Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

PostNord-minus på godt en halv milliard

Søgeord:

20. juli 2017  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

1424 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Logistikforretningen i plus, mens brevomsætningen bløder.

 

Hullet i bunden af PostNords pengekasse bliver stadigt større. Det fremgår af det netop offentliggjorte kvartalsregnskab.

Det er angiveligt fortsatte fald i brevmængderne, der er årsag til den svensk-danske postkoncerns voksende underskud.

 

Koncernen

Brevomsætningen er i første halvår 2017 faldet med 10 procent, sammen lignet med samme periode sidste år. Brevmængderne er faldet med otte procent i den svenske forretning, mens den er faldet med hele 23 procent i Danmark.

Derfor faldt nettoomsætningen i postkoncernen fra 19,2 i første halvår 2016 til 18,4 mia. svenske kroner i år.

Driftsresultatet faldt fra et plus på 30 mio. SEK i de første seks måneder af 2016 til et minus på 197 mio. SEK i samme periode i år.

Perioderesultatet blev på -320 mio. SEK (-63 mio. SEK samme periode sidste år).

- Samtidig med at digitaliseringen medfører faldende brevmængder, oplever vi stærk vækst inden for e-handelsdrevet logistik og digitale tjenester. Det tiltagende fald i brevmængderne understreger behovet for snarest at få en ny svensk postregulering., udtaler PostNords koncernchef Håkan Ericsson i forbindelse med kvartalsregnskabets offentliggørelse.

- PostNords sammenlignelige nettoomsætning faldt med ca. 6% i 2. kvartal og udgjorde SEK 9.083 mio. Faldet skyldes fortsat stor nedgang i koncernens brevmængder med i alt 10%, heraf 23% i Danmark og 8% i Sverige. I årets første seks måneder faldt den sammenlignelige nettoomsætning med ca. 5%, og den samlede brevmængde med 9%, heraf 20% i Danmark og 7% i Sverige. Dette opvejes i et vist omfang af den fortsat kraftige vækst inden for e-handlen med en stigning i koncernens B2C-pakker på 12% i kvartalet og 11% i første halvår, lyder det fra Ericsson.

Danmark

PostNord Danmarks nettoomsætning faldt med 11% i 2. kvartal. Eksklusiv en mindre logistikerhvervelse og valutakurseffekter faldt omsætningen med 13%.

I Communication Services (brevforretningen) faldt den sammenlignelige omsætning med 27%, idet PostNord Danmarks brevmængder faldt med 23% som følge af den omfattende digitalisering.

Nettoomsætningen i eCommerce & Logistics i Danmark steg med 6% primært på grund af stærk vækst inden for paller og stykgods samt større pakkemængder.

I årets første seks måneder faldt den sammenlignelige omsætning med 11%.

Det rapporterede driftsresultat udgjorde SEK -530 mio. (-253 mio.) og akkumuleret SEK -748 mio. (-304 mio.), hvilket omfatter hensættelser til afvikling af personale med særlige vilkår på SEK -386 mio. (-269 mio.). Justeret for disse poster, der påvirker sammenligneligheden, udgjorde det justerede driftsresultat SEK -241 mio. (-222 mio.) i kvartalet og SEK -362 mio. (-273 mio.) akkumuleret.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com