Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Vejpakken godkendt i Ministerrådet

Søgeord:

8. april 2020  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1277 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Nu mangler kun Europa-Parlamentets godkendelse af retsakterne.

 

En række øst- og sydøsteuropæiske regeringer forsøgte for nyligt, at få EU-Kommissionens Mobilitetspakke lagt på is. Det skete med henvisning til de dramatiske følger af COVID-19-epidemien og de deraf følgende økonomiske vanskeligeheder, der har ramt vejgodstransporten.

 

Men kravet fra regeringerne i Bulgarien, Cypern, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien og Ungarn faldt på stengrund i EU’s Ministerråd, der tirsdag gennemførte førstebehandlingen af Mobilitetspakken - der også er kendt som Vejpakken.

 

Det skriver EU'  Ministerråd i en pressemeddelelse.

 

Mobilitetspakken - der er fremsat af EU-Kommissionen - blev med ændringsforslag godkendt af Europa-Parlamentet i april 2019.


I december 2019 blev de såkaldte trilogforhandlinger mellem EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet afsluttet. Nu har EU’s ministerråd vedtaget Vejpakken ved en skriftlig førstebehandling. Herefter skal Vejpakkens endelige retsakter vedtages i Europa-Parlamentet.

Vejpakken
De nye regler har til formål at sikre balance mellem forbedrede arbejdsvilkår og sociale forhold for chaufførerne og operatørernes frihed til at levere grænseoverskridende tjenester og vil også bidrage til vejsikkerhed.

De vil desuden give sektoren klarhed, hvad angår tidligere tvetydige bestemmelser, og bringe deres uensartede anvendelse mellem medlemsstaterne til ophør.

 

Pakken består af en forordning om adgang til godskørselsmarkedet og til erhvervet som udøver af godskørsel eller buskørsel, en forordning om maksimal arbejdstid og minimumshviletider for chauffører og lokalisering ved hjælp af takografer og et direktiv, der ændrer håndhævelseskravene og fastsætter regler om udstationering af chauffører.


DTL ser usikkerhed

Vedtagelsen hilses velkommen i DTL - Danske Vognmænd, der dog forudser fortsat modstand i dele af Europa-Parlamentet.


- Mobilitetspakken har ikke haft nogen nem vej. Men nu udestår forhåbentlig blot den endelige vedtagelse i Europa-Parlamentet i deres andenbehandling, siger Erik Østergaard, DTL's administrerende direktør.

Hvis et flertal i parlamentet vedtager teksten uden at tilføje ændringsforslag, er pakken endeligt vedtaget og den nye lovgivning kan derefter implementeres i EU.

 

- Nu har et flertal af landene nikket til den pakke som trilogforhandlingerne kunne opnå enighed om. Så mangler vi bare Parlamentet. Der er bestemt ingen grund til andet, end at Parlamentet stemmer dette kæmpe arbejde rent igennem. Midt i den aktuelle situation vil det være et kæmpe tilbageslag for transportverdenen, som så i de kommende år ikke alene skal slås med effekterne af Covid19 – men også med et fortsat dysfunktionelt og konkurrenceforvridende transportmarked, siger Erik Østergaard, og fortsætter:

 

- Godstransportmarkedet har brug for fair regler, der fremmer den lige konkurrence. Den økonomiske recession der kan følge af Covid19 vil med de eksisterende regler kunne bruges til endegyldigt at slagte de vognmænd, der kører under ordnede forhold. Så nu skal Parlamentet levere.

Slagsmål forude


Der er endnu ikke fremlagt en tidsplan for den videre proces i parlamentet i lyset af COVID-19. Det forventes, at transportudvalget først skal behandle teksten, hvorefter hele parlamentet skal stemme om aftalen i plenar-forsamlingen.

 

- Jeg forventer, at der kommer en række politiske slagsmål i parlamentet – og ikke mindst, at modstanderne af aftalen vil bruge hjemkørselskravet til at så tvivl om aftalen. Men nu må politikerne vise formatet og ikke lade den aktuelle krise blive en dårlig undskyldning for at lade godstransportmarkedet blive slået tilbage til start, slutter Erik Østergaard.

Næste skridt
Afstemningen i dag ved skriftlig procedure betyder, at Rådet har vedtaget sin førstebehandlingsholdning. Retsakterne skal nu vedtages af Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen, inden de offentliggøres i EU-Tidende. De to forordninger træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen, og direktivet træder i kraft dagen efter offentliggørelsen.

 

Reglerne i forordningen om markedsadgang og i direktivet om udstationering finder anvendelse 18 måneder efter retsakternes ikrafttræden. Reglerne i forordningen om køretid finder anvendelse 20 dage efter offentliggørelsen med undtagelse af særlige frister for takografer.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk