Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

Fremgang på alle vigtige markeder

Søgeord:

20. august 2021  |  

Af Redaktionen

Læst i alt:

389 gange

Læses i øjeblikket af:

0

NTG Group kørte fra pandemien i andet kvartal.

 

NTG Nordic Transport Group oplevede som konkurrenterne kapacitetsmangel i andet kvartal– ikke bare inden for luft- og især søfragt. Men også på vej og logistik-aktiviteterne. Men selvskabet oplevede også en markant fremgang på de vigtigste markeder.

 

Det fremgår af ledelsesberetningen.

 

Baghjul til pandemien

Aktiviteten i andet kvartal 2021 oversteg niveauet før pandemien på alle vigtige markeder.

 

Ekstraordinære markedsforhold inden for luft- og søfragt fortsatte i 2. kvartal 2021 uden nogen aktuelle tegn på stabilisering - især inden for søfragt.

 

I divisionen Vej og Logistik førte en kombination af høj aktivitet og mangel på kapacitet til prisstigninger på indenlandske og grænseoverskridende transporter for at afbøde stigende direkte omkostninger.

 

Nettoomsætningen i 2. kvartal 2021 steg hele 39,4 pct. i forhold til 2. kvartal 2020 til 1.720,0 mio. kroner.

 

8,1 procent af væksten hidrører fra opkøbene af Saga Trans, TB International, Cargorange, Twente Express og Neptun Transport.

 

1. april 2021 blev Saga Trans og TB International fusioneret til de overtagende NTG -datterselskaber.

 

Den organiske vækst inklusive opstart i 2. kvartal 2021 udgjorde 31,3 pct. i forhold til 2. kvartal 2020.

Covid-19

Selvom omsætningen i 2. kvartal 2020 blev påvirket negativt af COVID-19, især i Air & Ocean-divisionen, overgik begge divisioner præ-pandemiske aktivitetsniveauer i andet kvartal 2021.

 

Bruttoresultatet steg 24,8 pct til 368,6 mio. kr. i 2. kvartal 2021 mod 295,4 mio. kr. i 2. kvartal 2020, svarende til en bruttomargin på henholdsvis 21,4 pct. og 23,9 pct..

Bruttomarginfaldet blev drevet af stigende kapacitet og prispres i Road & Logistics -divisionen og fortsatte markedsubalancer i Air & Ocean -divisionen.

 

Justeret EBIT steg 145,5 pct. til 137,5 mio. kr. i 2. kvartal 2021 mod 56,0 mio. kr. i 2. kvartal 2020.

 

Fremgangen blev drevet af såvel organisk, som opkøbt vækst i bruttoresultat og en stigning i konverteringsgraden i begge divisioner.

Disse forbedringer blev udløst af omkostningsdisciplin, helårsvirkningen af omkostningsbesparelser, omorganiseringer og omstruktureringer i 2020 og en benchmarkperiode påvirket af COVID-19.

 

Endvidere er stigningen ijusteret EBIT inkluderer en netto positiv engangseffekt på 20,0 mio. kr. i Road & Logistics-divisionen i forbindelse med tidlig opsigelse og tilhørende revurdering af en tidligere værdiforringet leasingaftale for et kontor- og logistikfacilitet i Schweiz.

 

Driftsmarginen var 8,0 pct for 2. kvartal 2021. Korrigeret for netto positiv engangseffekt i Schweiz var driftsmarginen 6,8 pct.  for 2. kvartal 2021 mod 4,5 pct. i samme periode sidste år.

 

Justeret EBIT i Road & Logistics-divisionen steg 114,1 pct. til 112,6 mio. Kr. i  2. kvartal 2021 i forhold til 2. kvartal 2020, inklusive netto positiv engangseffekt i Schweiz.

 justeret EBIT i Air & Ocean -divisionen steg 1.013,6 pct. til 24,5 mio. kr. I 2. kvartal 2021 i forhold til 2. kvartal 2020.

Mindretalsandel

Mindretals andel af justeret EBIT var 9,3 pct. i 2. kvartal 2021 mod 11,6 pct. i 2. kvartal 2020.

Nettokapital var negativ 164,8 mio. kr. pr. 30. juni 2021 mod minus 208,9 mio. kr. Pr. 30. juni 2020. Udviklingen skyldtes øget aktivitet i 2. kvartal 2021, betalingsbetingelser i Air & Ocean -divisionen påvirket af det nuværende marked situation og benchmarkperioden påvirket af COVID-19-relateret udskudt skat og momsbetalinger.

 

Justeret frit pengestrøm udgjorde 97,5 mio. kr. I 2. kvartal 2021 mod 150,9 mio. kr. I 2. kvartal 2020. Faldet blev hovedsageligt drevet af normaliseringen af netto arbejdskapital i forhold til 2. kvartal 2020, hvilket modsvarede den forbedrede driftsudvikling i 2. kvartal 2021.

30. juni 2021 havde NTG en negativ nettorentebærende gæld på 186,1 mio. kr. eksklusive IFRS 16. 17. maj 2021 blev adgangen til likviditet yderligere styrket ved oprettelsen af en ny forpligtet kreditfacilitet på op til 500 mio.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk