Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Private ind i omstilling

Søgeord:

17. november 2015  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

633 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Transportsektorens grønne fremtidsprofil kortlægges.

En række private organisationer - heriblandt DTL - bidrager nu til debatten om, hvordan Danmark gradvist og mest omkostningseffektivt kan nedbringe vejtransportens CO2 udledninger frem mod 2030, med en såkaldt ”Roadmap”.

 

Rapporten, der er blevet offentliggjort i dag, konkluderer bl.a., at det er muligt at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra vejtransport med 35 – 40 pct. frem mod 2030 ved at satse på et miks af teknologier og drivmidler, der vurderes at være tilgængelige.

 

Forudsætningen har været, at de tre ikke-kvotebelagte sektorer – populært kaldt biler, bønder og boliger – hver især bidrager med deres del af reduktionen i udledningerne.

 

Regering skrottede grøn køreplan

 

-Den nye regering melder fortsat ud som langsigtet målsætning, at Danmark i 2050 skal være fri af fossile energikilder i vores energisystem. Men samtidig står det klart, at de tidligere så ambitiøse planer på det grønne område er for nedadgående, senest med skrotningen af den grønne køreplan for transport. Det vil spænde ben for innovation og udvikling inden for transportområdet, så Danmark ikke er med i feltet, når der rykkes internationalt. Derfor er vi gået ind i en kortlægning af området, som er gennemført af konsulentvirksomheden Ea Energianalyse, fortæller erhvervspolitisk chef i DTL , Ove Holm.

 

Han har det sidste halve år deltaget i en styregruppe sammen med en række energiorganisationer og privatbilisternes organisation FDM og udarbejdet roadmappen.

 

Roadmap-rapporten fremlægger de samfundsøkonomiske omkostninger ved forskellige scenarier af reduktion af udledningen baseret på de virkemidler – el, biobrændstof og biogas – som findes i dag

Afgifter hjælper ikke

Men en reduktion på 35 – 40 pct. realiseres imidlertid ikke uden aktiv politisk handling i EU og nationalt, vurderer styregruppen. 

 

-Vi har ment, at der må gøres en særlig indsats nationalt for at fremme biogas i tunge køretøjer – og det kunne handle om afgiftslettelser. Danmark kan dog ikke løfte meget selv, og derfor må EU på banen og sætte mål for øget anvendelse af avancerede biobrændstoffer i perioden 2020 – 30, siger Ove Holm, der samtidig peger på, at øgede afgifter på den tunge trafik ikke hjælper.

 

Selvom rapporten viser, at det heldigvis ikke ser ud til at blive så dyrt, som tidligere vurderinger har peget på, herunder i den daværende regerings ”Virkemiddelkatalog – potentialer og omkostninger for klimatiltag”, så bliver det ikke gratis at få nedbragt CO2-udledningen fra transportsektoren.

-Derfor er det vigtigt, at der tages bestik af transporterhvervets internationale konkurrenceevne, og det peger især på EU-initiativer. I et dansk perspektiv vil fortsat tilskud til biogasproduktion og afgiftslettelser på fx biogas og gas-lastbiler være et vigtigt bidrag, konstaterer Ove Holm.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com