Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

PostNord kom styrket ud af 2015

10. februar 2016  |  

Højt forandringstempo i en udfordrende omverden.

E-handlen satte rekord op til julen, og PostNords B2C-pakkemængder steg bl.a. som følge heraf med 17 procent i kvartalet. Samtidig er digitaliseringstempoet i Danmark fortsat højt med deraf følgende kraftigt faldende brevmængder. Der er med uformindsket styrke gennemført omstillinger i hele virksomheden for at sikre den langsigtede lønsomhed og konkurrenceevne, siger Håkan Ericsson, administrerende direktør og koncernchef i PostNord om årsregnskabet, der netop er offentliggjort.

 

Logistikvirksomheden voksede fortsat, og pakkemængderne steg med i alt 8% i kvartalet og 10% for året som helhed. Der er hård konkurrence på logistikmarkedet, og det gør det nødvendigt fortsat at fokusere meget på omkostningseffektivitet.

 

I 4. kvartal udgjorde koncernens justerede driftsresultat SEK 501 mio. (440 mio.). Resultatet blev påvirket positivt af gennemførte besparelsesprogrammer og store mængder i julehandlen. Kvartalets resultat er justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden (nettoomkostninger), på i alt SEK 785 mio. (510 mio.), primært relateret til omstillingsomkostninger. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde SEK 927 mio. (861 mio.) for 2015 som helhed. Omstillingen fortsætter som planlagt, og der gennemføres løbende tiltag for at tilpasse virksomheden til markedsudviklingen.

Den nuværende postlovgivning er ikke fuldt ud tilpasset til samfundets øgede digitalisering og den dermed markant faldende efterspørgsel efter klassiske brevtjenester. I Danmark arbejdes der med en ny postlov, og i Sverige har en særlig sagkyndig, udpeget af regeringen, indledt arbejdet med at gennemgå den svenske postlovgivning.

 

- Vi har i årets løb arbejdet med at opbygge et stærkere og mere sammenhængende PostNord. Vi er på rette vej og styrker løbende vores position som en førende kommunikations- og logistikaktør med et nordisk totaltilbud. Lanceringen af et fælles varemærke, som med fuld styrke implementeres i de nordiske lande, er et vigtigt skridt i denne proces. Det er meget positivt nu at kunne konstatere, at kendskabet til varemærket PostNord er steget meget markant i Norden. En måling viser, at vi på knap to år har øget den andel, der kender varemærket PostNord "GODT", fra 28% til 90% i Sverige, fra 12% til 41% i Danmark og fra 20% til 60% i Norge. Indførelsen af varemærket i den danske postvirksomhed bliver i 2016 kraftigt accelereret.

Oktober-december 2015

 • Nettoomsætning SEK 10.434 mio. (10.600 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 501 mio. (440 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 785 mio. (510 mio.).
 • Driftsresultat SEK -284 mio. (-70 mio.).
 • Periodens resultat SEK -337 mio. (-80 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK -0,17 (-0,04).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 921 mio. (1.290 mio.).

 

Januar-december 2015

 • Nettoomsætning SEK 39.351 mio. (39.950 mio.).
 • Justeret driftsresultat SEK 927 mio. (861 mio.).
 • Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 363 mio. (510 mio.).
 • Driftsresultat SEK 564 mio. (351 mio.).
 • Periodens resultat SEK 278 mio. (176 mio.).
 • Resultat pr. aktie SEK 0,14 (0,09).
 • Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK 1.670 mio. (670 mio.).
IconIcon

Søgeord:

Læst i alt:

911 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com