Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Corona påvirker Hamborg-regnskab

Søgeord:

16. marts 2021  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

261 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Havnen samlede lidt af det tabte op i fjerde kvartal.

 

Coronapandemien påvirkede kraftigt årsregnskabet for 2020 hos tyske Hamborg Havn, Europas tredje-travleste godshavn.

 

Den samlede godsmængde i 2020 udgjorde 126,3 mio. ton, 7,6 procent lavere end de 136,6 mio. ton i 2019.

 

Søfragten gennem havnebyen klarede sig bedre end forventet i fjerde kvartal af året, og den opadgående tendens var mærkbar siden tredje kvartal. Gennemstrømningen af søfragt i fjerde kvartal var endda omkring tre procent højere end i samme kvartal året før. Containergennemstrømningen var 1,2 procent lavere.

1. halvår værst

Således havde coronaviruspandemien særlig alvorlige virkninger på Hamburg Havn i første halvdel af 2020, siger Axel Mattern, medadministrerende direktør i Port of Hamburg Marketing:

 

- De første seks måneder var bemærkelsesværdige for nedsat aktivitet i mange områder af økonomien, svagere forbrugerefterspørgsel og en reduktion i linjetjeneste-sejladser. I Hamborg forårsagede dette en tocifret nedgang i kapacitet. Vi er meget glade for, at anden halvdel medførte en vending, idet den samlede kapacitet i 2020 kun viste et enkeltcifret minus, siger Axel Mattern.

 

Ingo Egloff, bestyrelsesmedlem i Port of Hamburg, tilføjer:

 

- En fantastisk kombineret indsats gjorde det muligt for havnen sammen med dens terminaler, logistik- og tjenesteudbydere og dens transportforbindelser med baglandet at forblive fuldt operationelle i hele perioden. Min tak til alle dem, der på trods af vanskelige forhold udfører deres arbejde med stort engagement døgnet rundt i havnen i Hamborg og langs de verdensomspændende transportkæder. Skibenes besætninger, kvalificeret personale i håndterings- og logistiksektoren, lodser og alle andre, der er ansat i virksomhederne, den offentlige sektor og andre organisationer, der er involveret i havnebranchen, yder et værdifuldt bidrag til at sikre forsyninger til befolkningen og økonomien hver dag, siger Ingo Egloff.

Fald i mange segmenter

I hele 2020 håndterede Hamborg Havn 126,3 mio. tons søfragt – en nedgang på 7,6 procent. General cargo faldt 7,9 procent til 87,8 mio. tons, mens bulk faldt 6,7 procent til 38,5 mio. tons. Med 8,5 mio. TEU faldt antallet af tyvefods standardcontainere med 7,9 procent.

 

- Det er interessant, at importen med en tilbagegang på 7,8 procent med 4,4 mio. TEU og eksporten med et fald på 8,2 procent med 4,2 mio. TEU viste en lignende udvikling. Det kraftige fald i importen fra Asien i første halvår var en af grundene til dette. Den meget stabile tendens inden for landtrafik i baglandet er også bemærkelsesværdig og falder kun med 5,8 procent. Med 11,6 procent var tilbagegangen i omladningshåndteringen stejlere, siger Axel Mattern.

Inden for bulkfragt-segmentet udviklede agribulk sig positivt med i alt 7,5 mio. tons og steg med 19,7 procent. Korneksport var den vigtigste faktor bag denne vækst. Med en fremgang på hele 198,6 procent til 2,2 mio. tons bidrog dette til et fremragende overordnet resultat inden for agribulk. En anden faktor var væksten på 6,8 procent i importen af oliefrø, der tegnede sig for 3,2 mio. tons gods.

 

Fald i stålproduktion og kulfyret kraftproduktion førte til afmatninger i importen af kul og koks, der landede 35 procent lavere på 4,7 mio. tons og malm 4,4 procent lavere med 9,5 mio. tons. Alt i alt blev der håndteret 19,4 mio. tons grabber-last i Hamborg, hvilket svarer til et fald på 13,2 procent.

 

Gennemstrømningen af flydende bulk-gods i 2020 var 8,4 procent lavere på 11,6 mio. tons, hovedsagelig på grund af lavere import af olieprodukter og andre væsker. En vækst på 15,7 procent for eksport i kategorien "andre flydende laster", blandt dem biobrændstoffer, kunne ikke fuldt ud opveje denne nedtur.

Forskellige tendenser

Udviklingen inden for containerskibsfart med Hamborgs ti vigtigste handelspartnere varierede meget i 2020. Især faldet på 8,2 procent i søbåren containergennemstrømning for Kina, Hamborgs langt største handelspartner, kunne ikke modsvares af positiv udvikling i handel med andre regioner. Desuden viste nogle andre lande sammen med Kina betydelige tab. Gennemstrømningen for Rusland faldt med 12,7 procent, for Sverige 8,6 procent, for Sydkorea 10,4 procent og for Brasilien 11,1 procent, mens gennemstrømningen med Polen var 7,3 procent lavere.

 

Blandt havnen i Hamburgs ti største handelspartnere inden for containertrafik, der opnåede vækst, var USA (+ 1,8 procent), Singapore (+ 5,3 procent), UK (+ 28,2 procent) og Malaysia (+ 6,0 procent). USA er næststørst for containertrafik i Hamborg og nåede en ny rekord på 591.000 TEU i 2020.

- Den løbende positive tendens inden for containerskibsfart til og fra USA er overraskende, især på baggrund af de negative virkninger af coronavirus på den økonomiske produktion og den faldende efterspørgsel der. Den positive tendens inden for containerskibsfart til UK, der når en ny rekord på 266.000 TEU, skyldes et opsving i forsendelserne til det tyske marked og øgede leverancer til UK før brexit, forklarer Ingo Egloff.

 

Hamborg på banen

I 2020 tegnede Hamborgs landtransport med jernbane sig for en volumen på 46,6 mio. tons og 2,6 mio. TEU, der således forblev forholdsvis stabil. Faldet på 4,4 procent i containere transporteret med jernbane var betydeligt mindre end faldet i containergennemstrømningen som helhed.

- Med hensyn til volumen var 2020 det tredje bedste år, og med hensyn til antallet af containere, der blev transporteret, var det det næstbedste år i Hamburgs jernbanes historie, siger Axel Mattern.

 

Han påpeger desuden, at både Port of Hamburg Authority (HPA) og virksomheder i havnen brugte året til at udvide og modernisere infrastruktur og håndteringsfaciliteter yderligere og udstyre dem med den nyeste teknologi. Terminaloperatørerne HHLA og Eurogate investerede for eksempel i yderligere containerportalkraner til deres Waltershof-håndteringsfaciliteter. Hamburgs containerterminaler er således ideelt udstyret til at håndtere mega-containerskibe, som nu lettere kan nå havnen.

 

Michael Westhagemann, Hamborgs senator for økonomi og innovation:

 

- I 2021 vil vi også gennemføre indløbsjusteringen af den nedre og ydre del. Dette er et vigtigt og nødvendigt signal for havnens internationale kunder og en uundværlig forudsætning for at kunne fortsætte med at spille med i ligaen med de store europæiske havne. Havnen i Hamborg er en af de vigtigste økonomiske faktorer for hele Nordtyskland, og som et knudepunkt for international handel spiller den en meget vigtig rolle i hele det tyske økonomiske system. Således yder havnen et betydeligt og løbende bidrag til velstand lokalt og langt ud over den større storbyregion, siger han.

Hamborgs markedsføringsorganisation forventer en generelt mere stabil tendens i søtransport af gods i 2021. Med genoptagelsen af suspenderet linjefart og yderligere nye tjenester, skulle en kapacitet på 130 mio. tons og 8,7 mio. TEU kunne opnås i 2021, lyder det fra havnen.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk