Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Skibe er en solid aktivklasse

Søgeord:

3. juli 2017  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

499 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Rammer for finansiering bør ikke ændres.

 

EU drøfter i øjeblikket rammerne for det europæiske kapitalmarked. Skibe anses i dag for et aktiv med høj kvalitet, hvilket betyder lavere krav til sikkerhedsstillelse for såkaldte særligt dækkede obligationer. For at sikre, at det også bliver fremtiden, anbefaler det såkaldte Implementeringsråd nu, at regeringen laver en tidlig indsats for at undgå uhensigtsmæssige beslutninger i EU.

 

Betænkning undervejs

Aktuelt er der en betænkning undervejs i Europa-Parlamentet, som potentielt vil give en anbefaling om, hvilke aktiver der kan benyttes som sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer. I betænkningen lægges der op til en undersøgelse af skibes egnethed, selv om skibe siden reglerne om særligt dækkede obligationers ikrafttrædelse, både i dansk og EU lovgivning behandles parallelt med fast ejendom.

Fjerner man muligheden for at udstede særligt dækkede obligationer med skibe som sikkerhed, kan det på sigt medføre dyrere finansiering for rederierhvervet. Netop særligt dækkede obligationer vil være et attraktivt alternativ for danske og europæiske pengeinstitutter til finansiering af deres skibsudlån i takt med. at likviditetskravene for pengeinstitutter strammes i de kommende år.

 

Derfor har Finans Danmark og Danske Rederier arbejdet sammen i regeringens Implementeringsråd om forslag til en dansk position, når det kommer til det europæiske arbejde. På den baggrund har rådet netop støttet en anbefaling til regeringen om at lave en såkaldt tidlig indsats, så skibe som hidtil kan benyttes som sikkerhed ved udstedelse af særligt dækkede obligationer. Det falder naturligt i forlængelse af, at det maritime vækstteam pegede til investeringer, som helt afgørende for ny vækst.

God partner

-Vi kender Danmarks Skibskredit som en god partner for dansk skibsfart, som siden 2000 har udbetalt lån til danske redere for mere end 50 milliarder kroner. Som vækstteamet netop slog fast, er muligheden for at rejse kapital afgørende for ny vækst. Derfor har Danmark en klar interesse i at fastholde en konkurrencedygtig skibskredit. Jeg håber derfor, at regeringen følger udvalgets anbefaling, siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier, som også er med i Implementeringsrådet sammen med bl.a. Finans Danmark.

 

Danmark har et velfungerende skibsfinansieringsinstitut, som er konkurrencedygtigt globalt. Hvis en ny kategorisering af skibe betyder, at den nødvendige likviditet bliver dyrere og renten dermed bliver højere for skibsejere på europæiske produkter, så kan det lede til tab af konkurrenceevne. Derfor er det helt naturligt, at den danske regering også går ind i sagen på EU-niveau, når faktum er, at skibe historisk set har vist sig at være en solid sikkerhed for udstedelse af obligationer.

Højere rente

-Regeringen vil med vækstteamets anbefalinger i hånden udvikle Det Blå Danmark, herunder tiltrække nye aktører så som rederier til Danmark. Det kræver finansiering. Skiller man realkreditmarkedet og skibe ad, vil det med et pennestrøg resultere i et højere renteniveau, når skibe kommer i en klasse for sig. Det er der ikke fagligt belæg for, da skibe netop har vist sig som bundsolid sikkerhed i både gode og dårlige tider. Faktisk er der slet ikke eksempler på misligholdelse af obligationer udstedt af finansielle institutter med skibe som sikkerhed, siger Erik I. Lassen, administrerende direktør for Danmarks Skibskredit.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk