Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Rederier: Afgørende med forbedringer af meldepligt

Søgeord:

18. maj 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

125 gange

Læses i øjeblikket af:

1

EU-Kommissionen lægger op til digitalisering af meldepligten.

Administrative byrder skal fjernes og meldepligt ved havneanløb skal digitaliseres. En ændring af meldepligtsdirektivet skal gøre det lettere for rederier og styrke søtransporten i EU.

Danske Rederier hilser derfor EU-Kommissionens forslag til forbedringer velkommen.

 

13 EU-medlemslande med Danmark i spidsen opfordrede tidligere på året EU-Kommissionen til at fremlægge et ambitiøst forslag til revision af meldepligtsdirektivet. Torsdag kom der et udspil.

 

Kommissionen identificerer i forslaget tre problemer i den nuværende lovgivning: mangel på ensretning af dataformater, procedurer og rapporteringssystemer, mangel på sammentænkning på tværs af blandt andet meldepligt og toldindberetning, samt mangel på genbrug af allerede indberettet data. Det er udfordringer, som Danske Rederier løbende har peget til, så det er positivt, at Kommissionen nu vil gøre noget ved dem.

Forslaget skal mindske de administrative byrder og dermed gavne søfartens konkurrenceevne. Kommissionen vurderer, at forslaget fuldt udrullet vil medføre et skift af transport til sø fra primært vej, svarende til i 2030 3,4 mia. ton gods fragtet en km. Det vil udløse en CO2 reduktion på 1,8 mio. ton. CO2.

 

- Det er meget positivt, at der fra politisk side er lydhørhed overfor at gøre noget ved de mange byrder, som den praktiske, nationale udførsel af det nuværende direktiv desværre har ført til stik imod intentionen. Vi ser frem til at gå forslaget igennem i detaljer, men uanset er der brug for, at medlemslandene er ambitiøse, siger Casper Andersen, EU-chef i Danske Rederier.

Alternativ til vejtransport

Danske Rederier opfordrer EU's medlemslande til at være ambitiøse og turde gøre op med de administrative byrder, som rederierne i EU er pålagt.

- Der er brug for et opgør med den måde, som direktivet er blevet udmøntet nationalt. Det har nemlig ledt til, at lande og havne har forskellige procedurer for hvad og hvordan, der skal meldes ved havneanløb. Det er en uholdbar situation, når man som både EU og den danske regering har som ambition at gøre transport via søvejen mere konkurrencedygtigt, siger Casper Andersen.

 

Opgøret med de administrative byrder vil øge effektiviteten og gøre søfarten mere konkurrencedygtig. Derved kan man afbøde noget af den trængsel, som lande på tværs af Europa kæmper med på vejene, samt øge trafiksikkerheden. Danske Rederier håber, at revisionen kan skabe et maritimt transportsystem i EU, så der kommer trafikal ligestilling mellem sø og vej.

- Vi håber, at revisionen kan øge effektiviseringen og skabe trafikal ligestilling mellem transporttyperne ved at forbedre konkurrenceevnen for søtransporten. For Danske Rederier er det væsentligt, at der tages et opgør med det nuværende regime, som er dyrt og skaber frustrationer i rederierne og i hele logistikkæden. Det rammer den bredere europæiske økonomi i sidste ende, slutter Casper Andersen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com