Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Renere luft - tak

Søgeord:

12. februar 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

627 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Skibsfarten og Økologisk Råd i fælles front.

Luften over Danmark er blevet markant mindre svovlholdig siden 1. januar 2015. Her trådte en ny lovgivning, der begrænser skibes udledning af svovl med 90 procent, i kraft i bl.a. Nordsøen og Østersøen.

 

Men der er fortsat udfordringer omkring håndhævelsen af reglerne, ikke mindst fordi der er stor forskel på, hvordan de enkelte lande straffer rederier, der vælger at se stort på de nye krav.

 

I går mødtes Rederiforeningen sammen med det Økologiske Råd med Folketingets erhvervsudvalg for at pege på udfordringerne omkring håndhævelsen af de nye svovlregler.

God dialog

-Vi har en god dialog med de danske myndigheder omkring håndhævelsen af svovlkravene i Danmark, og langt de fleste skibe i danske farvande overholder lovgivningen. Men vi kan konstatere, at andre lande ikke ser med samme alvor på problemet, både hvad angår kontrol og straf, siger Maria Bruun Skipper, der er underdirektør i Danmarks Rederiforening.

 

Den nye lovgivning gælder i særlige kystnære zoner, såkaldte SECA’er, der er Nordsøen, Østersøen og Den Engelske Kanal, samt farvandene omkring Nordamerika. Her må emissionen fra skibe i dag maksimalt indeholde 0,1 % svovl, hvilket er en reduktion på 90 procent.

Håndhævelse

Fra 2020 træder en global lovgivning i kraft, der skal begrænse svovlindholdet i skibes brændstof fra 3,5 procent til 0,5 procent, og her bliver det endnu mere afgørende med tilstrækkelig håndhævelse.

 

-Vi forventer at problemet med håndhævelsen – både rent praktisk og hvad angår sanktionerne – kun bliver større, når svovlkravene bliver globale i 2020. Skal vi sikre renere luft og samtidig undgå, at lovlydige rederiers konkurrenceevne bliver skadet, så er det helt afgørende, at man allerede nu planlægger, hvordan vi sikrer global og ensartet håndhævelse, siger Maria Bruun Skipper.

 

Eksempelvis bør den danske miljø- og fødevareminister og erhvervs- og vækstminister arbejde for at sikre et ensartet niveau for bøder i EU-landene – og vel at mærke på et niveau, der matcher den økonomiske gevinst, der er ved at omgås reglerne. Desuden bør Danmark sammen med andre lande i IMO allerede begynde at få fastlagt et effektivt kontrolsystem, så man er klar, når de globale regler træder i kraft i 2020 eller 2025.

Snyd på vægten

Et mellemstort containerskib kan spare op til én mio. kr. på en tur gennem Nordsøen og Østersøen ved at sejle på brændstof med for højt svovlindhold, og flere skibe er allerede blevet taget i at snyde på vægten. Når man på globalt plan skal ned på 0,5 procent, så bliver besparelsen på mellem 1,5 og 3 mio. kr. for turen fra Nordeuropa til Japan og retur.

 

Men det har vist sig at være kompliceret at straffe svovlsynderne. Eksempelvis har 15 skibe i nabolandet Sverige overtrådt lovgivningen siden 1. januar 2015, men endnu er ingen blevet dømt, fordi den svenske straffelov siger, at anklagemyndigheden skal have klare beviser for, at man har haft intention om at begå noget ulovligt. I Danmark afventer erhvervet stadig udfaldet af 6 sager om overtrædelse af kravene, hvoraf foreløbigt én sag kører som en politisag.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com