Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Lunde lemper VVM-byrde

Søgeord:

9. december 2016  |  

Af Lars Myrup Lassen

Læst i alt:

477 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Færre anlægsprojekter bliver automatisk VVM-pligtige.

 

Flere virksomheder kan spare både tid og penge, når de fremover skal sætte gang i nye anlæg. Færre projekter skal automatisk miljøvurderes og kan efter omstændighederne nøjes med VVM-screening.

 

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

 

Allerede fra nytår bliver en lang række brancher fritaget for at skulle udarbejde dyre miljøvurderinger (VVM-redegørelser), før de kan gå videre med et projekt.

Det gælder f.eks. ved opførelse af ferie byer, asfaltværker, skovrejsning og vandboringer. Virksomheder ventes at kunne spare 1 mio. kr. pr. projekt på ikke at udarbejde VVM-redegørelsen.

Overimplementering

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har allerede fået vedtaget en lov i Folketinget, der ændrer kravene om VVM-pligt, så Danmark stort set stiller de krav, som er nødvendigt i forhold til EU-direktivet.

 

Loven, som blev vedtaget af et enigt Folketing, træder først i kraft til maj, og derfor vil ministeren bruge bekendtgørelsen til så vidt muligt at få reglerne til at virke allerede nu.

 

- Dette er et godt eksempel på, at regeringen gør op med den overimplementering af EU-direktiverne, som har generet danske virksomheder alt for længe. Vi skal give vores virksomheder samme konkurrencevilkår som andre lande, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

 

En række erhvervsorganisationer har ønsket ændringen af VVM-kravene, så de følger EU-direktivet nærmere, og alle Folketingets partier stemte for loven.

 

Ændringen medfører, at nogle projekter bliver omfattet af screeningspligt i stedet for VVM-pligt. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, der står for VVM, vurderer, at en VVM-redegørelse i gennemsnit koster virksomhederne 1 mio. kr. Virksomhedens udgifter til screening vil være betydeligt lavere.

 

Fakta:

En VVM-redegørelse står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet

 

En række projekter er omfattet af krav om VVM-pligt i direktivet, og forudsætter at der udarbejdes en VVM-redegørelse om projektets påvirkning af miljøet. Andre projekter forudsætter, at der gennemføres en screening for at vurdere, om et konkret projekt har væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed er VVM-pligtigt.

 

Eksempler på projekter, der ikke længere automatisk skal have VVM-redegørelse:

 

- Overordnede veje gennem naturområder

 

- Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner til personbefordring.

 

- Landbrugsejendomme, der skal sammenlægges eller jordomlægges

 

- Afvandings- og kunstvandingsprojekter, der omfatter mere end 300 ha

 

- Nyplantning af skov og rydning af fredskov.

 

- Fiskeopdræt i saltvand indenfor en afstand af 1 sømil fra kysten.

- Vandforsyningsboringer med en årsproduktion på 10 mio. m3 eller mere

 

- Cementfabrikker med en produktionskapacitet på mere end 500 ton/dag.

 

- Molerværker med en produktionskapacitet på mere end 4 m3/dag.

 

- Kalkværker med en årsproduktion på mere end 200.000 m3.

 

- Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning.

 

- Feriebyer og hotelkomplekser med et etageareal på mere end 50.000m2.

 

- Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com