Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Transporten skal selv betale grøn omstilling

Søgeord:

27. februar 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

337 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Regeringen nedsætter kommission for grøn omstilling af personbiler.

 

Regeringen annoncerede tirsdag nedsættelsen af en ny kommission, der skal formulere en konkret strategi for den grønne omstilling af personbilstransporten på de danske veje.

 

Kommissionen skal levere en konkret strategi for, hvordan regeringens målsætning om, at alle nye biler fra 2030 er lavemissionsbiler og fra 2035 nulemissionsbiler, bedst muligt kan realiseres. Det er en ambitiøs målsætning, som kræver, at der ligger et grundigt forarbejde til grund for den samfundsmæssige indsats, der skal til for at fremme udrulningen af de grønne biler.

 

Ud over mulighederne for at fremme grønne biler får kommissionen også til opgave at opstille konkrete forslag til finansiering, så de indtægter, der forsvinder i takt med den grønne omstilling af personbiler, kan tilvejebringes på anden vis. Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til cirka 50 mia. kr. i 2017 og udgør derfor en væsentlig del af statens indtægter.

Om kommissionens opgave siger finansminister Kristian Jensen:

- Regeringen har som mål, at mange flere danskere sidder bag rattet i grønnere biler i nær fremtid. Derfor ser jeg frem til, at kommissionen giver sig i kast med at løse opgaven, så vi kan realisere den målsætning, samtidig med at finansieringen også er på plads, så pengene passer.

Anders Eldrup, der blandt andet er formand for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og tidligere har været administrerende direktør i DONG Energy og departementschef, er blevet udpeget som formand for kommissionen.

 

Anders Eldrup siger om sin rolle som kommissionsformand:

- Det er en vigtig samfundsopgave at finde ud af, hvordan vi sikrer en mere klimavenlig transportsektor. Men opgaven er ikke blot vigtig, men også svær, så derfor glæder jeg mig til i fællesskab med de øvrige medlemmer af kommissionen at komme i gang med arbejdet.

Kommissionen kommer ud over Anders Eldrup til at bestå af yderligere fem eksterne medlemmer og fire eksperter fra ministerierne.

 

De eksterne medlemmer er, Brita Bye, Statistisk sentralbyrå, Otto Anker Nielsen, DTU, Ninette Pilegaard, DTU, Mogens Fosgerau, Københavns Universitet og Tejs Vegge, DTU

Fossilt farvel i 2050

Regeringen har en ambition om, at Danmark skal være et lavemissionssamfund uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Drivhusgasudledningen fra personbiltransport udgør knap 7 mio. tons om året, og grøn omstilling af transportsektoren er en vigtig brik i at nå det mål.

 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt udtaler i den forbindelse:

 

- Målet om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030 er et af de vigtigste elementer i regeringens plan for en grøn omstilling af transportsektoren. Et så ambitiøst mål kræver en stærk kommission, som kan komme med forslag til, hvordan vi får danskerne til at vælge de grønne biler til, samtidig med at vi fastholder grundlaget for vores velfærdssamfund. Vi skal blandt andet sikre, at udrulningen af elbiler i stor skala sker i et klogt samspil med el-nettet. Her er vi i gode hænder med den nedsatte kommission.

Hvem skal betale?

Afgiftssystemet i Danmark er ikke indrettet, så det er forberedt til en stor udrulning af lav- og nulemissionsbiler, og derfor skal en indsats for at fremme de grønne biler også tænkes sammen med afgiftssystemet. Det kan både være i forhold til at fremme grønne biler via afgiftssystemet og samtidig tilvejebringe alternative indtægtskilder for staten gennem afgiftssystemet. Derfor spiller afgiftssystemet også en central rolle i kommissionens arbejde.

 

Den teknologiske udviklingen inden for lav- og nulemissionsbiler er vanskelig at forudsige, men mange bilproducenter har ambitiøse mål og programmer for fremme af de grønne biler. Et teknologispring er også en forudsætning for, at regeringens målsætning for 2030 kan realiseres.

 

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen siger:

- Den grønne omstilling betyder, at færre bilister tanker benzin og diesel, mens flere tanker bilen op med vedvarende energi. Kommissionen skal sikre, at den grønne omstilling ikke bliver for dyr for bilisterne og for samfundet. Jeg ser derfor frem til, at kommissionen når frem til en model, der sikrer fortsat høj mobilitet til gavn for væksten, beskæftigelsen og sammenhængskraften i det danske samfund.

 

Kommissorium skuffer

Der er ikke overraskende kritik af kommissionens opgavebeskrivelse, der beskrives som uambitiøs.

- Det her rykker simpelthen for lidt. Regeringen har spildt fire år med at sidde på hænderne. Nu skal der åbenbart gå to år mere, før der sker noget. Bevares, det er dygtige folk, regeringen har udpeget til sin kommission, men vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet. Det er klimaforandringerne for fremskredne til, siger Henning Hyllested, transportordfører Enhedslisten.

Han kritiserer, at kommissoriet for klimakommissionen er for ukonkret og nævner her, at regeringens egen målsætning om én mio. elbiler i 2030 end ikke er nævnt, ligesom der heller ikke indgår klimamål/reduktionsmål i kommissoriet.

 

Enhedslistens transportordfører under sig også over, at hverken den tunge transport eller flytransporten er nævnt.

 

 - Kommissoriet handler i øvrigt kun om personbiler, men der er jo en stor opgave omkring omstilling af den tunge transport og flytransporten, som kommissoriet slet ikke forholder sig til. Enhedslisten har peget på udbygning af gastankningsinfrastrukturen for lastbiler, indtil el-lastbiler bliver almindelige, ligesom vi foreslår at pålægge flytransport en klimaafgift pr. passager, der letter fra en dansk lufthavn. Disse dele af transportsektoren bør selvfølgelig indgå i kommissionens arbejde, hvis det skal have nogen form for seriøsitet i forhold til en grøn omstilling af transportområdet, slutter Henning Hyllested.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk