Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Branchen: Hvad med rastepladserne?

Søgeord:

13. marts 2019  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

461 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Samlet forundring over manglende parkeringsinitiativer.

 

Danske Speditører, DTL og ITD roser alle regeringens infrastrukturudspil, hvor den sammen med Dansk Folkeparti har fundet 112,7 mia. kr. til investeringer i dansk infrastruktur frem mod 2030.

 

Organisationerne udtrykker dog også kollektive panderynker over investeringer i parkeringskapacitet for lastbiler langs det danske motorvejsnet, der – til trods for megen og aktuel debat – glimrer ved sit fravær.

 

Speditører: Skrigende behov for løft

Danske Speditører udtrykker ros til regeringen og Dansk Folkeparti for at have taget hul på de langsigtede overvejelser om, hvad der skal til for at styrke fremkommeligheden.

 

Men brancheorganisationen udtrykker overraskelse over, at der i den store plan til 112,7 mia. kr. ikke er afsat midler til udbygning af rastepladserne langs motorvejene og landevejene.

- Som det er i dag, skal lastbilchauffører ofte bruge kostbar køretid på at fravige deres naturlige rute for at komme frem til en lovlig og egnet parkeringsplads, hvor de kan parkere i forbindelse med deres lovpligtige hvil. Derfor er en udbygning af rastepladserne så nødvendig, at jeg vil håbe, at det bliver taget med, når de politiske forhandlinger om fremtidens infrastrukturinvesteringer starter efter det folketingsvalg, der senest skal afholdes i juni 2019, siger Martin Aabak, administrerende direktør i Danske Speditører.

 

Han noterer sig dog, at der er rigtig mange gode initiativer i investeringsplanen.

 

- Udbygning af motorveje og landeveje vil gøre det hurtigere at få varer transporteret fra punkt A til B. Hvad lastbilchaufførerne sparer af transporttid, kan dog hurtigt blive sat til, fordi der ganske enkelt ikke er nok parkeringspladser til lastbiler på de mest benyttede rastepladser. Derfor vil jeg håbe, at de politiske forhandlinger efter folketingsvalget vil føre til, at rastepladserne får det løft, som der er et skrigende behov efter, siger direktøren.

DTL ser frem til rasteplads-dialog

DTL – Danske Vognmænd roser regeringens infrastrukturplan, og fremhæver, at investeringerne falder på et tørt sted. Men en løsning på de manglende parkeringspladser for lastbiler på rastepladserne mangler et klarere fokus, lyder det.

 

- Vi noterer os, at regeringen og Dansk Folkeparti har gentaget en række igangværende projekter – herunder på baneområdet. De i øvrigt spændende og helt nødvendige nye anlæg beløber sig til cirka 50 mia. kr. – heraf 41 mia. kr. til vejanlæg. Det er under alle omstændigheder meget positivt, for det viser, at et flertal af Folketingets partier står sammen om at få gjort noget ved de nødlidende vejforhold, siger DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard.

DTL-direktøren har dog svært ved at se, hvordan den nuværende problematik med manglende rastepladser passer ind i et billedet.

 

- Vi har allerede fra en samlet branche gjort opmærksom på, at man bør se på hele problemet omkring manglende kapacitet på rastepladserne, der forhindrer danske lastbilchauffører i at holde hvil og pause. Vejdirektoratet dokumenterede allerede sidste år behovet for større kapacitet på rastepladserne og fremlagde et konkret forslag til anlæg af 484 ekstra lastbil p-pladser til 180 mio. kr. Det har desværre ikke udmøntet sig i konkrete midler i investeringsplanen, men som vi læser og hører det, så er det noget, forligspartnerne tager meget seriøst. Vi ser frem til, at man tager dialogen med branchen som lovet, siger Erik Østergaard.

ITD roser – men savner p-pladser

ITD roser infrastrukturudspillet på grund af de mange investeringer målrettet vejnettet, lyder det fra ITD-direktør Carina Christensen:

 

- Det er helt rigtigt set, at investeringerne bør målrettes vejnettet, hvor det vil give størst samfundsmæssig gevinst. For de afsatte midler vil det store motorvejs-H blive langt mere robust, og udspillet bevirker, at vi kan løse store dele af trængselsudfordringerne og samtidig fremtidssikre vejinfrastrukturen. Det er en vigtig opgave, hvis vi skal sikre vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i fremtiden, siger Carina Christensen og tilføjer:

 

- Desværre indeholder udspillet ingen konkrete økonomiske midler til den hårdt tiltrængte udvidelse af rastepladskapaciteten for lastbiler. De manglende rastepladser er til stor gene i dagligdagen for chauffører og vognmænd, og vi appellerer derfor stærkt til, at der fra puljemidlerne snarest afsættes tilstrækkeligt med økonomi til området, siger Carina Christensen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk