Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Velkommen til ny transportminister

Søgeord:

28. juni 2019  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

564 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Brancheorganisationer hilser transportminister Benny Engelbrecht velkommen.

 

Transportens brancheorganisationer stod klar med lykønskninger ved ministerskiftet i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Men alle har en lang ønskeseddel med i baglommen til den nyt socialdemokratiske transportminister Benny Engelbrecht, der er 48 år og valgt i Sønderborg-kredsen.

 

Danske Speditører

Danske Speditører glæder sig til at samarbejde med den nye transportminister Benny Engelbrecht om en transportpolitik, der styrker godstransporten og dermed den handel, som godstransporten understøtter.

Administrerende direktør i Danske Speditører, Martin Aabak, hæfter sig ved, at Benny Engelbrecht er kendt som en snusfornuftig og driftssikker politisk håndværker:

- Vi har al mulig grund til at tro, at Benny Engelbrecht vil føre en transportpolitik, der handler om, hvordan logistikken kan understøtte en bæredygtig og vækstorienteret samfundsøkonomiske udvikling. Med Benny Engelbrecht som transportminister håber vi, at rege­ringen vil se transport- og logistiksektoren som en del af løsningen - og ikke en del af problemet - i forhold til den grønne dagsorden. Der er brug for at indse, at speditions- og logistikbranchen kan sikre effektive logistikkæder, der kan bidrage til opnåelse af klimamålene, siger Martin Aabak.

Aabak fremhæver, at udviklingen af mere effektive og klimavenlige forsyningskæder er blevet bremset af flere modhager, der er gennemført for at begrænse den effektive anvendelse af udenlandske lastvogne i forbindelse med transport af varer ind og ud af Danmark og inden for Danmarks grænser.

 

- Det gælder om at reducere tomkørsel, omvejs-kørsel og andre former for spild i logistikkæderne. En reduktion af transportsektorens udledning af CO2 forudsætter effektive logistikkæder. Det er en bunden opgave, siger Martin Aabak.

 

Som eksempel på et politisk initiativ, der forringer effektiviteten i logistikken og dermed forhindrer klimaef­fektiviteten nævner Martin Aabak 25-timersreglen.

 

- At det nu kun er tilladt at parkere 25 timer på de statslige rastepladser langs motorvejene, fører til at mange lastbilchauffører er nødt til at køre omveje for at finde et egnet og lovligt sted at parkere, når de skal afholde deres lovpligtige hvil over 25 timer. Det er et benspænd, der faktisk betyder at vi ikke kan udnytte kapaciteten optimalt og det koster i form af øget CO2-udledning. Med den sag som eksempel vil jeg gerne drøfte med Benny Engelbrecht, hvordan vi sikrer så effektive forsy­ningskæder som muligt og ikke mindst, hvordan transportbranchen i almindelig kan medvirke til den grønne omstilling ved anvendelse af alternative drivmidler. Samtidig vil jeg også gerne drøfte med ham, hvordan vi styrker det indbyrdes samspil mellem transportaktørerne og samtidig styrker sam­spillet mellem transportformerne, siger Martin Aabak.

ITD

Også ITD glæder sig over valget af den 48-årige Benny Engelbrecht, som Danmarks nye transportminister.

 

- Rigtig hjerteligt velkommen til Danmarks nye transportminister, Benny Engelbrecht. I ITD glæder vi os meget over at få en erfaren og dygtig minister i spidsen for vores område, og vi ser frem til det forestående samarbejde. Især glæder vi os til at samarbejde med den nye minister om at indfri det store vækstpotentiale, der ligger og venter på at blive bragt i spil i den danske vejgodstransport, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

 

Benny Engelbrecht er tidligere skatteminister og har også været erhvervsordfører samt formand for Transportudvalget og Sydslesvigudvalget, så det er en minister med kendskab til både erhvervslivet og transportpolitikken, der nu rykker ind i transportministeriet.

- Vi kender Benny Engelbrecht som en engageret og lydhør politiker, der har stor interesse for transporterhvervet. Det oplevede vi blandt andet, da han besøgte os i forbindelse med Gert Jakobsens 60 års fødselsdag, vores daværende formand, i august 2018. Vi forventer, at hans egenskaber bliver en stor gevinst for det danske transporterhverv, når vi fremover skal samarbejde med ham om store og vigtige dagsordener som vækst i transporterhvervet, klima og infrastruktur, siger Carina Christensen.

