Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Revision af Istjenesten gennemført

Søgeord:

11. marts 2014  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

2294 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Revision af den statslige isbrydningstjeneste har reduceret søfartens omkostninger fra tidligere ca. 20 mio. kroner årligt til nu kun omkring 3,5 mio. kroner årligt.

Revision af den statslige isbrydningstjeneste har reduceret søfartens omkostninger fra tidligere ca. 20 mio. kroner årligt til nu kun omkring 3,5 mio. kroner årligt.Med udsendelse af bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift den 6. februar 2014 er revisionen af Istjenesten og det danske isbrydningsberedskab fuldført. Omlægningen blev vedtaget ved en Folketingsbeslutning af 29. november 2012 om omlægning af Statens Istjeneste.

 

Den vigtigste målsætning er nået – nemlig at reducere erhvervets omkostninger fra ca. 20 mio. kr. årligt til ca. 3,5 mio. kr. årligt. Overordnet er isbrydningsydelser i danske farvande herefter underlagt fri konkurrence, så brugeren betaler den fulde omkostning for den rekvirerede ydelse.

 

Det skriver Danmarks Rederiforening i medlemspublikationen ”Kompas.”

For staten har ændringen, der begyndte med en , betydet en ressourcebesparelse og en mulighed for at afhænde dens isbrydere.

Hurtig isdannelse

Imidlertid er der blevet udpeget særlige farvandsafsnit områder med hurtig isdannelse; Limfjorden, Smålandsfarvandet og Det Sydfynske Ø-hav, hvor forsvaret, som myndighedsansvarlig for Statens Istjeneste, chartrer kapacitet til assistance for skibsfarten.

 

Etablering af beredskabsområderne har primært været et ønske fra havnene, som ønskede en solidarisk løsning til opretholdelse af beredskabet i de udsatte områder.

 

Betaling til beredskabet, der opkræves og betales af havnene, udgør p.t. 4 øre pr. ton. Betalingen sker på baggrund af lastet eller losset godsvægt i et lastskib i en havn inden for Skagen. Betalingen til beredskabet kan ikke opkræves fra skibene. Endvidere er gods transporteret af en færge undtaget for betalingen.

Offentligt udbud

Dette er et eksempel på samarbejde mellem det offentlige (Søværnets Operative Kommando) og private rederier, der gennem udbudskontrakter kan stå for isbrydningsberedskabet i områder med hurtig isdannelser. I sådanne beredskabsområder betaler rekvirenten kun 25 pct. af timeprisen for reelt udført, effektiv isbrydning.

 

For at hjælpe og vejlede skibsfarten med information om tilgængelig isbrydningskapacitet inden for dansk område, har Søværnets Operative kommando på sin hjemmeside http://forsvaret.dk/SOK/Nationalt/Istjenesten/isbryderliste/ oprettet en funktion, hvor skibsfarten kan finde egnet isbrydningskapacitet. Isbrydere, som har kontrakt til isbrydning i beredskabsområderne, opføres ikke på informationssiden.

 

Rederier, der ønsker at synliggøre deres isbrydningskapacitet på informationssiden, opfordres til at kontakte Søværnets Operative Kommando, som udleverer nødvendig adgangskode, der giver mulighed for at indtaste oplysninger om isbrydning.

Ordningen er gratis for operatørerne, og der er intet bindende for operatøren ved at have sin kapacitet nævnt i oversigten. Den fungerer alene som ”telefonbog” til at etablere kontakt mellem en rekvirent og en udbyder.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com