Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

PostNord fik atter dårligt år

Søgeord:

10. februar 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

672 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Danmark er fortsat den store synder.

PostNord kom ud af 2016 med et svagt overskud og et driftsresultat på minus en mia. DK. Nu skal der fyres cirka 1000 medarbejdere i Danmark.

 

Det oplyser selskabet i det netop udsendte regnskab.

 

-PostNords resultat påvirkes stadig af markant faldende brevmængder, primært i Danmark. Den hurtige digitalisering har medført en voldsom negativ volumen- og resultatudvikling i den danske virksomhed. Det er besluttet at indføre en ny og på længere sigt økonomisk bæredygtig produktionsmodel, siger Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef.

.

I Danmark, hvor statens digitaliseringsagenda har gjort landet til det måske mest digitaliserede land i verden, falder brevmængderne stadig hurtigere. I 2016 faldt mængden af breve med dag til dag-befordring meget kraftigt, og siden år 2000 er mængden faldet med ca. 90 procent. Med den nye postlov fra 2016 er der nu regulatoriske forudsætninger for på en mere effektiv måde at kunne tilpasse den danske virksomhed til de mængder, der skal håndteres. PostNord har derfor besluttet at iværksætte yderligere tiltag, idet der skal indføres en ny produktionsmodel. Omstillingen af PostNord Danmark, som det vil tage flere år at gennemføre helt, forventes at medføre store omstillingsomkostninger og tab i omstillingsperioden. Omkostningerne skyldes primært de særlige aftaler, der blev indgået med medarbejderne, da det danske postvæsen blev omdannet til et selskab. I 4. kvartal er der foretaget en nedskrivning af goodwill for den danske virksomhed og visse aktiver i brevvirksomheden i Danmark.

PostNords sammenlignelige nettoomsætning faldt med 2procent i 4. kvartal, hvilket primært skyldes fortsat stor nedgang i koncernens brevmængder med i alt 10 procent, heraf 23 procent i Danmark og syv procent i Sverige. Dette opvejes i et vist omfang af den fortsat kraftige vækst inden for e-handlen. Mængderne af B2C-pakker steg med ca. 18 procent. Den sammenlignelige nettoomsætning for hele året faldt med 3 procent.

 

Det justerede driftsresultat udgjorde SEK 242 mio. (501 mio.) i kvartalet og SEK 500 mio. (927 mio.) for hele året. Tilbagegangen skyldes især effekten af de kraftigt vigende brevmængder i Danmark, som ikke har kunnet imødegås med tilstrækkelige tilpasninger på omkostningssiden. For 2016 som helhed kommer ca. 75 procent af resultatet fra forretningsområdet eCommerce & Logistics. De poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK -1.583 (-363) mio. for hele året vedrører primært nedskrivningen af goodwill og visse aktiver i Danmark samt salget af PostNord Strålfors' ikke-nordiske aktiviteter.

Den negative udvikling i brevforretningen ses i alle nationale postvirksomheder. Den betyder, at forretningsmodeller grundlæggende skal tages op til fornyet overvejelse med henblik på at tilpasse dem til den udvikling, vi ser i Danmark, hvor brevet gradvist bliver et nicheprodukt. Denne udvikling stiller krav om tilpasning af postlovgivningen. I Sverige falder brevmængderne stadig hurtigere, og der gennemføres nye statslige digitaliseringsinitiativer til myndigheders kommunikation med borgere og virksomheder. Vi har tiltro til det forslag om en ny postlov, som regeringen har varslet til maj i år. Det forventes, at lovforslaget vil give bedre forudsætninger for fortsat at kunne levere en god postservice i hele Sverige på rimelige økonomiske vilkår.

Tal:

Oktober-december 2016

 • Nettoomsætning SEK 10.355 mio. (10.434 mio.).
 • Driftsresultat SEK -1.012 mio. (-284 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 242 mio. (501 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -1.254 mio. (-785 mio.).
 • Periodens resultat SEK -1.375 mio. (-337 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,69 (-0,17).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.424 mio. (900 mio.).

 

Januar-december 2016

 • Nettoomsætning SEK 38.478 mio. (39.351 mio.).
 • Driftsresultat SEK -1.083 mio. (564 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 500 mio. (927 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK -1.583 mio. (-363 mio.).
 • Periodens resultat SEK -1.583 mio. (278 mio.).
 • Resultat pr. aktie -0,79 (0,14).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.321 mio. (1.585 mio.).
IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com