Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Aabenraa Havn køber Ensted Bulk Terminal

Søgeord:

10. februar 2020  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

732 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Tilføjer 163.000 m2 og 500 meter kaj til havnedriften.

 

Når den allersidste kulpram har forladt kajen ved Ensted Bulk Terminal (EBT) i andet kvartal af 2021, overtager Aabenraa Havn terminalen fra den nuværende ejer Vattenfall.

 

Handlen blev underskrevet tirsdag den 4. februar. Købet af EBT var forinden blevet behandlet og godkendt af Aabenraa Havns bestyrelse, og Aabenraa Kommunes byråd godkendte købet på byrådsmødet den 29. januar.

 

Udviklingsmuligheder

Ensted Bulk Terminal består blandt andet af 500 meter sammenhængende kajplads med 18 meters vanddybde og et 163.000 kvadratmeter stort areal, der primært har været brugt til indskibning, omladning og oplagring af kul.

 

Ensted Bulk Terminal bliver i 2021 lagt sammen med de arealer på 155.000 kvadratmeter, som Aabenraa Havn erhvervede af Dong i 2015 og navngav Aabenraa Industrihavn. Dermed kommer Aabenraa Industrihavns samlede areal op på 318.000 kvadratmeter. Og det åbner for nye og attraktive udviklingsmuligheder for Aabenraa Havn, siger Erwin Andresen, formand for havnebestyrelsen for Aabenraa Havn:

- Vi har erhvervet en havneplatform, der ikke blot er unik i Danmark – den åbner også attraktive udviklingsmuligheder for virksomheder i hele Nordeuropa og Østersøområdet. Fra 2021 får Aabenraa Industrihavn for alvor potentialet til at tiltrække nye kunder og nye typer af virksomheder og skabe nye arbejdspladser, siger Erwin Andresen.

 

Den 18 meter dybe og 500 meter lange havnekaj kan tage imod kæmpestore skibe, men området forventes med den kommende lokalplan som noget særligt at blive godkendt til aktiviteter i miljøklasse 7, som for eksempel omfatter recycling aktiviteter, metalforarbejdning, fremstilling af vindmøller, tung industri og skrot- og affaldssortering.

 

Købet af EBT sker i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes ejerstrategi for havnen. Købet af området passer også godt ind i forslag til lokalplan for området, som lægger op til, at Aabenraa Havn kan sikre yderligere udvikling – herunder at udvikle en ”recycle island” med et særligt fokus på bæredygtig udvikling af Ensted.

Tilbud om udflytning

Men udvidelsen af Aabenraa Industrihavn betyder også, at flere af Aabenraa Havns nuværende kunder, der har aktiviteter i byhavnen, efter behov kan blive tilbudt en anden placering af deres aktiviteter på Aabenraa Industrihavn.

 

- På Aabenraa Industrihavn er der plads til, at nogle af vores nuværende kunder kan vækste og udvide deres pladskrævende oplag. Og der er bedre adgangsforhold til motorvejen og dermed hurtigere adgang til både Nordtyskland og Syddanmark, siger Erwin Andresen.

 

Havnedirektør Henrik Thykjær pointerer, at tilbuddet om flytning vil blive givet på baggrund af eget ønske og en tæt dialog med hver enkelt af Aabenraa Havns kunder.

 

- Vi har mange hensyn, der skal balanceres. En flytning skal både være ”win” for kunden, ”win” for havnen og ”win” for byen, siger Henrik Thykjær.

Arealet, som har huset Enstedsværkets EV3 kedel, der blev bortsprængt i maj og december, ejes pt af Rimeco, mens genvindingen og sorteringen af byggematerialerne står på. I andet halvår af 2020 overtages dette areal på 83.000 kvadratmeter af Aabenraa Kommune. Ifølge kommunens ejerstrategi er det planen, at også dette areal over tid skal blive en del af Aabenraa Industrihavn.

 

Aabenraa Havn overtager med handlen de otte Ensted Bulk Terminal medarbejdere. /anga.

 

Fakta

 

Ensted Bulk Terminal:

  • Kulhavn siden 1959
  • Bygget i sin nuværende form i 1979
  • Vanddybde: 18 meter
  • Samlet kajlængde: 500 meter
  • Dimensioneret til at håndtere 6 mio. ton kul årligt
  • Kulhavnens areal: 163.000 kvadratmeter

Aabenraa Industrihavn A/S efter handlen:

  • Samlet areal på Ensted: 320.000 kvadratmeter
  • Samlet bygningsmasse: 24.000 kvadratmeter blandet haller, lagre, værksteder og kontorer
IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk