Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Selskabsnyt 24. maj

Søgeord:

24. maj 2018  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

3080 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Flere transport- og logistiknyheder.

 

Konkurs i Herlev

Ved dekret af 09.05.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Scandic Transport Holding IVS, CVR-nr. 37890375, Herlev Bygade 92C, 2730 Herlev, Sagsnr. K 999/18-G, under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.04.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 02.02.2018.

Likvidator har været udmeldt den 21.03.2018.

Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv, 1271 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 22.05.2018.

 

Konkurs i Hvidovre

Ved dekret af 14.05.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget ESB Transport ApS, CVR-nr. 38003216, Gungevej 15, 2650 Hvidovre, Sagsnr. K 1279/18-J, under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.04.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 14.03.2018.

Likvidator har været udmeldt den 24.04.2018.

Som kurator er udpeget advokat Anne Birgitte Gammeljord, Poul Ankers Gade 2, 2. tv, 1271 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 22.05.2018.

 

Konkurs i Brande

Ved dekret af 22.05.2018 har Skifteretten i Herning taget BPS Transport ApS, CVR-nr. 34591474, Bjerglide 4,7330 Brande, Sagsnr. SKS 14-250/2018, under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.04.2018.

Selskabet har hjemsted i Ikast-Brande Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bjerglide 4, 7330 Brande.

Kurator er advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29A, 3., 7400 Herning.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 22.05.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Retten i Herning, den 22.05.2018.

 

Logistikkonkurs i Dragør

Ved dekret af 14.05.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Imp Logistik IVS, CVR-nr. 37513849, Militærvej 12, 2791 Dragør, Sagsnr. K 1273/18-E, under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.05.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 02.02.2018.

Likvidator har været udmeldt den 21.03.2018.

Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 22.05.2018.

 

Ekspres-konkurs i København Ø

Ved dekret af 09.05.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Royal Delivery Express ApS, CVR-nr. 36986972, Langelinie Alle 17, 2100 København Ø, Sagsnr. K 1166/18-F, under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 24.04.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 24.01.2018.

Likvidator har været udmeldt den 21.03.2018.

Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 22.05.2018.

 

Maersk Supply Service stifter nyt datterselskab

Maersk Supply Service International A/S, CVR-NR. 27552161, Esplanaden 50, 1263 København K, har 18.05.2018, stiftet selskabet Maersk Supply Service Philippines A/S, CVR-nummer: 39584840, Esplanaden 50, 1263 København K

Registreringer: Stiftelsesdato: 18.05.2018.

Virkningsdato: 18.05.2018.

Seneste vedtægtsdato: 18.05.2018.

Kapital: kr. 500.000,00.

Kapitalklasser: Nej

Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00, fuldt indbetalt.

Bestyrelse: Claus Bachmann, (formand), Stenløkken 30, 3460 Birkerød, den 18.05.2018, Carsten Gram Haagensen, Caroline Amalie Vej 60, 2800 Kgs. Lyngby, den 18.05.2018, Michael Krabbe, Formosavej 3, 2300 København S, den 18.05.2018.

Direktion: Michael Krabbe, (adm. dir), Formosavej 3, 2300 København S, den 18.05.2018.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør..

Første regnskabsår:

18.05.2018 - 31.12.2018.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at drive skibsfart, befragtning og lignende virksomhed, men har tillige til formål at drive agenturvirksomhed af en hvilken som helst art, anden transportvirk¬somhed, handel og industriel virksomhed i indland og udland inden for de grænser, bestyrelsen finder rigtige.

 

Udskiftning i bestyrelsen

I selskabet Blom Transport A/S, CVR-nummer: 19895637, Brudelysvej 10-12, 2880 Bagsværd, er vedtægterne ændret 23.05.2018. Samme dato er Pernille Novod udtrådt af bestyrelsen, mens Julie Novod Goldenbaum, Åvej 28, 4040 Jyllinge, er indtrådt i bestyrelsen.

Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

 

 

Vedtægter ændret

I selskabet LSP Logistik Service Partner ApS, CVR-nummer: 38764497, Naverland 34, 2600 Glostrup, er vedtægterne ændret 23.05.2018 og første regnskabsår angives nu som 03.07.2017 - 31.12.2017

 

Ud og ind i logistikbestyrelse

I selskabet BHS Logistics A/S, CVR-nummer: 35255516, Vesthavnsvej 4, Rønne, 3700 Rønne, er Søren Jørgensen, den 30.04.2018, Elon Studsgaard, (formand), den 30.04.2018 udtrådt af bestyrelsen.

På samme dato tiltræder Søren Jørgensen, (formand), Dronningensvej 12, st., 2000 Frederiksberg, den 30.04.2018, Birgitte Jespersen Skade, Alfred Christensensv 29, 2850 Nærum, den 30.04.2018.

 

 

Tegnes af direktøren alene

I selskabet DTG Spedition ApS, CVR-nummer: 31848547, Jernbanegade 8B, 9530 Støvring, er vedtægterne ændret 22.05.2018 og Kim Birk, Kim Fruerlund Phillip, Bo Tonny Tverskov, (formand) udtrådt af bestyrelsen.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

 

Tegnes af direktøren alene 2

I selskabet Dansk Transport Group ApS, CVR-nummer: 34733546, Sjællandsvej 4, 5500 Middelfart, er vedtægterne ændret 22.05.2018.

På samme dato er Kim Birk, Kim Fruerlund Phillip og Bo Tonny Tverskov, (formand), udtrådt af bestyrelsen

Selskabet tegnes af en direktør alene.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk