Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Postnord: Fortsat store udfordringer

Søgeord:

31. oktober 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

1178 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Håndteres med yderligere omstillingstiltag.

PostNord har udsendt regnskabet for tredje kvartal og or årets første ni måneder – og der er atter tilbagegang at spore.

 

Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef udtaler:

 

-Resultatet er præget af fortsatte udfordringer primært i form af kraftigt faldende brevmængder, men også af hård konkurrence på logistikmarkedet. Der iværksættes tiltag for yderligere at reducere omkostningerne og skabe nye indtægter med et attraktivt nordisk totaltilbud.

 

-Ekskl. erhvervelser, afhændelser og valutaeffekter faldt nettoomsætningen med 4 procent i 3. kvartal og udgjorde SEK 8.895 mio. (9.218 mio.). Faldet skyldes primært fortsat stor nedgang i koncernens brevmængder med i alt 8 procent heraf 17 procent i Danmark og 6 procent i Sverige. Dette opvejes i et vist omfang af den fortsat kraftige vækst inden for e-handlen. Mængderne af B2C-pakker steg med ca. 20 procent Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -41 mio. (81 mio.) i kvartalet og SEK 258 mio. (426 mio.) i årets første 9 måneder. Nedgangen skyldes især dårligere resultater i Danmark og Sverige som følge af faldet i brevmængder, hvor der ikke fuldt ud er sket tilpasning på omkostningssiden.

-Det rapporterede driftsresultat, inkl. poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde SEK -71 mio. (848 mio.) i årets første 9 måneder. De poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK -329 mio. (422 mio.) er i år primært relateret til salg af PostNord Strålfors' ikke-nordiske aktiviteter og sidste år primært til en kapitalgevinst i forbindelse med salg af en ejendom i København.

 

Den danske postlovgivning er nu blevet moderniseret med henblik på bedre tilpasning til virksomheders og privatpersoners behov. Fra og med 1. juli har økonomibrevet været standardtjenesten i Danmark, og fra november ophører lørdagsomdelingen. Der gennemføres løbende en række stærke tiltag for at tilpasse virksomheden i Danmark til markant lavere brevmængder. Da faldet i indtægter i brevforretningen de seneste år har været meget stort, er det imidlertid en udfordring fuldt ud at kunne kompensere for dette på omkostningssiden.

”Posten skal ud" har været det faste udtryk, som afspejlede den faglige stolthed, der har præget hele leveringsorganisationen. De seneste to år er denne stolthed desværre blevet udfordret. Det skyldes i høj grad de store og nødvendige forandringer, der er gennemført primært i 2015 for at skabe rimelige økonomiske forudsætninger for brev- og pakkedistribution. Vi har i årets løb igen hævet kvalitetsniveauet. Det er dog ikke tilstrækkeligt, og vi fokuserer nu på yderligere at forbedre den kvalitet, som brevkunder og modtagere oplever. Kvalitetsproblemerne har de seneste måneder medført stor opmærksomhed omkring vores service og kvalitet på de sociale medier og i de traditionelle medier.

 

-Vores omstilling handler derfor ikke kun om at reducere omkostninger og øge effektiviteten. Den handler lige så meget om at fortsætte med at udvikle og tydeliggøre vores tilbud for at forbedre den oplevede kvalitet. Der vil med nye metoder blive foretaget kvalitative helhedsvurderinger af, hvordan modtagerne oplever vores forskellige tjenester og vores service. Resultatet af disse helhedsvurderinger vil straks blive omsat til prioriterede tiltag i vores løbende forandringsarbejde og i vores tjenesteudvikling, fastslår Håkan Ericsson.

Transport Tidende på mobilen:

Download Transport Tidendes gratis app i App Store eller Google Play

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com