 

ITD ser frem til at få en minister i spidsen, der med styrke og gennemslagskraft kan få transporterhvervets vækstpotentialer øverst på den politiske dagsorden. I dag bidrager vejgodstransporten med 60,7 milliarder kroner om året til den danske økonomi og understøtter 88.000 job. Men skal den udvikling fortsætte, er det nødvendigt, at der skabes gode rammevilkår for erhvervet.

- Skal transporterhvervet i højere grad bidrage til den danske økonomi, og det vil vi meget gerne, så handler det om at understøtte og styrke virksomhederne og udstikke en økonomisk bæredygtig retning for dem. Det gælder både i forhold til den grønne omstilling, hvor der er behov for at se på incitamentstrukturer frem for afgifter, samt på udnyttelse af de nye digitale og teknologiske muligheder. Og så gælder det i forhold til de mere langsigtede rammevilkår, så virksomhederne tør investere og ansætte. Det bliver en stor og vigtig opgave for vores nye minister, fortsætter Carina Christensen.

 

Med en ambition om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030, venter der den nye transportminister en kæmpe opgave med at få inddraget transportsektoren i den grønne omstilling, og skal man nå målet, haster det med at komme i gang.

- Den nye regering er meget ambitiøs på klimaområdet og vil gerne gøre Danmark til foregangsland for den grønne omstilling. Det hilser vi velkommen, og vi ser frem til samarbejdet om at skabe bæredygtige grønne løsninger. Vi håber, at den nye transportminister hurtigt vil medvirke til, at der ikke kun fokuseres på personbiler og flyafgifter, så vi for alvor får skabt handling i forhold til den grønne omstilling af de tunge transporter. Vi står med en branche, der er mere end ivrig for at komme i gang. Den bold ser vi frem til, at den nye transportminister griber, så vi sammen kan sikre, at de tiltag, der kommer på bordet, rent faktisk også virker, siger Carina Christensen.

Endelig er der infrastrukturen, som ikke blot har stor betydning for transporterhvervet, men for hele Danmark. Her er den nye regering allerede kommet med en udmelding om, at der skal laves en ny, langsigtet plan for infrastrukturen frem mod 2030.

 

- En ny langsigtet infrastrukturplan målrettet vejnettet er en essentiel opgave for den nye transportminister. Her håber vi, at visionerne rækker længere end til tog og cykelstier, for det er på vejene, problemerne er. Vi ser frem til at samarbejde konstruktivt med den nye transportminister om den nye vigtige infrastrukturplan, slutter Carina Christensen.

DTL – Danske Vognmænd

DTL-Danske Vognmænd ser også frem til samarbejdet med Danmarks nye regering – og ikke mindst med transportministeren.

 

- Jeg har store forventninger. Vi har haft et glimrende samarbejde med S-ledede regeringer før og med transportministre fra såvel Socialdemokratiet og SF, så vi ser frem til at få skabt gode resultater til gavn for vognmændene med den nye regering, siger administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

 

- Valgkampen viste jo en endog meget bred politisk vilje til at gøre op med social dumping. Dét opgør, føler jeg mig overbevist om, kommer nu, for der ligger rigtig mange gode forslag og initiativer på bordet fra valgkampen. Både fra Socialdemokratiet selv, men også fra Dansk Folkeparti og fra flere af regeringens støttepartier. Så jeg er meget fortrøstningsfuld.

- Der ligger også nogle lovforslag helt eller delvist klar. Fx fjernelse af den forkætrede klippekortsordning for dyretransportører, som lige akkurat ikke nåede til afstemning inden valget. Det kan bare genfremsættes og hurtigt vedtages. En ændring af godskørselsloven efter forslag fra arbejdsmarkedets parter, DA og FH, så der bliver klarhed om overenskomstforholdende i vognmandserhvervet, ligger også klar i pipelinen.

 

- Vi noterer os selvfølgelig, at klimaambitionerne er tårnhøje. Lige så rigtigt og vigtigt det er – lige så vanskeligt kan det jo også vise sig at blive i praksis. Det er både rigtigt og nødvendigt, at transportbranchen bidrager til at indfri klimaambitionerne. Det er vigtigt at vælge de rette løsninger med blik for vognmandserhvervets konkurrenceevne og med forståelse for de særlige forhold i den tunge transport. Jeg ser frem til at bidrage og indgå i drøftelser om, hvordan vi gør det bedst og klogest.

- Også et stort velkommen til Benny Engelbrecht som ny transportminister. Det er selvfølgelig en post af særlig betydning for vognmændene. I DTL-Danske Vognmænd er vi fulde af positive forventninger, og ser frem til et tæt og fortroligt samarbejde.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk