Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Ny landbrugsaftale åbner for mere biogas

Søgeord:

5. oktober 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

176 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Bred politisk aftale om landbrugets klima-indsats.

 

Alle Folketingets partier – bortset fra Alternativet – indgik mandag et stort forlig om landbrugets klimaindsats frem mod 2030. Aftalen hilses velkommen i brancheorganisationen Biogas Danmark, der repræsenter danske biogasproducenter. Biogas ses af mange, som et klimavenligt alternativ til fossile brændstoffer – især naturgas – i den tunge transport.

 

Med en bred og ambitiøs aftale har regeringen og Folketingets partier sat retningen for landbruget de næste 10 år. Der bliver dog behov for at konkretisere en række initiativer for at bringe aftalen helt i mål, og biogas er et af de billigste og mest effektive virkemidler, der for alvor kan rykke Danmark nærmere målene.

 

Sådan lyder budskabet fra Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark, i en pressemeddelelse.

 

- Først og fremmest vil en fremrykning af allerede vedtagne biogaspuljer gøre det markant lettere for Danmark at opfylde EU’s krav til vandmiljøet i 2027, og det kommer ikke til at koste ekstra, for midlerne er allerede afsat, siger Henrik Høegh.

Fremryk biogas-udbud

En fremrykning af de vedtagne biogasudbud vil sikre en reduktion i kvælstofudledningen med mere end 1.400 tons i 2027, hvor den indgåede aftale har som mål at reducere udledningen med 10.800 tons. Samme år kan biogasproduktionen bidrage til at reducere drivhusgasudledningen med tæt på 3 millioner tons CO2-ækvivalenter, hvis puljerne fremrykkes.

 

Eftersom biogas er et af de billigste og mest effektive virkemidler til at reducere drivhusgasudledningen i landbruget, vil det være oplagt at sætte mere gang i biogasproduktionen frem mod 2030, når aftalen skal genbesøges i de kommende år, skriver Biogas Danmark.

 

- Ifølge regeringen har biogas en CO2-skyggepris på cirka 1.300 kroner, og da Klimarådet har estimeret, at afgiften på et ton CO2 i 2030 skal være på 1.500 kroner, for at vi når 70-procentsmålet, så ligger biogas pænt inden for rammen som en af de løsninger, det kan betale sig at bruge. Reduktionen i kvælstofudledningen er en ekstra gevinst, som ikke er medtaget i dette regnestykke, og det billigste er nu en gang at slå to fluer med ét smæk, siger Henrik Høegh.

Grøn gødning

Samtidig noterer han sig, at aftalen indeholder et mål om en kraftig forøgelse af arealet med økologisk planteproduktion, hvilket vil øge økologernes behov for at få biogasanlæggene til at levere grøn gødning.

 

- Derfor er det da også en skuffelse, at biogas ikke er direkte nævnt i aftalen, men vi har en klar forventning om, at når man er kommet videre med analyserne af, hvad der er billigst og mest effektivt, så vil mere biogasproduktion komme på dagsordenen, siger Henrik Høegh.

 

Positivt for biogassen er beslutningen om at målrette fremtidige staldinvesteringer, så der er fokus på hyppig udslusning af gylle fra staldene.

 

– Hyppig udslusning af gylle er godt, fordi det medvirker til at mindske den metanudledning, der foregår i landbruget. Samtidig kan der opnås en markant højere klimaeffekt af biogasproduktionen, hvis hyppigt udsluset gylle bringes hurtigt videre til et biogasanlæg, der kan afmetanisere gyllen, forklarer Henrik Høegh.

Dermed indebærer den hyppige udslusning ekstra klimagevinster i landbruget, ligesom man forøger muligheden for at fortrænge fossil energi i eksempelvis industri og tung transport.  

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com