Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Røde tal i Blue Water

Søgeord:

29. maj 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

329 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Investeringer og forandringer udfordrede Blue Water i 2017.

 

Koncernregnskabet for Blue Water Holding blev et underskud på 76 mio. kr. i 2017. Baggrunden er primært store investeringer og forandringer i virksomheden, hvor topledelsen forventer et overskud på 20-30 mio. kr. i 2018.

 

Omsætningen for Blue Water-koncernen endte i 2017 på samme niveau som året før – knap 5,2 mia kr. Resultatet levede dog ikke op til forventningerne i 2017, hvor året som nævnt endte med et minus på 76 mio. kr. efter skat mod et lille overskud året før.

 

Bestyrelsesformand og grundlægger Kurt Skov er da heller ikke tilfreds.

 

- Vi havde forventet et noget bedre resultat, så det er klart utilfredsstillende. Resultatet er dog ikke overraskende, da vi gennem 2017 har været nødt til fortsat at lave store investeringer i vores forretning. Vi må konstatere, at det har taget længere tid at få fuld effekt af vores nye terminal i Taulov, og at implementeringen af vores nye transport management IT-system også har påvirket vores drift negativt, siger Kurt Skov.

Ny terminal og IT

Det nye IT-system har sammen med Taulov-terminalen og de nordiske aktiviteter haft en negativ påvirkning på 50 mio. kr. Derudover er en igangværende IT-strategi, hvor antallet af eksisterende systemer reduceres kraftigt, med til at belaste resultatet med 25 mio. kr.

 

Indenfor energi og projekter samt havnerelaterede aktiviteter blev 2017 påvirket negativt med 45 mio. kr, som skyldes lavere aktivitetsniveau samt omkostninger til opstart af kommende projekter, samt at firmaet har valgt at investere i at fastholde bemandingen og kompetencerne til trods for det indtil videre fortsat lave aktivitetsniveau i olie- og energisektoren.

 

I februar tiltrådte Søren Nørgaard Thomsen som ny adm. direktør – og overtog dermed efter Kurt Skov. En væsentlig opgave for den nye direktør bliver sammen med den øvrige direktion at sikre sorte tal på bundlinjen i år.

- Vi forventer at levere et overskud på 20-30 mio kr i år, og med afsæt i sidste års resultat kræver det naturligvis en stor indsats. Vi har dog grundlæggende en god og solid forretning, der sidste år var påvirket af ekstraordinære omkostninger. Vi ser en positiv udvikling på flere områder – blandt andet forventer vi at have godsterminalen i Taulov fuldt implementeret i år, og sammen med den fortsatte implementering af vores nye IT-systemer opnår vi løbende forbedringer og effektiviseringer af vores forretningsprocesser og arbejdsrutiner,  siger Søren Nørgaard Thomsen.

Olie og gas

For to år siden vandt Blue Water en række gigantiske kontrakter i mia-klassen for oliekonsortiet TCO, der er i gang med at udvide Tengiz-oilefeltet i Kasakhstan. Blue Water er overordnet projektansvarlig for fire konsortier, der for TCO skal transportere omkring 300 moduler på op til 1800 tons til Det Kaspiske Hav. Konsortierne skal til den store opgave bygge 20 specialskibe, 9 slæbebåde samt opgradere 11 pramme og 29 slæbebåde. De første transporter begynder i år og fortsætter til 2020.

 

- Vores involvering i TCO-projektet har skabt øget opmærksom fra olie/gas-branchen, og vi har det seneste år vundet flere spændende projekt-opgaver. Nogle af disse projekter, der løber over længere tid, er dog forbundet med en del opstartsomkostninger. Derudover har vi ønsket at styrke vores in-house kompetencer. Vi forventer i år et flot positivt resultat fra de igangværende projekter, siger Søren Nørgaard Thomsen.

Samlet set vil både 2018 og de kommende års resultater blive påvirket meget positivt af de store projekt-transporter. Og i 2018 vil der modsat 2017 være færre opstartsomkostninger, og man vil få pæn indtjening efterhånden som projekterne afvikles. Der er også udsigt til, at det generelle aktivitetsniveau i olie/gas-industrien vil stige som konsekvens af, at olieprisen over en længere periode har været stabil - og stigende.

 

- På de overordnede linjer ser vi derfor meget positivt på vores aktiviteter, udviklingen og indtjeningen for året. Men Blue Water er en kompleks forretning med mange kontorer og forskellige forretningsområder, så vi skal løbende sikre os, at de enkelte dele af vores organsiation passer til netop deres marked, og den strategi vi har for området, siger Søren Nørgaard Thomsen.

Blue Water-koncernen beskæftiger knap 1600 medarbejdere på over 60 kontorer på verdensplan. Firmaet er grundlagt i Esbjerg i 1972 af Kurt Skov.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com