Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Transportminister beklager forløb om CO2-data

Søgeord:

3. februar 2022  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

246 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Parti opfordrer Benny Engelbrecht til at tage sin afgang.

 

Transportminister Benny Engelbrecht (S) beklager nu forløbet omkring manglende data for CO2-udledninger ved en række kommende infrastrukturprojekter præsenteret i Infrastrukturplan 2035. Det skete ved at samråd i Transportudvalget torsdag eftermiddag.

 

Regeringen præsenterede i juni 2021 en historisk bred aftale om investeringer i infrastrukturen 15 år frem i tiden. Flere partier havde i denne forbindelse efterspurgt beregninger på de enkelte infrastrukturprojekter, men beskeden var efter sigende her, at sådanne beregninger ikke fandtes. Fagbladet Ingeniøren har efterfølgende via aktindsigt tydeliggjort, at sådanne beregninger faktisk fandtes.

EL: Dybt alvorlig sag

På samrådet torsdag skulle transportminister Benny Engelbrecht således forklare forløbet.

 

Mai Villadsen, politisk ordfører for Enhedslisten, var blandt de første talere.

 

- Sagen handler om, at helt centrale tal for klimaudledninger ikke er blevet udleveret i forbindelse med forhandlingerne om den største aftale, der er blevet lavet i den her regeringsperiode. Vi ved nu, at klimatallene eksisterede, at ministeren kendte dem, så dem flere gange og godkendte en model, hvori tallene indgik, lød det fra Villadsen.

 

- Vi ved, at ministeren i forhandlingerne sagde, at disse vigtige tal ikke fandtes og at ministeren på intet tidspunkt udleverede dem eller anerkendte eksistensen af dem, selv om de gentagne gange blev efterspurgt i pressen og mundtligt og skriftligt i forhandlingerne. Det er indlysende, at tallene ville have gjort en forskel i forhandlingslokalet. Sagen handler også om, at en minister ikke må tale usandt om eksistensen af vigtige tal i en forhandling eller må tilbageholde tal, han kender tal, når de efterspørges så direkte. Så kan folkestyret jo ikke rigtig gøre sit arbejde, og derfor har vi fra Enhedslisten hele tiden sagt, at sagen er dybt alvorlig.

Beklager forløb

Transportministeren gav herefter udvalgsmedlemmerne en længere teknisk forklaring, redegjorde for forløbet og beklagede, at han ikke havde været tydelig nok i kommunikationen vedrørende CO2-beregningerne og hvorfor de ikke blev forelagt forligspartierne.

 

- Jeg mener ikke, at jeg hverken har løjet eller vildledt, og jeg er oprigtigt ærgerlig over den her sag. Det er korrekt, at der fandtes tal for CO2-udledning fra anlæg, og jeg kendte til, at der var sådanne tal, som var ukonsoliderede. Det er også korrekt, at partierne ikke fik disse tal udleveret under forhandlingerne. Men jeg har ikke holdt tallene skjult af politiske årsager.

 

Transportministeren har forklaret, at Transportministeriet arbejdede på en model for CO2-beregning ved anlægsprojekter. Men regnemodellen var ikke færdigudviklet, og derfor var beregningerne ikke retvisende.

- Når jeg ser tilbage på forløbet, skulle jeg have været meget mere klar i forhandlingerne omkring det arbejde, der var blevet sat i gang i ministeriet med at kunne angive CO2-udledningen fra anlæg, og jeg skulle også have foldet meget mere ud for partierne, hvorfor det var meget svært at regne på og hvorfor vi ikke var i mål, sagde ministeren på samrådet.

 

- Vi skrev det godt nok i svarene, vi gav, og vi skrev det i selve aftaleteksten. Men jeg kan se nu, at det ikke blev sagt klart nok til partierne, at vi havde tal, men at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at de tal, vi havde, var retvisende. Det burde jeg have sikret. Og jeg er derfor også ked af og ærgerlig over påstanden om, at jeg skulle have tilbageholdt oplysninger. Det var aldrig min intention. Når tallene ikke blev fremlagt i forbindelse med forhandlingerne, skyldtes det en faglig vurdering i ministeriet, lød det fra Benny Engelbrecht.

Ministeren tilføjede, at der nu er lavet en tidsplan for arbejdet med at få lavet en såkaldt ’Infra LCA’-model.

 

- Frem mod sommeren vil Transportministeriet departement, Banedanmark og Vejdirektoratet arbejde målrettet på at få konsolideret LCA-modellen. Konkret skal der blandt andet arbejdes med at inkludere den teknologiske udvikling i Banedanmarks modelunderstøtning. Og samtidig skal konsistensen mellem Banedanmarks hidtidige datagrundlag og baneprojekter i ’Infra LCA’ endeligt konsolideres. Når metoden er konsolideret, kan det egentlige arbejde frem mod at kunne opgøre den samlede CO2-udledning fra anlægsprojekter begyndes. Jeg forventer, at dette arbejde kan pågå i andet halvår 2022.

Svarede ikke fyldestgørende

Transportministerens lange forklaringer fandt dog ikke gehør hos en række ordførere – heriblandt Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested:

 

- Når vi spørger til tallene, falder ministeren hele tiden tilbage til at svare, at der udvikles en model, og at det i virkeligheden er det, det handler om. Men det er jo ikke det, vi spørger om, og som er humlen. Vi spørger gang på gang i forhandlingerne om, hvad tallene er for CO2-udledningen på projektniveau. Tallene er jo med i de faktaark, som blot timer inden, forhandlingerne går i gang, tages ud. Og så skal man ikke bilde mig ind, at tallene ikke er konsoliderede. Jeg synes ikke, man kan komme meget tættere på, at så er tallene konsolideret. Man snakker hele tiden om den ikke færdigudviklede model, men formålet med modellen er vel i sig selv ikke at sammenligne vej og jernbane, men at få en model, der kan udregne CO2-udledningerne fra de enkelte projekter, sagde Henning Hyllested.

Radikale Venstres transportordfører, Ramus Helveg Petersen, beklagede også forløbet, men fokuserede også på gevinsterne ved den kommende beregningsmodel:

 

- Det er umuligt at vide, hvad det havde gjort ved forhandlingerne, hvis vi havde fået de her tal. Derfor er et oplagt, at det ville have været klogest af ministeren, hvis vi havde fået dem, og jeg synes, det er rigtigt af ministeren at beklage, at vi ikke fik dem. Jeg synes, debatten er ulykkelig, men glæder mig over LCA-modellen, der på lang sigt betyder, at vi får langt grønnere anlæg, end vi ellers har set, sagde Rasmus Helveg Petersen.

 

Susanne Zimmer fra partiet Frie Grønne, sagde i de afsluttende bemærkninger, at hun mener, ministeren i kølvandet på processen bør tage sit gode tøj og gå:

- Frie Grønnes mission var at give ministeren mulighed for at forklare sig. Det har han gjort, men det har ikke været særlig tilfredsstillende. Ministeren siger, han ikke har løjet og vildledt. Til gengæld er der mange spørgsmål, der ikke er besvaret ordentligt, åbent og ærligt på i dag. Vi synes, at der er rigtig meget ’green washing’ i den her aftale, og det her forløb om at CO2-beregningerne ikke er kommet frem, har bestemt ikke gjort det bedre. Heller ikke, at ministeren på intet tidspunkt har indviet partierne i CO2-udledningen. Derfor ser vi gerne i Frie Grønne, at ministeren tager sin afgang, sagde Susanne Zimmer.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk