Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Minister igen i samråd om PostNord-økonomi

Søgeord:

23. april 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

328 gange

Læses i øjeblikket af:

0

PostNords "konkurrenceforvridende regnskabsprincipper" under lup på samråd.

 

På foranledning af Venstre var transportminister Benny Engelbrecht (S) torsdag i samråd, hvor han skulle redegøre for PostNords omkostningsfordeling mellem befordringspligtige og konkurrenceudsatte aktiviteter.

 

Det lykkedes – ifølge ITD - kun på principielt plan, hvorfor ministeren får lejlighed til at blive mere konkret på nyt møde.

 

Det fremgår af en pressemeddelelse, som ITD har udsendt efter samrådet i Folketinget.

 

Hvordan sikrer man, at de reelle transportudgifter fordeles fair mellem 99 pakker og et befordringspligtigt brev?

 

Det var i princippet det afgørende spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht på et åbent samråd i transportudvalget torsdag 22. april.

 

Ministeren var blevet bedt om at redegøre for, hvordan han vil sikre sig, at der ikke krydssubsidieres mellem PostNords selskaber samt redegøre for, hvordan det såkaldte ”incremental costs-princip” i praksis udmønter sig.

Ikke mindst delen om incremental cost var af interesse, da det af Rigsrevisionens nylige rapport fremgår på side 22, at den befordringspligtige del udgør under halvdelen af produkterne, men bærer størsteparten af omkostningerne i PostNord.

 

Det betyder kort sagt, at de konkurrenceudsatte produkter, som PostNord blandt andet udbyder gennem selskabet PostNord Logistics, slipper væsentligt nemmere om omkostningerne end de private aktører, selskabet er i skarp konkurrence med.

 

- Heller ikke på dagens samråd kunne ministeren komme med overbevisende argumenter eller dokumentation for, at PostNords udgifter bliver fordelt fair mellem konkurrenceudsatte og befordringspligtige produkter. Vores medlemmer har i årevis konkurreret mod en statslig aktør, der nyder godt af en moderselskabsinfrastruktur i forbindelse med omdelingen, og det burde være særdeles relevant og vigtigt for alle at sikre, at det foregår på fair og lige vilkår for alle parter, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, som har anlagt flere sager mod PostNord i EU-systemet om konkurrenceforvridende statsstøtte.

Til bunds

Carina Christensen glæder sig over, at der også fortsat er fokus i Folketinget til at komme til bunds i sagen:

 

- Takket være en stærk og vedholdende indsats fra Venstres medlemmer af udvalget slipper ministeren dog ikke så nemt af krogen, men får tværtimod lejlighed til på et nyt møde at blive langt mere konkret på, hvordan regnskabsprincipperne bliver omsat i virkelighedens verden – den verden, hvor private vognmænd ikke har mulighed for at fordele udgifterne over på skatteyderbetalte dele af forretningen, siger Carina Christensen.

 

Under samrådet blev det aftalt, at ministeren vil indkalde til møde, hvor det med eksempler vil blive gennemgået, hvordan PostNord Logistics kan få moderselskabet PostNord til at bære en del af udgifterne i forbindelse med pakkeleveringer. Der foreligger endnu ikke nogen dato for dette møde.   /Smir

BAGGRUND:

ITD har i flere år kæmpet imod PostNords underskudsgivende og konkurrenceforvridende forretningsmodel. ITD indsendte i 2017 den første officielle klage til EU-Kommissionen over ulovlig og konkurrenceforvridende statsstøtte i form af milliardstore kapitaltilskud til PostNord Danmark. I maj 2018 meldte EU-Kommissionen, at en del af den støtte kunne godkendes, fordi den gik til at afskedige tidligere tjenestemænd. ITD klagede over den beslutning til EU-Domstolen, hvor sagen fortsat verserer.

 

I sommeren 2019 besluttede Kommissionen at foretage en dybtgående undersøgelse af de resterende kapitaltilskud. Undersøgelsesproceduren er en stor sejr for ITD, og ITD afventer stadig Kommissionens beslutning på denne klage. Grundet tiltagende bekymring over unfair konkurrence fra PostNords datterselskab, PostNord Logistics, klagede ITD i 2019 til Kommissionen over statstilskud til dette selskab. I maj 2020 meddelte Kommissionen, at de statstilskud ikke indeholdt statsstøtte. ITD har klaget over den beslutning til EU-Domstolen. ITD’s klager behandles fortsat i EU-Kommissionen og ved EU-Domstolen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk