Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Retssikkerhed vakler hos myndighederne i transportbranchen

Søgeord:

20. december 2013  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2256 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Der har udviklet sig retsløse tilstande for vognmænd og speditører, når politiet ved deres kontroller udsteder bøder i forbindelse med overtrædelser af godskørselsloven.

Der har udviklet sig retsløse tilstande for vognmænd og speditører, når politiet ved deres kontroller udsteder bøder i forbindelse med overtrædelser af godskørselsloven.Myndighedernes procedure på området, fratager speditører og vognmænd muligheden for, at få afprøvet afgørelse ved domstolen. Det mener Danske Speditører.

 

Kontrollen af lastbiler er i de seneste år blevet mere intensiv fra myndighedernes side. I Danske Speditører følger vi udviklingen tæt og er enige i, at hvis kontrollen afslører ulovligheder skal dette udløse en bøde der står mål, med den forseelse der har fundet sted.

Manglende oplysning

-Nu forholder det sig imidlertid sådan, at politiet i forbindelse med udstedelse af bøder undlader at oplyse om, at man i stedet for at betale bøden på stedet, har ret til at stille sikkerhed for bøden.

Denne manglende oplysning fra myndighederne, har stor betydning for speditører og vognmænd.

 

Hvis chaufføren ikke vedkender sig bøden og vel og mærke betaler bøden på stedet, vil myndighederne tilbageholde lastvognen.

 

Så når en chauffør pålægges en bøde og chaufføren ikke har penge til betaling af bøden, betales bøden ofte af enten speditøren eller vognmanden, så lastvognen ikke tilbageholdes af myndighederne.

 

Det har dog den konsekvens, at man ifølge myndighederne, erkender sin skyld og derved ikke efterfølgende kan retsforfølge sagen, uanset om man er uenig i den bøde man er blevet tildelt, udtaler Politik- og Relationschef i Danske Speditører Peter Nielsen.

Nok med sikkerhed for bøde

Af godskørselsloven fremgår det, at der ikke nødvendigvis på stedet skal ske betaling af bøden for at lastbilen frit kan køre videre. Det er nok at der kan fremskaffes en sikkerhedsstillelse for bøden.

Sker dette kan lastvognen køre videre nok så vigtigt, sker der ikke en erkendelse af skyldsspørgsmålet, da bøden ikke betales.

 

Skyldsspørgsmålet vil derfor efterfølgende også kunne afprøves ved domstolen, hvis man er uenig i den tildelte bøde.

 

Uenighed om bøder skal kunne afprøves ved domstolen, hvis man er uenig i den forseelse man pålægges en bøde for.

Krænkende

Det virker krænkende for retssikkerheden at denne information ikke udleveres. Ikke mindst set i lyset af, at en betaling på stedet vil frarøve modtageren af bøden, at indbringe denne for domstolen mener Danske Speditører.

 

Justitsministeren bør kigge på denne sag og sikre, at myndighederne fremover agerer med udgangspunkt i lovens ordlyd og ikke ud fra andre motiver, der kan være årsag til myndighedernes adfærd i denne sag.” siger Peter Nielsen afslutningsvis.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com