Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Speditører: Vismændene leverer sober vurdering

Søgeord:

7. december 2022  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

319 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Miljøvismænd roser politisk aftale om kilometerafgift på lastvogne og foreslår forhøjet takst i myldretiden.

 

Der var rosende ord fra Det Miljøøkonomiske Råd til det politiske forlig om en kilometerafgift på lastvogne, som blev indgået før sommerferien. Forliget betyder, at lastbiler skal betale en differentieret kilometerafgift, der afhænger af vogntogets totalvægt og motorens emissionsklasse i forhold til CO2-udledning.

 

Vismændende foreslår, at kilometerafgiften udvides yderligere, så taksten stiger, når trængslen på vejene er værst.

 

»Der er indgået aftale om at omlægge beskatningen af den tunge transport til en kilometerbaseret afgift fra 2025. Det er positivt med indførelsen af en differentieret afgift, da det er forbundet med betydelige samfundsøkonomiske gevinster at målrette beskatningen efter de negative eksterne effekter ved transporten, jf. blandt andet Økonomi og Miljø, 2021. Afgiften ville dog blive yderligere målrettet de negative eksterne effekter ved trængsel og ulykker, hvis der også blev differentieret efter tidspunktet på dagen, ligesom det ville øge de samfundsøkonomiske gevinster at hæve satserne, så̊ de i højere grad afspejler de faktiske omkostninger. Det er derfor også positivt, at der gennemføres udviklingsforsøg med kørselsafgifter for privatbilismen, hvor der lægges op til en endnu mere differentieret afgift,« skriver vismændene.

Sober vurdering

I en kommentar til udspillet fra Det Miljøøkonomiske Råd siger administrerende direktør, Martin Aabak:

 

- Vismændene fremlægger en sober vurdering af kørselsafgifter. Vismændenes pointe om, at kørselsafgifternes klimapotentiale først forløses, hvis vi udnytter de teknologiske muligheder for at differentiere afgiften yderligere, er vigtig, Det er en vurdering, som flugter Danske Speditørers kritik af tidligere fremlagte forslag til kørselsafgifter.

 

- Der er behov for grøn omstilling af vejtransporten, hvis de ambitiøse politiske mål om CO2-reduktion skal realiseres. Den omstilling tilrettelægges bedst ved langsigtede brede politiske aftaler og lovgivning. Langsigtede aftaler muliggør langsigtet planlægning af nyinvesteringer, men også ved at eventuelle miljø- og klimaafgifter, eksempelvis fra kørselsafgifter, føres tilbage til branchen som tilskyndelse til klimavenlig forskning og klimavenlige investeringer i både ny infrastruktur og i lav- og nulemissionslastbiler, siger Martin Aabak.

Intelligent kørselsafgift

En simpel kilometerafgift bidrager i sig selv eksempelvis ikke til nævneværdig CO2-reduktion, men vil blot være en fordyrelse af transportomkostningerne, og dermed ikke ønskværdigt i denne tid, hvor vi alle har et skarpt fokus på prisudviklingen og konsekvenserne af den markante inflation, siger Martin Aabak og fortsætter:

 

- Derimod kan en kørselsafgift, hvis den er intelligent udformet, optimere udnyttelsen af den internationale transportkapacitet, og dermed også de facto reducere CO2-udledningen. Kørsel uden for myldretid og mindre kø-kørsel er eksempler på tiltag, som kan medvirke til at realisere målsætningen om mindre CO2-udledningen.

Forbrugerforventninger

- Det næste klimavenlige tiltag på transportområdet involverer forbrugerne, som, med ændret holdning til eksempelvis leveringshastighed, kan bidrage til mere effektiv tilrettelæggelse af fragt. Det potentiale er vi som logistikudbydere parate til at synliggøre, slutter Martin Aabak.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk