Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Særtransportkludderknude måske løst

Søgeord:

16. oktober 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

618 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Vejledning fra Færdselsstyrelsen baner vej for tilbagevenden til gængs praksis.

 

»De lange ventetider på ansøgninger til særtransporttilladelser, der i måneder har forsinket byggeriet og kostet vognmændene store summer, ser nu ud til at være løst.«

 

Det skriver DTL – Danske Vognmænd.

 

En ny fortolkning af Særtransportbekendtgørelsen, hvor politiets særtransportkontor i Greve sendte alle ansøgninger om særtransporttilladelser i høring hos kommunerne eller andre berørte vejmyndigheder, har i flere måneder skabt kaos for særtransportvognmændene og deres kunder.

 

Men nu har Færdselsstyrelsen udsendt en vejledning, der tillader at politiet kan vende tilbage til den ”gamle” praksis, så det ikke er nødvendigt at høre vejmyndigheden før udstedelsen af hver enkelt særtransporttilladelse.

 

Udmeldingen kommer kort efter justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht afviste, at det var muligt at fravige den nye praksis ved udstedelse af særtransporttilladelser med kort varsel. Det skete i et brev til seks berørte brancheorganisationer inden for bl.a. transport og bygge og anlæg, hvor de to ministre

 

 

DTL-Danske Vognmænd hilser løsningen på problemet med den langsommelige procedure for behandling af ansøgninger af særtransporttilladelser ved særtransportkontoret i Greve særdeles velkommen:

Fortvivlende enkelt

- Men det er ærlig talt fortvivlende, at noget så enkelt som en tilbagevenden til årelang praksis skulle tage så lang tid, når problemerne har været velkendte så længe, siger Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør.

 

- Det er absolut på høje tid, at der kom en løsning. Nogle vognmænd har mistet hundredetusindevis af kroner på en unødvendig ventetid. Det er ikke befordrende for retsfølelsen, at henholdsvis ny og gammel praksis hos Politiet, har betydet en regional skævhed. Jeg synes, myndigheder og politikere bør studere dette forløb meget nøje, med henblik på, at det ikke gentager sig i fremtiden, siger Erik Østergaard.

Øst-vest konflikt

- Situationen har åbenlyst været skærpet af, at problemet udelukkende ramte vores fynske og sjællandske transportører, der under perioden har kunnet holde hjemme med materiellet og se på, at jyske transportører har kunnet få udstedt særtransporttilladelser med det sædvanlige varsel - og derfor har kunnet overtage transportopgaverne for næsen af dem. Det er helt utilstedeligt, siger formanden for DTL Kran Blok Erfas styregruppe, adm. direktør Jan Kjelgaard.

 

Røde ører

Hos DTL-Danske vognmænd og Kran Blok Erfa efterlyses arbejdet med at få en ny særtransportbekendtgørelse på plads, så det i fremtiden er tilpasset digitaliserede løsninger. Det vil spare administrativt bøvl hos både myndigheder og vognmænd.

 

- Med dykket i økonomi midt i Covid19-udfordringerne og med det politiske ønske om at stimulere økonomi og beskæftigelse i krisetider, så er det helt besynderligt, at man fra myndighedsside kan vælge at omlægge sin sagsbehandling på en måde, der i månedsvis bliver en hæmsko for så store erhverv som transport og byggeri. Der må simpelthen være nogen, der har røde ører, og man kunne godt ønske sig, at der eksisterede noget mere konduite visse steder i systemet. Men når det er sagt, så er det godt, at der nu er kommet en feberredning, så vi kan få normaliseret forholdene og få gang i hjulene igen, siger Erik Østergaard.

 

Det er dog uvist, hvordan politiet vil reagere på den nye vejledning fra Færdselsstyrelsen.

Uddrag fra Færdselsstyrelsens Vejledning:

(Udvalgt af DTL)

Færdselsstyrelsen er blevet bekendt med, at politiet har indført en ny praksis omkring forhandling med kommunerne, hvorefter et langt højere antal sager end tidligere er blevet forelagt kommunerne, hvilket har medført uventet lange sagsbehandlingstider.

 

På den baggrund har Færdselsstyrelsen udarbejdet denne vejledning for at sikre en smidig og hurtig behandling af ansøgninger om særtransporttilladelse.

 

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at den hidtidige praksis, hvor politiet ikke i alle tilfælde sendte sagen til forhandling med kommunerne, ikke har udgjort nogen fare for trafiksikkerheden eller fremkommeligheden på vejene. Færdselsstyrelsen lægger til grund, at sagsbehandlingen er sket i overensstemmelse med vej- og bromyndighedernes forventninger til deres inddragelse i forhold til at sikre hensynet til vejinfrastrukturen.

Færdselsstyrelsen er således ikke bekendt med indvendinger mod den hidtidige praksis fra kommunernes eller andre vej- og bromyndigheders side eller, at den ikke har varetaget et tilstrækkeligt hensyn til vejinfrastrukturen.

 

Færdselsstyrelsen finder derfor, at politiets hidtidige praksis – frem til slutningen af august 2020 – har opfyldt bekendtgørelsens formål, som er at opretholde færdselssikkerhed, fremkommelighed på vejene og hensynet til vejinfrastrukturen.

 

Dermed er det Færdselsstyrelsens opfattelse, at der ikke efter fortolkning af bekendtgørelsens bestemmelser stilles krav om, at hver eneste ansøgning skal forhandles individuelt med den relevante vej eller brobestyrelse.

 

For at bidrage til opretholdelse af smidig og hurtig behandling af ansøgninger om særtransporttilladelser lægger Færdselsstyrelsen nedennævnte fortolkning af bekendtgørelsen til grund.

Vejledningen kan findes her.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk