Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Små ændringer får stor betydning

12. oktober 2016  |  

Vognmænd glæder sig over forslag.

Færdselsstyrelsen har netop sendt nogle mindre ændringsforslag i høring. To af ændringerne har stor betydning for mange vognmænd, som sikkert ser frem til, at de kan træde i kraft, mener DTL.

 

Kravet om akselafstand i en bils to-akslede bogie med samlet akseltryk på 18.000 kg ændres fra mindst 1,80 m til mindst 1,30 m. Som en konsekvens heraf foreslås, at akselafstanden for 16.000 kg bogietryk skal være fra 1,00 m og op til 1,30 m mod før 1,00 til 1,80 m. Ændringen bringer reglerne i overensstemmelse med EU-direktiv 2015/719, samt hvad der i dag er gældende for påhængskøretøjer. Ændringen vil ikke medføre større tilladte vægte på køretøjer, men vil for forakslernes vedkommende give mulighed for at samle disse lidt, f.eks. for at kunne medføre kran bag førerhuset.

Konsekvensen heraf vil være en besparelse for erhvervet, idet det ikke vil være nødvendigt at ændre på akselafstanden på forakslerne på tunge, fabriksopbyggede 4-akslede lastbiler for at kunne udnytte 18.000 kg samlet forakseltryk. Med hensyn til vejslid og belastning af bygningsværker vil ændringen have marginal positiv betydning. Med uændret akseltryk og mindre akselafstand vil vejsliddet mindskes, mens belastningen for bygningsværker ikke øges udover, hvad der allerede tillades for referencekøretøjet.

 

Åbner nye muligheder

Det foreslås også at akselafstandsreglen imellem trækker og trailer ændres, så den svarer til reglen for lastbil med kærre.

 

Kravet til afstanden mellem lastbilers bageste aksel og sættevognens forreste aksel for sættevognstog med over 44.000 kg (men højst 54.000 kg) totalvægt ændres fra 4,00 til 3,00 m. Dette forslag forklares med følgende fra Færdselsstyrelsen: Ændring af kravet til afstanden mellem lastbilers bageste aksel og sættevognens forreste aksel for sættevognstog (udkastets § 22, stk. 6, og stk. 8).

 

Det foreslås, at sættevognstog med en faktisk totalvægt mellem 44.000 kg og 54.000 kg skal have en afstand mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel på mindst 3,00 meter. Hidtil har kravet været mindst 4,00 meter. Der er tale om ensretning af reglerne, således at sættevognstog sidestilles med kærrevogntog.

Forøger totalvægt

Som en konsekvens af denne ændring vil en bestemt del af vognparken kunne få forøget den faktiske totalvægt med op til 10.000 kg, hvilket umiddelbart forbedrer de berørte køretøjers anvendelighed og indtjeningsmulighed.

 

Denne ændring vil medføre, at mange korte sættevognstog bestående af en treakslet trækker og en treakslet trailer, hvor der ikke er 4 m mellem bageste aksel på trækkeren og forreste aksel på traileren, dermed får mulighed for at gå fra nu 44 ton vogntogsvægt og op til 50 ton.

 

Tilsvarende vil 7-akslede sættevognstog, der heller ikke opfylder kravet til 4 m mellem bageste aksel på trækkeren og forreste aksel på traileren, kunne hæves fra 44 ton til hele 54 ton. Ændringen åbner samtidig op for indførelse af sættevognstog bestående af to separate sættevogne (2CONnect containertrailere), som kan sammenstykkes til én sættevogn. Denne mulighed er på trods af større investerings- og driftsomkostninger attraktiv for erhvervet, fordi den giver større fleksibilitet ved løsning af transportopgaver.

 

Bekendtgørelsen er foreslået til at træde i kraft den 1. januar 2017.

Transport Tidende på mobilen:

Download Transport Tidendes gratis app i App Store eller Google Play

IconIcon

Søgeord:

Læst i alt:

914 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com