 

Før EU er helt i mål, skal de sidste formaliteter på plads. Torsdagens skal forelægges medlemslandenes repræsentanter i Rådet for godkendelse hvorefter teksten skal gennemgå juridisk og sproglig gennemgang før en endelig vedtagelse i Parlament og Rådet. /Smir

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com