Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Minister undersøger batteritog

Søgeord:

4. oktober 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

510 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Analyse snart klar om batteriteknologi i banetransport.

 

Transportminister Benny Engelbrecht er i øjeblikket sammen med Movia og DSB ved at undersøge mulighederne for batteritog, der kan indsættes på strækninger, hvor det giver mening at bruge batteridrevne tog i stedet for en konventionel elektrificering med køreledninger.

 

Ifølge Transportministeriet giver det samfundsøkonomisk god mening at elektrificere hovednettet, men det er ikke nødvendigvis alle øvrige strækninger, som det ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv giver mening at elektrificere. Tidligere beregninger har nemlig vist, at der skal være en vis mængde togtrafik på strækningerne, inden det bliver samfundsøkonomisk fornuftigt at elektrificere dem.

 

- Elektriske tog udstyret med batterier er en teknologi i hastig udvikling. Derfor er det interessant at få belyst de muligheder, som den ledningsfrie teknologi tilbyder togdriften. Det kan nemlig vise sig at være nogle lavthængende frugter, som vi kan plukke på vejen mod den grønne omstilling, siger transportminister Benny Engelbrecht.

DSB, Movia og ministeriet er i slutfasen for en igangværende analyse om de tekniske og økonomiske muligheder for at afprøve batteritogsteknologien i Nordvestsjælland, herunder om det inden for de eksisterende økonomiske rammer også er muligt at forbedre betjeningen. Mere specifikt er det strækningen fra Holbæk til Kalundborg samt fra Holbæk til Nykøbing Sjælland, der bliver undersøgt. Visionen er, at batteritog kan køre fra København med anvendelse af køreledninger frem til Holbæk, hvorefter toget deler sig og fortsætter på batteri til henholdsvis Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

 

- Aktuelt er sidste hånd ved at blive lagt på analysearbejdet, og derefter skal vi fra politisk hold tage stilling til den videre proces. På baggrund af analysen skal vi eksempelvis drøfte, om vi skal afprøve batteritog i Nordvestsjælland, og om vi skal sætte gang i yderligere undersøgelser af det øvrige ikke-elektrificerede jernbanenet. Samlet set tegner batteritogsteknologien sig lovende og den kan derfor være med til på sigt at skabe en fossilfri togdrift i Danmark. Det er dog endnu for tidligt at drage den endelige konklusion, ligesom vi også er nødt til at se nærmere på brinttog som et muligt alternativ, siger transportministeren. /anga.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com