Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Særtransportkvaler fortsætter

Søgeord:

14. oktober 2020  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

961 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Ministre: Ingen hurtig løsning på særtransportbureaukrati.

 

Hvis reglerne for særtransporter skal ændres, skal det ske efter aftale med kommunerne. Ændringer i bekendtgørelsen vil ikke blive hastet i gennem.

 

Det er kort fortalt den stærkt nedslående besked til seks brancheorganisationer i transport-, bygge og anlægssektorerne, fra justitsminister Nick Hækkerup (S) og transportminister Benny Engelbrehct, efter en ny fortolkning af reglerne

 

Ministrene understreger i svaret samtidig, at politiet skal overholde deres servicemål. Det vil sige, at en ansøgning om tilladelse til at udføre en særtransport bør kunne godkendes inden for én til to arbejdsdage.

 

I praksis er ventetiden på godkendelse af særtransporter aktuelt omkring 15-16 arbejdsdage, hvilket har efterladt transport-, anlæg og byggeri i en helt uacceptabel situation.

 

Dermed virker ministrenes meget optimistiske henvisning til måltallene for politiets sagsbehandlingstider mildest talt helt uden forbindelse til virkeligheden.

Tårnhøje frustrationer

Arbejdsgiverforeningen ATL skriver da også i en pressemeddelelse, at frustrationerne efterhånden er tårnhøje i både transportbranchen og byggebranchen.

 

Misæren med de lange ventetider skyldes ikke at politiets sagsbehandlere er blevet overvældet af papirbunkerne i indbakken. Ventetiden er mangedoblet siden politiet ændrede fortolkningen af særtransportbekendtgørelsen ord og bogstav. En fortolkning, der kræver godkendelse til hver enkelt ansøgning om en særtransporttilladelse nu skal i høring hos vejmyndighederne – det vil især sige kommunerne.

 

Justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht forklarer i brevet til ATL, DI Transport, DI Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DTL og ITD, hvorfor det er nødvendigt at håndhæve bekendtgørelsen:

»Baggrunden for høring hos vej- og -bromyndighed er at sikre, at ruten for særtransporten er fremkommelig, og at infrastrukturen på ruten kan bære den pågældende transport. Der er således tale om varetagelse af væsentlige hensyn til sikkerhed i forbindelse med fremkommelighed samt til forsvarlig forvaltning og beskyttelse af infrastrukturen.«

Alle særtransporter kræver tilladelse

Ministrene skriver, at det vil blive undersøgt nærmere, om forhandlingen med kommunerne kan blive forenklet. Men her og nu er de ikke parate til at imødekomme ønsket om, at de mest almindelige særtransporter kan køre uden, at der er indhentet tilladelse hos kommunerne.

I øjeblikket er reglerne sådan, at en lastbil med en højde på op til 4,1 meter, en bredde på op til 3,3 meter og en længde på op til 30 meter kan køre uden forudgående godkendelse.

 

»Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at forudsætningerne for ovennævnte vurdering fortsat er gældende. Færdselsstyrelsen vil dog drøfte en udvidelse af mulighederne for særtransport uden forudgående forhandling med kommunen, med kommunerne. Dersom kommunerne er indforståede med en sådan udvidelse, vil særtransportbekendtgørelsen kunne ændres, såfremt dette ikke får en negativ indvirkning på færdselssikkerheden,« skriver ministrene.

Ifølge ATL er ventetiderne lige nu klart længst hos politiets særtransportkontor i Greve, der behandler alle ansøgninger øst for Lillebælt. Men også i Jylland er der stigende ventetider. Problemet stiger for hver dag, og ATL er bekymret for, om en løsning kommer hurtigt nok.

- Forsinkelserne fører til økonomiske tab på millioner af kroner hos transportvirksomhederne og i byggebranchen. Virksomhederne står i en meget alvorlig og akut situation, som kræver øjeblikkelig handling, siger Morten Bøjesen, chefkonsulent i ATL.

Servicemål skal overholdes
Ministrene giver en smule håb i den sidste del af svaret til organisationerne. De vil bede politiet om at stramme op og overholde servicemålene.

»Rigspolitiet vil på baggrund af jeres henvendelser følge op over for politikredsene omkring de fastlagte servicemål på området, som bl.a. indbefatter en målsætning om, at der afgives et svar hurtigst muligt og inden tidspunktet for transportens start, også selv om ansøgningen indsendes 1-2 arbejdsdage før transportens start.«

 

Det må ifølge ATL betyde, at politiet skal i gang med at flytte medarbejdere til kontorerne i Greve og Padborg, så der er mandskab nok til at behandle de mange ansøgninger, som ligger og venter. Morten Bøjesen er dog skeptisk.

 

- Selv hvis politiet sætter 50 mand på opgaven, er problemerne ikke løst. Den nye procedure blev indført uden, at kommunerne var varslet på forhånd. Kommunerne skal også i gang med at flytte medarbejdere, hvis tilladelsen til at køre særtransport skal gives inden for 1-2 arbejdsdage, siger Morten Bøjesen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk