Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

RAL og Aalborg Havn indstiller forhandlinger

Søgeord:

5. februar 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

650 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Aalborg Havn: Basehavnsaftale gælder til udgangen af 2022.

 

Siden Royal Arctic Line (RAL) sidste efterår meddelte, at det hjemmestyreejede rederi ville droppe Aalborg Havn som basehavn, har Aalborg Havn kæmpet for at fastholde RAL på den basehavnsaftale, der er indgået mellem parterne.

 

Men nu meddeler Aalborg Havn, at de forhandlinger, der har foregået siden starten af oktober, ikke har ført til en fornyet aftale.

 

Derfor er forhandlingerne mellem Aalborg Havn A/S og Royal Arctic Line A/S er stoppet.

 

»Som meddelt d. 5. oktober 2017 har direktioner i Royal Arctic Line A/S (RAL) og Aalborg Havn A/S (AH) af de respektive formandskaber fået mandat til at forhandle om fremtiden for Grønlandstrafikken på Aalborg havn.

 

Begge parter var på daværende tidspunkt enige om at genoptage samtalerne med intention om at beskrive et scenarie, hvor Aalborg Havn er fleksibel i forhold til den eksisterende aftale, imod at RAL garanterer Aalborg havn besejling frem til 2025. Parterne var også enige om i fællesskab at arbejde for at udvide antallet af containere ind og ud af Aalborg havn frem imod 2022.«

Udløbet forhandlingsmandat

»Forhandlingsoplægget skulle afleveres til behandling i de to selskabers bestyrelser senest 1. februar 2018.

Siden 5. oktober 2017 har der været afholdt adskillige forhandlingsmøder både personligt og via Skype. Og derudover har der løbende været intensiv skriftlig korrespondance mellem parterne.

 

Forhandlingsmandatet er nu udløbet. Aalborg har i den afsluttende fase tilbudt RAL at fortsætte forhandlingerne baseret på en hensigtserklæring om etableringen af en ny aftale, der stemmer overens med ovenstående. Dette har RAL afvist. Aalborg Havn har i processen fremlagt adskillige forskellige modeller og forslag – og forsøgt at imødekomme Royal Arctic Line på væsentlige punkter.

 

Blandt andet har Aalborg Havn tilbudt RAL en kraftig reduktion i de godsmængder, som skal gennem Aalborg havn mod en garanti om regelmæssig besejling af Aalborg havn frem til 2025. En løsning, som på en balanceret måde ville tilgodese såvel RALs ønsker som hensynet til det meget store antal grønlandske og danske virksomheder, som er geografisk placeret i Nordjylland. Beklageligvis har RAL ikke ønsket at forhandle videre herom.

Som en følge heraf vil den gældende basishavnsaftale imellem RAL og Aalborg Havn udgøre grundlaget for Grønlandstrafikken mellem Danmark og Grønland frem til udgangen af 2022. RAL vil således i denne periode være forpligtet til at håndtere mindst 75 % af godset via Aalborg havn samt operere containerterminalen i Aalborg.

 

Aalborg Havn beklager, at der ikke har været muligt at etablere et reelt og konstruktivt forhandlingsforløb.«

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk