Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Transporten på finansloven

Søgeord:

3. december 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

396 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Højere hastighedsgrænser til lastbiler er blandt tiltagene.

 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået finanslovsaftale for 2019, og der er blevet plads til en række initiativer på transport- og logistikområdet.

 

Nogen af initiativerne er allerede nævnt i nærværende udgivelse, andre ser dagens lys for første gang.

 

Som et af hovedpunkterne er den trafikale masterplan for infrastrukturen, hvor det skal klargøres, hvilke initiativer der skal gøres på landsplan efter 2020.

 

- Det skal være let at komme på arbejde eller fragte varer, uanset hvor man bor eller driver virksomhed i Danmark. Derfor er jeg glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti har givet hinanden håndslag på, at vi skal lægge en plan for, hvordan vi kan udvikle infrastrukturen efter 2020, hvor der igen er økonomisk råderum. Fremtidige infrastrukturprojekter skal blandt andet understøtte en høj mobilitet og en forbedret kapacitet på det danske vejnet, siger transportminister Ole Birk Olesen.

I forlængelse heraf indeholder aftalen blandt andet midler til opdatering af en række VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag for en række anlægsprojekter:

 

  • Vejforbindelse til Stevns
  • Opgradering af E55 ved Nykøbing
  • Omfartsvej ved Mariager
  • Udbygning af kryds v. Rute 11 og 26 mod Thisted
  • Udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing
  • 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen
  • Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse
  • Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
  • Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)

 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet, som det lyder. Derudover vil regeringen og Dansk Folkeparti udvide det eksisterende overhalingsforbud for lastbiler til også at gælde lette og tunge vogntog.

Endelig vil partierne igangsætte en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil kunne give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.

 

- Når man tager i betragtning, hvor få midler vi har til rådighed til forbedringer og nye investeringer på transportområdet, er det en finanslovsaftale, som jeg er godt tilfreds med. Særligt er jeg glad for, at vi kan sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, ligeså snart resultatet af den igangværende screening foreligger. Vi sikrer en forbedret mobilitet for lastbilbranchen, som hver dag holder hjulene kørende i Danmark, siger Ole Birk Olesen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com