Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Rigsrevisionen kulegraver PostNord

Søgeord:

27. marts 2020  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

881 gange

Læses i øjeblikket af:

0

ITD-ros til statsrevisorerne, der har anmodet om undersøgelse af regnskabspraksis i PostNords danske del.

 

Statsrevisorerne har inden weekenden anmodet Rigsrevisionen om at granske regnskabspraksis i den danske del af det svensk-danske “postvæsen” PostNord.

 

I midten af marts kunne transportminister Benny Engelbrecht med tilfredshed afvise en række påstande om urent trav i PostNord Danmark. Det var revisionsselskabet Deloitte, der havde gransket en række påstande om bl. a. sammenblanding af PostNord Danmarks brevforretning og aktiviteterne i datterselskabet PostNord Logistics. 

 

- Det er ikke befordrende for det politiske samarbejde, at der verserer rygter om en virksomhed, som hører under mit ministerium. Derfor bad vi med det samme om at få undersøgt forholdene omkring påstandene. Jeg er meget tilfreds med, at der ikke er hold i dem. Det understøtter min tillid til Post Danmarks ledelse, udtalte transportminister Benny Engelbrecht.

Stadig knas?

Men selv om Deloittes revisorer ikke kunne kunne finde nogen tegn på, at de anonyme anklager var sande, så er Folketingets tillid til, at alt er i skønneste orden i PortNord Danmark åbenbart ikke overvældende.

 

Det står klart efter Rigsrevisionen 24. marts har modtaget en anmodning fra Folketingets Statsrevisorer, om at under søge regnskabspraksis i PostNord Danmark. 

 

Brancheorganisationen ITD, der selv har selv rejst en række statsstøttesager mod PostNord, roser ikke overraskende statsrevisorerne for også at sikre en kulegravning af PostNords regnskaber og forretningsmetoder.

 

- I ITD har vi i årevis kæmpet for at få sat stop for de unfair konkurrenceudsættelser fra PostNord. Derfor hilser vi også statsrevisorernes kulegravning af PostNords regnskabspraksis varmt velkommen. Vi er ikke i tvivl om, at PostNord, som statslig aktør med borgernes skattekroner i ryggen, har dumpet priserne på markedet til skade for de private aktører, og vi forventer, at statsrevisorernes undersøgelse vil komme frem til det helt samme resultat, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Krydssubsidiering?

Der er også stor tilfredshed med, at der sker en tilbundsgående undersøgelse af krydssubsidiering i PostNord Danmark. Her skal der kigges på, om datterselskaber ikke opkræves betaling for tjenester, udlån af faciliteter og udstyr.

 

Når Statsrevisorerne tager dette skridt, så er det klart for ITD, at politikerne opfatter den undersøgelse af PostNord, som Deloitte for kort tid siden kom med, som utilfredsstillende. Faktisk beder man nu Rigsrevisionen undersøge de samme spørgsmål i forbindelse med deres kontrol af om PostDanmark har krydssubsidieret PostNord Logistics og andre datterselskaber. Det antages at Rigsrevisionens kulegravning vil give mere objektive svar end Deloittes undersøgelse, for Rigsrevisionen vil forhåbentlig inddrage tredje parter i undersøgelsen og dermed også andre parter end PostNord selv.

Statsrevisor Villum Christensen, der også er tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, uddyber ifølge ITD statsrevisorernes beslutningen om at anmode om en undersøgelse.

 

- Jeg er som statsrevisor og transportordfører i mange år blevet rendt på dørene af ITD og mange andre aktører i transportbranchen, som løbende har forelagt mig de mange problemstillinger om unfair konkurrence fra PostNord. Som liberal er jeg fortaler for fri og fair konkurrence, og når jeg bliver ved med at få samme fortælling om unfair konkurrence, så mener jeg, at det er nødvendigt, at vi får en helt uvildig part til at gennemgå PostNord. Derfor har jeg bedt om opbakning i statsrevisorkredsen til at få Rigsvisionen til at lave denne undersøgelse, siger Villum Christensen.

 

 

 

 

FAKTABOKS

Rigsrevisionens opgave

PostNord Danmark A/S er et datterselskab til logistik- og kommunikationskoncernen PostNord AB. PostNord er ejet af den svenske og den danske stat med henholdsvis 60 pct. og 40 pct. af aktierne efter en fusion 24. juni 2009 af det svenske postvæsen Posten AB og Post Danmark.

 

Transport-, Bygge- og Boligministeriet har 24. juni 2014 udstedt bekendtgørelse af regnskabsreglement for Post Danmark A/S. Af regnskabsreglementets § 4 fremgår bl.a., at Post Danmark i de interne regnskabssystemer udarbejder adskilte opgørelser, der gør det muligt at sondre klart mellem på den ene side tjenester og produkter, som er omfattet af befordringspligten (omdeling af brevpost til alle adresser i Danmark), og på den anden side tjenester og produkter, som ikke er det. 

Denne regnskabsmæssige adskillelse anvendes, når nettoomkostningerne ved at opfylde befordringspligten beregnes. I reglementet er også fastsat regler for fordeling af fællesomkostninger, produktøkonomiopgørelser mv.

 

Rigsrevisionen er ikke medrevisor af Post Nord AB, hvori Post Danmark A/S er et datterselskab. Selskabet revideres efter årsregnskabsloven af statsautoriserede revisorer. 

 

Rigsrevisionen har mandat til at foretage regnskabsgennemgang/forvaltningsrevision af Post Nord Danmark, jf. rigsrevisorlovens § 4, stk. 2, sidste punktum, hvorefter Rigsrevisionen kan indkræve selskabets regnskab gennem vedkommende minister.

 

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om i et notat eller i en beretning at gennemgå:

 

  • Om Post Danmarks regnskabspraksis har været tilfredsstillende og overholdt gældende regler i perioden 2010-2019?

 

  • Hvordan Transport-, og Boligministeriet har ført tilsyn med Post Nord Danmarks overholdelse af vilkår for befordringsforpligtelsen, herunder hvordan omkostningerne der er knyttet til og nødvendige for at opfylde befordringspligten er opgjort og dokumenteret over for ministeriet/Trafikstyrelsen, før der udbetales midler fra udligningsordningen?
  • Hvordan Post Danmark har fordelt fællesomkostninger på befordringspligtige og ikke-befordringspligtige produkter og tjenester, og om denne fordeling har været i overensstemmelse med gældende regler?

 

  • Om udviklingen i Post Danmarks priser på henholdsvis befordrings- pligtige og konkurrenceudsatte produkter og tjenester har været fast sat ud fra valide omkostningsfordelinger?

 

  • Om der sker krydssubsidiering i PostNord Danmark, fx ved at datter- selskaber ikke opkræves betaling for tjenester, udlån af faciliteter og udstyr mv.?
IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk