Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Sådan bør skibsfarten reducere CO2

Søgeord:

3. november 2016  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

466 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Ny rapport viser vej.

Skibsfarten er ikke en del af Paris-aftalen på klima, det træder i kraft 4. november. Det mener Danmarks Rederiforening ikke ændrer på, at sektoren skal bidrage til at sænke den globale CO2-udledning, så de internationale klimamål kan realiseres.

 

Derfor fremlægger Rederiforeningen i dag, på baggrund af et videnskabeligt studie, sit bud på skibsfartens nødvendige CO2-reduktioner.

 

Fredag den 4. november træder Paris-aftalen i kraft, og i næste uge starter FN’s klimatopmøde COP22 i Marokko. Her skal landene planlægge implementering af klimaaftalen. Det er derfor højaktuelt at drøfte, hvordan skibsfarten kan bidrage med sin del af de globale CO2-reduktioner, for at nå Paris-aftalens målsætning om højest 2 graders global temperaturstigning.

 

Det er bagtæppet for en mini-konference om skibsfartens klimaaftryk, som Danmarks Rederiforening og CONCITO står bag. Danmarks Rederiforening mener således, at skibsfarten skal levere lige så store reduktioner som resten af verdensøkonomien. CO2-udledningen skal dermed reduceres tilstrækkeligt til at holde sektorens andel af de globale udslip under de nuværende 2,2 pct.

-Skibsfartens skal reducere sine udledninger i takt med resten af verden, og der bør sikres globale reduktioner, der er store nok til at nå Paris-aftalens mål. Det betyder, at såvel skibsfarten som resten verdensøkonomien skal blive CO2-neutral i løbet af anden halvdel af dette århundrede, siger Anne H. Steffensen, administrerende direktør i Rederiforeningen.

 

Rederiforeningen ønsker at spille konkret ind i diskussionerne om skibsfartens CO2-reduktioner og lancerer i dag et nyt videnskabeligt studie. Studiet giver et bud på, hvilke konkrete reduktionsmål der skal til i IMO, for at skibsfarten kan levere sit bidrag til Paris-aftalens mål.

Studiet konkluderer, at der er mange veje frem til endemålet om CO2-neutral skibsfart. Det mest realistiske bud indebærer, at CO2-udslippet skal toppe seneste i 2025. Herefter skal udslippet reduceres til ca. 400 megatons CO2 i 2050, hvilket svarer til omtrent det halve af udledninger i dag. Endelig skal udledningerne samlet set gå i nul i anden halvdel af århundredet.

IMO-strategi for reduktion af drivhusgasser

Det er helt afgørende, at reguleringen af skibsfartens drivhusgas-reduktioner fastlægges globalt for at sikre lige konkurrencevilkår og størst miljømæssig effekt. Reguleringen bør ske gennem FN’s Internationale Søfartsorganisation, IMO, og Rederiforeningen finder det derfor glædeligt, at IMO i sidste uge vedtog en konkret tidsplan for en reduktions-strategi for skibsfartens udledninger.

 

-IMO’s strategi for reduktion af drivhusgasser skal fastlægge ambitiøse rektionsmål for specifikke årstal, og det nye studie giver her et helt håndfast bud. Samtidig er det vigtigt at vedtage effektive reduktionsmekanismer, der ikke straffer de rederier, som allerede har reduceret deres udledninger. Konkret støtter vi vedtagelse af en global brændstofafgift, der kan finansiere reduktioner, fastslår Anne H. Steffensen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com