Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Vækstteam anbefaler trafikal masterplan

Søgeord:

20. november 2018  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

295 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Fremlægger i alt 24 anbefalinger til regeringen.

 

Regeringen bør hurtigst muligt sætte sig sammen med logistikerhvervet for i samarbejde at udarbejde en masterplan for investeringer i infrastruktur.

 

Således lyder et af de vigtigste budskaber på transportområdet fra vækstteamet for handel og logistik, der i går mandag offentliggjorde teamets anbefalinger til regeringen.

 

Vækstteamet består af 12 medlemmer fra dansk erhvervsliv med Michael Løve, administrerende direktør i Netto International, som formand. Teamet har siden april arbejdet på den netop offentliggjorte redegørelse, der har haft som opdrag at komme med anbefalinger til, ”hvordan handels- og logistikerhvervet bedst understøttes og fremtidssikres i en stigende digital verden”, som det lyder.

Trafikal masterplan

”Siden 2009 er de fleste større danske infrastrukturprojekter blevet vedtaget i regi af den politiske aftale om en grøn transportpolitik, som udløber i 2020. Det betyder, at der efter 2020 ikke længere er en masterplan for investeringer i infrastruktur i Danmark, og der er derfor en risiko for, at der ikke vil blive foretaget de nødvendige investeringer i infrastrukturen, hvis der ikke bliver udarbejdet og vedtaget en ny masterplan”, lyder det i vækstteamets rapport.

 

Og det er vand på møllen for Michael Svane, direktør i DI Transport, der igennem længere tid har haft det som sit vigtigste budskab på diverse messer, konferencer og i offentlige kommentarer at slå på tromme for en trafikal masterplan.

- Vækstteamet mener, at der er brug for en samlet plan for infrastrukturen i Danmark. Der er i allerhøjeste grad brug for en sådan plan. Den vil sikre, at investeringerne sker de steder, hvor vi får mest mulig værdi af dem. Det er positivt, at vækstteamet har ambitioner om at udvikle transport- og logistikbranchen, så Danmark bliver et skandinavisk knudepunkt for logistik. Vi vil holde øje med, om anbefalingerne bliver fulgt op af handling, siger Michael Svane.

Bedre kapacitet

Vækstteamet anbefaler desuden regeringen at se nærmere på rammevilkårene for vejtransporten. Blandt andet muligheden for at benytte modulvogntog og en belysning af distributionsmønstrene, så der eventuelt kan ses på, hvorvidt der er mulighed for at få leveret varer på alle tider af døgnet, samt et øget fokus på flere fleksible vejarealer, der gennem brug af ITS (intelligente trafiksystemer) kan tilpasses behovet for forskellige transportformer i løbet af dagen. Regeringen skal ligeledes sikre, at kapaciteten på de danske rastepladser udvides, så der er den fornødne kapacitet.

 

- En høj mobilitet og velfungerende transport er nødvendig, når der skal varer på hylderne i butikkerne, og der skal ske levering til private kunder. Derfor er det centralt, at der arbejdes for at styrke mobiliteten og mindske trængslen. Det er dog væsentligt, at det sker i en balance mellem bedst fremkommelighed og udnyttelse af vejnettet om natten og hensynet til beboere, som kan være generet af støj, hvis varer leveres om natten. I disse år sker der en teknologisk udvikling, hvor der udvikles mere støjsvage køretøjer og udstyr til levering af varer, som med fordel kan medvirke til at skabe denne balance. Det er afgørende for et stærkt handelserhverv, at transportkapaciteten er tilstrækkelig og har den rette kvalitet, lyder det i vækstteamets anbefalinger.

Hos de relevante ministre anes tilfredshed med vækstteamets anbefalinger og vilje til at handle ud fra dem.

 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

 

- Jeg er glad for at modtage helt konkrete idéer fra dem, der driver virksomhederne til daglig og har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan vi styrker det danske handels- og logistikerhverv. Jeg glæder mig til at se nærmere på anbefalingerne og på, hvad regeringen kan gøre for at understøtte fortsat vækst hos de danske handels- og logistikvirksomheder, siger Rasmus Jarlov, og transportens minister fortsætter:

 

- Handels- og logistikerhvervet arbejder i et marked i forandring, hvor nye forretningsmodeller opstår. Det er derfor vigtigt, at vi har fået erhvervenes indspark til, hvordan vi som politikere kan skabe de bedste rammer for, at erhvervene kan løse deres fremtidige udfordringer, siger Ole Birk Olesen.

Medlemmerne af Vækstteam for Handel og Logistik er formand Michael Løve – administrerende direktør i Netto International, Anne Kathrine Steenbjerge - administrerende direktør i Ancotrans, Annette Estø – direktør i Fleye ApS, Jens Bjørn Andersen - administrerende direktør i DSV Group, John Tønnes - administrerende direktør i Lagkagehuset, Martin Christian Hansen - administrerende direktør i Mover, Martin Danielsen - Schou-Danielsen Logistik, Mette Maix - administrerende direktør i Flying Tiger Copenhagen, Mikkel Hippe Brun - SVP for APAC, Tradeshift, Stefan Plenge - administrerende direktør i Nemlig.com, Thomas Pedersen - administrerende direktør i Winefamily og Lisbeth Dalgaard Svanholm - Dalgaard Supermarked.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com