Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

UK-vejgodsaftale uden cabotageret

Søgeord:

25. januar 2019  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1301 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Dansk opbakning til midlertidig vejgodsaftale ved hård brexit.

 

Den danske regering her nu formuleret sin holdning til EU-Kommissionens forslag, som skal sikre vejgodstransporten mellem Storbritannien og de tilbageværende 27 EU-lande, kan fortsætte i en overgangsperiode ved en hård brexit.

 

Selv om regeringen overordnet er positiv over for kommissionens forslag – der heller ikke er accepteret af Storbritannien endnu – så er der en række forbehold.

 

»Regeringen er positivt indstillet over for, at der i tilfælde af en hård Brexit, hvor der ikke indgås en generel aftale om UK’s udtræden af EU, vedtages en midlertidig

ordning, der sikrer, at den internationale bilaterale vejgodstransport mellem EU27 og UK vil kunne fortsætte,« står der i notatet.

 

Den danske regering peger på en række forhold, regeringen mener bør afklares inden overgangsordningen – der vil udløbe 31. December 2019 – eventuelt træder i kraft:

 

»Regeringen ønsker en nærmere afklaring af kompetenceforholdet mellem Kommissionen og medlemslandene, idet regeringen er meget fokuseret på, at det skal sikres, at forslaget ikke medfører, at der sker en forskydning i kompetencen mellem medlemslandene og Kommissionen med hensyn til at forhandle aftaler med tredjelande.«

Skeptisk

»Regeringen er skeptisk overfor, at eventuelle indgreb for at sikre balance mellem rettigheder og muligheder for vognmænd fra EU27 og UK skal ske gennem

delegerede retsakter. Regeringen mener, at medlemslandene skal have en afgørende indflydelse på karakteren og indholdet af eventuelle indgreb.«

 

 

»Regeringen ønsker samtidig en nærmere klarhed over, hvordan de britiske udstedte transporttilladelser mere præcist vil adskille sig fra de hidtil anvendte

fællesskabstilladelser.«

 

Ingen cabotageret

Herudover ønsker regeringen, at det mere eksplicitkommer til at fremgå af forslaget, at aftalen kun vedrører bilateral international vejgodstransport, og at aftalen ikke vedrører cabotagekørsel, kombineret transport og såkaldt tredjelandskørsel (cross-trade operationer).

Høringssvar

EU-Kommissionens forslag har været sendt i høring hos relevante brancheorganisatinoer.

 

I DTL – Danske Vognmænd erkendes det presserende behov for en midlertidig løsning, der minimerer effekten af et hård brexit for vejgodstransporten og den økonomiske aktivitet i de nordiske lande.

 

DTL fremhæver, at UK-operatører ikke må opnå flere rettigheder end i den gældende EU-lovgivning på området.

DTL – Danske Vognmænd påpeger blandt andet, at kombineret transport ikke er nævnt i EU-Kommissionens tekst og spørger, om det betyder at kombinerede transporter ikke længere vil være tilladt. DTL er heller ikke trygge ved, at EU-Kommissionens beføjelser i udkastet, når det gælder myndigheden til at afgøre om der er tale om .” less favouable conditions.”

ITD

Også ITD støtter overordnet EU-Kommissionens forslag til en midlertidig ordning og erklærer sig enig i CEMT-systemet ikke vil kunne anvendes.

 

»Set i lyset af den korte periode, der er, inden UK træder ud af EU, er det ikke ønskeligt alene at kunne anvende CEMT-tilladelser ved transporter til og fra UK. Her virker Kommissionens forslag som et reelt (midlertidigt) alternativ i tilfælde af no deal, indtil en mere permanent løsning kan findes, skriver ITD i sit høringssvar.

 

Brancheorganisationen anser dog forslaget som en nødplan, og fastslår at indgåelse af en egentlig overgangsordning er af foretrække.

 

ITD har ser dog også mangler ved aftaleforslaget. Blandt andet savner ITD garantier for, at transittrafik gennem Storbritannien fortsat er omfattet (her tænkes på transit til Irland). ITD savner også klarhed om aftalens betydning for EØS-samarbejdet (Eks. UK og Norge.)

ITD støtter UK-transportørers adgang til markedet for international transport

under forudsætning af, at denne adgang gengældes i UK. Brancheorganisationen advarer også mod at tillade medlemslandene indgår bilaterale aftaler med UK, da det kan skabe en konkurrenceforvridning på markedet.

 

ITD ønsker, at det bliver muligt indføre tiltag eller suspendering af aftalen, hvis der ikke er lige markedsadgang for EU-lastvogne i EU, som for UK-lastvogne i EU.

 

Det fremgår også af høringssvarende fra Danske Rederier og DI Transport, at begge brancheorganisationer støtter EU-Kommissionens forslag om en midlertidig aftale.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk