Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

PostNord i stabil udvikling

Søgeord:

15. maj 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2259 gange

Læses i øjeblikket af:

1

PostNord rapporterer en stabil nettoomsætning for årets første kvartal, ekskl. valutaeffekter.

PostNord rapporterer en stabil nettoomsætning for årets første kvartal, ekskl. valutaeffekter.-Baggrunden er et marked med fortsat faldende brevmængder, også sammenlignet med første kvartal 2012, som indeholdt flere arbejdsdage. Erhvervede virksomheder bidrog til nettoomsætningen med SEK 471 mio, siger koncernchef Lars Idermark.

 

Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.832 mio. (9.993 mio.)

 

Driftsresultatet udgjorde SEK 333 mio. (330 mio.)

 

Periodens resultat udgjorde SEK 185 mio. (208 mio.)

 

Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 404 mio. (271 mio.)

 

Resultatet for kvartalet og for sammenligningsperioden var desuden præget af effekterne af ændrede regnskabsregler. Overskudsgraden udgjorde 3,4%, og pengestrømmen fra driftsaktiviteter blev forbedret.

 

Nettoomsætningen for Mail faldt med 8% og overskudsgraden til 4,1%. Denne ændring afspejler primært udviklingen i Breve Danmark, hvis kraftige fald i brevmængderne ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet imødegås af omkostningsreduktioner i kvartalet. I den svenske brevvirksomhed blev driftsresultatet dog noget forbedret som følge af effektiviseringer og de gennemførte tilpasninger til faldende brevmængder. De dramatiske fald i brevmængderne, der opleves især i Danmark, men også i Sverige, er forventede. De understreger betydningen af, at der gennemføres tilpasninger af reglerne på de nationale postmarkeder, som kan tage højde for de ændrede markedsforudsætninger.

-Vi fortsætter med at vokse i Logistik, både organisk og gennem erhvervelser. Nettoomsætningen steg med 16% i kvartalet og med godt 2% renset for erhvervelser og valutaeffekter. Driftsresultatet blev noget forbedret, og overskudsgraden var stabil. Erhvervelsen af logistikvirksomheder i 2012 og begyndelsen af 2013 bidrog til kvartalets nettoomsætning med SEK 383 mio, oplyser koncernchefen.

 

-I april indgik vi desuden en aftale om at erhverve virksomhederne Nordisk Kyl Logistik og Transbothnia fra Bilfrakt Bothnia AB. Med de seneste opkøb udvider vi yderligere vores markedstilstedeværelse inden for stykgods, partigods og termotransporter i Sverige, ligesom vi styrker vores tilbud inden for dagligvare- og industrilogistik.

 

Vi drager fortsat nytte af de ændrede forbrugsmønstre inden for handlen. Væksten i e-handel bidrog til flere vareforsendelser. Samlet set steg mængderne af B2C-pakker, varebreve og maxibreve med 7% i kvartalet.

-For PostNord tegner vejen fremad sig tydeligt. Vi fortsætter gennemførelsen af vores strategi, Roadmap PostNord 2015, som skal sikre en stabil lønsomhed i Mail og udvikle vores position på logistikmarkedet. En vigtig del af denne strategi er de kontinuerlige effektiviseringer af virksomheden. Disse to indsatsområder vil i 2013 samlet set reducere vores underliggende omkostningsmasse med ca. SEK 1 mia, konstaterer Lars Idermark.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com