Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Scandlines: Ny kritik af Femern

Søgeord:

26. februar 2015  |  

Læst i alt:

728 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Rapport fra tysk tænketank bekræfter tvivl om samfundsøkonomiske værdi.

Den tyske tænketank DIW Econ har på Scandlines’ foranledning undersøgt den samfundsøkonomiske analyse for den planlagte faste forbindelse under Femern Bælt. Ifølge de tyske forskere er flere af analysens kriterier for optimistiske og mange antagelser uforståelige.

 

Selv om tidligere undersøgelser peger på, at alternativer til projektet – som f.eks. udvidelse af den eksisterende færgedrift – giver en større samfundsøkonomisk værdi, er disse alternativer ikke blevet undersøgt yderligere. Analysen mangler desuden helt en realistisk risikovurdering, ligesom den ikke tager højde for det seneste, forhøjede anlægsbudget.

 

Transportministeriet fremlagde i januar en samfundsøkonomisk analyse, der skal danne grundlag for den kommende stillingtagen til anlægsloven for Femern-forbindelsen. Analysen viser tydeligt, at tunnelen kun i bedste fald kan få marginal samfundsøkonomisk værdi, hvis færgesejladsen indstilles.

Der har længe hersket tvivl om rentabiliteten ved og grundlaget for en tunnel under Femern Bælt. Projektleder hos DIW Econ Dr. Ferdinand Pavel bekræfter denne tvivl:

 

-”Den eksisterende samfundsøkonomiske analyse giver ikke et tilstrækkeligt godt grundlag for den videre beslutningsproces.

 

Eksperterne fra DIW Econ kritiserer især de mange metodiske antagelser i den samfundsøkonomiske analyse og fastslår i deres redegørelse blandt andet:

 

•Den samfundsøkonomiske analyse for den faste forbindelse er resultatet af en række meget optimistiske valg, og hverken analyse eller resultater er klart gennemskuelige

•Den samfundsmæssige gevinst ved tunnelprojektet kan i bedste fald opgøres til kun marginalt at ligge over den kritiske tærskelværdi på fire procent, som angiver, om et projekt bidrager positivet til samfundet eller ej – og det er endda baseret på en urealistisk antagelse om, at færgedrift ophører og uden at indregne det netop opdaterede og forhøjede anlægsbudget

•Der er ikke udarbejdet et worst-case-scenario for trafikvæksten, og et sammenfald af selv få, uheldige omstændigheder kan derfor hurtigt udhule værdien af projektet

DIW Econ kritiserer for eksempel, at analysen ikke inddrager konkurrerende operatører og deres mulige konkurrencetiltag, og at bortfaldet af nuværende landgangspassagerer fortsat ikke er indregnet. Søren Poulsgaard Jensen, Scandlines CEO, siger:

 

-Det er helt uforståeligt, at grundlaget for et så risikofyldt projekt fortsat bygger på fejlagtige antagelser om, at Scandlines lukker, og at alle vores shoppingkunder med ét slag konverteres til tunnelbrugere. Vi agter at sejle videre og at konkurrere med den flåde og den styrke, vi har, så det bør indregnes i anstændige analyser, hvis man ønsker et reelt beslutningsgrundlag.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com