Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Regeringen skal i arbejdstøjet

Søgeord:

2. maj 2017  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

400 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Ros til vækstteam fra Danske Maritime.

Kommentar af Jenny N. Braat – administrerende direktør i Danske Maritime:

 

”Nu skal regeringen gøre Vækstteamets ord til lov

 

Danske Maritimes direktør roser regeringens Vækstteam for at anbefale en maritim montørordning, at ville fortsætte med forskningsprogrammet Blue INNOship og at ville sikre bedre finansieringsvilkår i lighed med de lande, vi konkurrerer med. Men nu skal regeringen i arbejdstøjet for at gøre ordene til virkelighed.

 

Regeringens Vækstteam fremlagde i fredags de anbefalinger til regeringen, som teamet har arbejdet på i det sidste halve års tid. Blandt de mange anbefalinger er der flere, som er afgørende for konkurrenceevnen og den fortsatte udvikling af den maritime industri i Danmark med 40.000 direkte og indirekte beskæftigede rundt om i landet.

 

Vækstteamet anbefaler for eksempel en maritim montørordning til regeringen. Hvis ordningen bliver en realitet, vil det betyde øget vækst og beskæftigelse, fordi danske virksomheder fortsat kan sende maritime montører ud til skibe rundt om i verden og hjemtage uvurderlig viden til at udvikle virksomhedens produkter og services.

Styrkeposition kræver rigtige rammevilkår

Den overordnede vision bag Vækstteamets anbefalinger er, at Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter. Det er en ambitiøs, men realistisk og rigtig vision.

 

Maritim forskning og udvikling har skabt fundamentet for den solide danske maritime produktion på 90 mia. kr. årligt, så vi står for 7,3 % af Europas maritime eksport.

 

En ny analyse, som Danske Maritime har fået foretaget, viser, at 45 % af den danske maritime industri er produktinnovativ mod blot 20 % af den danske industris virksomheder generelt.

 

Det Blå Danmark er en betydelig dansk styrkeposition, og det er glædeligt, at Vækstteamet med sine anbefalinger lægger op til, at Danmark ikke alene kan fastholde, men også udvikle, sin maritime førerposition. Som Vækstteamets rapport slår fast, skal det ske med attraktive, stabile og konkurrencedygtige rammevilkår for hele Det Blå Danmark.

Anbefaler maritim montørordning

Der er således grund til at anerkende Vækstteamets arbejde, rapport og anbefalinger. Det er godt at se, at Vækstteamet fremhæver behovet for at sikre fastholdelse og udvikling af kompetencer og viden i de danske maritime industrivirksomheder og – som jeg allerede har nævnt – anbefaler indførelsen af en maritim montørordning. Nu ser jeg blot frem til, at ordningen forhåbentlig inden længe bliver en realitet.

 

Den globale havbaserede økonomi forventes at udgøre en stadig stigende del af den globale økonomi. OECD forventer en fordobling af værditilvæksten i den maritime sektor frem til 2030. Danske virksomheder er godt positioneret til at få en stigende andel af denne vækst, hvis rammebetingelserne ikke stiller dem dårligere end konkurrenterne.

 

I en foranderlig verden er det glædeligt, at vi i Danmark kan satse på de virksomheder, der er så innovative som de maritime. Men som Vækstteamet erkender, kræver det, at nye maritime virksomheder tiltrækkes, såvel som at eksisterende virksomheder fastholdes.

Anbefaler at fortsætte Blue INNOship

Jeg er også tilfreds med, at Vækstteamet fremhæver behovet for at fremme forskning og innovation som en del af indsatsen for at fastholde og udvikle maritime kompetencer.

 

Her er det vigtigt, som Vækstteamet påpeger, at styrke Danmarks rolle som testlaboratorium for fremtidens maritime teknologier. Danske Maritime bakker op om, at man som led i dette sikrer en videreførelse af forskningsprogrammet Blue INNOship som en fortsat forsknings- og udviklingsplatform for Det Blå Danmark.

 

Danske Maritime er enig med Vækstteamet i, at det er vigtigt at tiltrække flere unge til de maritime og tekniske erhverv, så branchen sikres adgang til de nødvendige kompetencer på alle niveauer. Det er i den forbindelse centralt, at optaget på relevante uddannelser øges, at indholdet af de relevante uddannelser tilpasses branchens behov, og at de tekniske uddannelses- og maritime karriereveje synliggøres og promoveres.

Anbefaler bedre finansieringsvilkår

Endelig vil jeg fremhæve den anbefaling, Vækstteamet kommer med for også gennem eksportkredit- og finansieringsordninger at sikre lige konkurrencevilkår.

 

For et globalt erhverv er det en væsentlig forudsætning at have samme adgang til finansiering som konkurrenter uden for Danmark. På trods af det aktuelle lave renteniveau er det et alvorligt problem, at eksportkredit- og finansieringsordninger for maritime virksomheder i konkurrerende nabolande er væsentligt bedre end de danske.

Vækstteamet anbefaler, at der sikres lige konkurrencevilkår på dette område.

 

Et grundigt nabotjek vil vise, at vi halter langt efter flere af de lande, som vi konkurrerer med. En tilpasning af danske forhold, for eksempel med en fastrenteordning, vil kunne skabe den nødvendige balance, så de danske maritime virksomheder opnår samme vilkår som maritime virksomheder i konkurrerende lande.

Lad os udvide samarbejdet i Det Blå Danmark

Det Blå Danmark er kendetegnet ved et stærkt og værdifuldt samarbejde på tværs af de maritime delerhverv. Dette samarbejde bør fortsat dyrkes og udvides, så vi sikrer en samlet, stærk maritim klynge i Danmark – også i fremtiden.

Vækstteamets arbejde er et af mange eksempler på et velfungerende samarbejde i Det Blå Danmark, og Danske Maritime vil gerne kvittere for det store og værdifulde arbejde, som ligger til grund for de mange gode anbefalinger.

 

Vi ser frem til at deltage i det videre arbejde med implementering af anbefalingerne og ikke mindst til at se de gode tanker udmøntet i konkret politisk handling.”

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com