Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Omstridt dansk 25-timers regel for EU-domstolen

Søgeord:

17. juni 2021  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

748 gange

Læses i øjeblikket af:

0

OPDATERET: EU-Kommissionen sender kontroversiel dansk regel om maksimalt 25 timers lastbilparkering på rastepladser for EU-domstolen.

 

EU-Kommissionen sender den særlige danske regel om maksimalt 25 timers lastvognsparkering på statens rasteplader langs motorvejene for EU-domstolen. EU-Kommissionen mener, at den danske p-regel i strid med EU’s regler forhindrer udenlandske chauffører i at udføre deres helt lovlige arbejde i Danmark.

 

Danske Speditører har tidligere opfordret transportminister Benny Engelbrecht til at tage det alvorligt, da EU-Kommissionen for anden gang, tilbage i foråret 2020, truede Danmark med en retssag om parkeringsbegrænsningen på de statslige rastepladser langs motorvejene.

 

Speditørernes brancheorganisation advarede dengang regeringen om, at de bevægede sig på kanten af EU-retten, ved fastholdelsen af den såkaldte 25-timers regel, der blev indført i 2018, for lastbilers ophold på offentlige rastepladser.

 

Danske Speditører konstaterer nu, hvor det står klart at den danske 25-timers regel er sendt for EU-Domsolen, at regeringen desværre valgte ikke at tage advarslen alvorligt.

- Vi er glade for at EU-Kommissionen ser alvorligt på sagen og sender den for EU-domstolen. Reglen rammer i særdeleshed de udenlandske chauffører, som skal afholde hvil i forbindelse med deres arbejde med at sikre forsyningskæderne rundt i Europa. Der er ikke tale om langtidsparkering; der er blot tale om chauffører der i forbindelse med deres arbejde overholder køre-/hviletidsreglerne, siger Martin Aabak, adm. direktør i Danske Speditører, og fortsætter:

 

- Og eftersom de hverken har kontor, terminal eller lignende i Danmark, har de behov for parkeringspladser når de skal holde hvil i landet. De skal ligeledes have et sted at parkere ved ugentlige hvil på mere end 45 timer. Også selvom hvilet ikke må holdes i køretøjet, skal bilen parkeres et sted, siger Martin Aabak.

Surt for mange

Danske Speditører skriver, at 25-timers reglen har gjort livet surt for mange, der forsøger at få en praktisk hverdag i vejgodslogistikken til at hænge sammen.

 

- Parkeringsbegrænsningen har været en unødvendig begrænsning i vejgodslogistikken. Man har forsøgt at gøre en sag om lovpligtig parkering i forbindelse med kørehviltidsregler til en sag om langtidsparkering. Med argumenter om biler der holder i ugevis på danske parkeringspladser. Det passer simpelthen ikke, hvilket Vejdirektoratets rapport også har vist med alt tydelighed.

 

- Reglen har tvunget danske såvel som udenlandske chauffører ud i at skulle vælge mellem risikoen for at få parkeringsbøder eller overtræde reglerne om lovpligtige hvil. Reglen har visse steder presset den tunge trafik ud i industrikvarterer – eller endnu værre: villakvarterer – for at afvikle de lovpligtige hvil. Det kan vi ikke være bekendt over for transportarbejderne, siger Martin Aabak.

De danske myndigheder begrunder 25-timers reglen med et behov for ordentlige forhold på rastepladser, og at forhindre ulovlig og farlig parkering.

 

Parkeringsrestriktionerne har dog ikke givet bedre vilkår for nogen i vejgodslogistikken – heller ikke for de danske chauffører. Det skal infrastrukturaftalen først og fremmest sikre. Den skal både sikre flere rastepladser, og ikke mindst bedre rastepladser, med bedre forhold for chauffører. For vi har behov for både danske- og udenlandske chauffører til at udfylde den kapacitet, der er nødvendig for at forsyne Danmark.

 

Transport-Tidende har spurgt Martin Aabak, direktør i Danske Speditører, om baggrunden for den specielle danske parkeringsbegrænsning for lastvogne, dens aktuelle konsekvenser.

 

- Ser man overordnet på sagen, som Danmark nu skal for EU-domstolen for, så handler den nok ikke kun om rastepladser og langtidsparkering. Den er en del af hele cabotage-debatten, og et eksempel på, hvor man politisk har søgt at gøre det mindre attraktivt for udenlandske transportvirksomheder, at køre i Danmark, siger Martin Aabak og fortsætter.

- Jeg kan ikke udelukke, at parkeringsbegrænsningen har hjulpet nogen få danske transportvirksomheder og danske chauffører. Men det er en dårlig regel, der skaber flere problemer end den løser. Alle i transportbranchen ved, at der er stor mangel på chauffører – ikke bare i Danmark, men i hele EU. Danmark er dybt afhængig af udenlandsk kapacitet, hvis vi skal have transporteret det gods vi alle sammen har brug for. Her oplever vi desværre, at udenlandske transportvirksomheder vælger Danmark fra, fordi det ikke er attraktivt at køre her – især ikke, hvis det er cabotagetransporter. 25-timers parkeringsreglen er med til at reducere kapaciteten på et tidspunkt, hvor hele samfundet har behov for mere kapacitet, siger Martin Aabak.

FAKTABOKS

25-timers P-max for lastbiler på Statens rastepladser langs motorvejene, startede som en del af en politisk aftale i forbindelse med finanslovsaftalerne i slutningen af 2017 mellem den daværende blå regering og Dansk Folkeparti. Her begrundede man tiltaget med, at der var trængsel på motorvejsrastepladserne fordi udenlandske lastvogne og chauffører ”camperede” på rastepladerne og dermed blokerede rastepladerne for danske chauffører, der skulle afholde deres lovpligtige daglige hvil på 11 timer.

Da aftalen skulle udmøntes i praksis, blev det til en maksimal parkeringstid på 25-timer. Det tillader chaufførerne kan afholde det lovpligtige såkaldt reducerede ugentlige hvil på 25 timer, men ikke de regulære ugentlige hvil på 45 timer.

Sammen med reglen indførtes en skærpet P-kontrol og høje bøder – herunder også for at holde uden for p-båsene til lastbiler. Det har betydet, at danske chauffører i betydeligt antal har modtaget p-afgifter.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk