Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

- Havnebranchen trænger til fornyelse

Søgeord:

16. oktober 2019  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

423 gange

Læses i øjeblikket af:

1

Som ny topchef i ADP A/S vil Rune D. Rasmussen arbejde for, at havneselskabet får en større indflydelse på kundernes samlede værdikæde.

 

Den danske havnebranche kan være konservativ og har brug for fornyelse, hvis den fortsat skal levere tilfredsstillende løsninger til kunderne.

 

Således lyder udmeldingen fra havneselskabet ADP A/S’ nye administrerende direktør, Rune D. Rasmussen, der hilser enkelte danske havnes gryende fokus på forretningsudvikling velkommen.

 

Som uddannet speditør har han været overrasket over at opleve, hvor lille beslutningskraft havne reelt har i den samlede værdikæde, men det vil han som ny mand bag roret gøre sit for at ændre på.

Stejl karrierestige

Fødselsattesten afslører den relativt lave alder af 34 – stillingen som CEO i en af landets største havne taget i betragtning. Men cv’et, det rolige gemyt og den høje faglighed vidner om, at det er en professionel speditør med fingeren på erhvervspulsen og indsigt i havnedrift, der har overtaget posten som administrerende direktør i havneselskabet ADP A/S.

 

Rune D. Rasmussen satte sig i chefstolen hos ADP A/S med virkning fra 18. juni i år efter at have fungeret som kommerciel direktør samme sted siden august 2017. Inden da var han i otte år tilknyttet DB Schenker i Danmark, hvor han bestred flere ledende stillinger.

 

Han efterfølger den tidligere CEO Nils Skeby, som i slutningen af januar 2019 valgte at stoppe i ADP efter 3½ år.

Rune D. Rasmussen beskriver sin tidligere chef som sin sparringspartner og mentor og samarbejdet med Nils Skeby som lærerigt.

 

- Nils gav mig modspil og prøvede at udvikle mig som leder til fremtiden – i ADP eller et andet sted. Da jeg kom til ADP lagde jeg ikke skjul på, at min ambition var, at jeg godt kunne tænke mig en dag, hvis jeg blev dygtig nok, at lede en virksomhed. Og der var den øvrige ledelse og Nils på det tidspunkt så dygtige og moderne ledere, at de, i stedet for at se det som en begrænsning eller en trussel, i højere grad så det som en mulighed for sammen at blive dygtigere, siger Rune D. Rasmussen.

ADP’s nye direktør er født og opvokset på Mors, hvor forældrene har drevet landbrug og vognmandsforretning. Den stejle karrierestige har i dag bragt ham fra speditørlærling til en position som øverste chef for 60 medarbejdere i ADP-organisationen på under to årtier. I de seneste ti år har han vænnet sig til livet på de allerøverste ledelsesgange, men det er blandt medarbejderne ”på gulvet”, han især vil lede ADP fra.

 

- For mig er det lige så interessant at tale med kranføreren som at tale med virksomhedsdirektøren. Jeg synes, det er vigtigt, at man er vidende om, hvad der foregår i ens forretning, og hvad der foregår i byen. Om der er noget, vi kan gøre bedre for alle omkring os med den type virksomhed, vi er. At være nede på jorden og komme ud blandt folk hos borgerne, kunderne og leverandørerne. Jeg kan godt lide at høre fra første geled, hvordan rigets tilstand ser ud dérfra, siger Rune D. Rasmussen.

Salget af Middelfart

Havneselskabet ADP A/S har hidtil drevet havnene i Middelfart, Fredericia og Nyborg samt logistikklyngen Taulov Dry Port, men per 10. oktober overtog Middelfart Kommune officielt Middelfart Trafikhavn, der omfatter 53.721 kvadratmeter kajnære arealer og 11.600 kvadratmeter oplagringsfaciliteter.

 

Middelfart Trafikhavn har siden 2002 været en del af ADP, og havneselskabet vil i nogle år fremover da også fortsat stå for drift og vedligeholde af havnen. Men ejerskabet er nu overdraget, og arbejdet med salget af Middelfart Trafikhavn har været den første store opgave, Rune D. Rasmussen har kastet sig over som direktør, fortæller han.

 

- Det har været en længere proces, for det er noget, man går ret meget i dybden med. Der er en omfattende due diligence proces omkring at sælge et stykke infrastruktur. Dét i sig selv tager tid. Og i det forløb har man jo mange snakke køber og sælger imellem. I det her tilfælde var vi så privilegerede, at vi kendte køber godt – og for noget godt, siger han, der dog ikke vil forholde sig til, hvad ejerkommunens planer for havnen er.

- I øjeblikket er det en erhvervshavn, og det vil den fortsætte med at være indtil videre. Men jeg ved jo ikke, hvad der sker om 10 eller 15 år. Hvad køber har af planer på lang sigt, er os uvedkommende. Men der er nogle kunder på havnen, som vi kontraktmæssigt har forpligtet os til. Vi har management-aftaler, der rækker nogle år ud i fremtiden, og dem overholder vi, som om intet er hændt, så kunderne mærker den samme service, som de har gjort hele tiden, siger Rune D. Rasmussen.

Investerer kraftigt

Overdragelsen af Middelfart Trafikhavn giver ADP en sum penge, som selskabet kan bruge til at foretage nogle af de investeringer, der finansielt skal ruste havneselskabet til fremtiden, siger direktøren.

 

- Salget har været led i at konsolidere en større del af forretningen i Fredericia og Nyborg. I Taulov kan vi udvide forretningen, hvis vi får mere oplandskapacitet, og i Fredericia har vi en utrolig travl havn målt per kvadratmeter, hvilket stiller store krav til infrastrukturen. Der har vi nogle projekter foran os med eksempelvis ISPS-områder og hvordan vi leder trafikken ind og ud af havnen til gavn for byen. Det er et par af de konkrete ting, vi arbejder med, og det er selvfølgelig nogle betragtelige investeringer, siger han og fortsætter:

- Vores planer for havnen i Nyborg er også, at den skal udvikles – ikke afvikles. Nyborg har den helt klare fordel, at den ligger rigtig godt i forhold til den internationale sejlrute. Nyborg har et uudnyttet potentiale, der består i, at ejerkommunen har slået sig på at tiltrække virksomheder, der arbejder med genanvendelighed. Det er risikovirksomheder, men de har en grøn profil. Det er vi interesserede i at arbejde videre med sammen med Nyborg Kommune. Generelt afsøger ADP bæredygtighedsmarkedet og har gang i spændende projekter inden for bæredygtighed. Vi har også en ambition om, at godsomsætningen for især Fredericia Havn på sigt skal stige som følge af bæredygtige produkter, siger Rune D. Rasmussen.

For lille indflydelse

Som forretningsmand tror Rune D. Rasmussen på konsolideringernes kraft, og han ser også en fremtid, hvor havnene i højere grad end i dag kan udvide serviceporteføljen.

 

- Jeg synes, der er en ubalance mellem de store investeringer, der er i den danske havnebranche, kontra den vækst man historisk har set og måske også kan forvente. Det er naturligt at forestille sig en fremtid, hvor større havne bliver større, og hvor mindre havne får det svært. De havne, der måske over de næste 15 år står over for en kontrolleret nedlukning, synes jeg skulle gøre det med andre, så det netop bliver en kontrolleret nedlukning, hvor man tager højde for både byen og kunderne. I stedet for at mange havne alle investerer og har hver deres strategi. Det synes jeg ikke, der er en berettigelse til, siger han.

Rune D. Rasmussen tilføjer, at han har været overrasket over at komme til havnebranchen og opleve, hvor lille beslutningskraft havne reelt har i den samlede værdikæde.

 

- Den omkostning, havnen repræsenterer i værdikæden, er relativt lille, og dermed er indflydelsen på beslutningen også relativt lav. Den organisation, ADP har bygget op og skal fortsætte med at bygge på i fremtiden, er med det soleklare formål, at vi skal langt længere ind i kundernes og markedets værdikæde, så vi får større indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet, siger han.

 

Så I skal blive dyrere?

 

- Der er ingen tvivl om, at når vi kigger ind i fremtiden med ny havnelov og konkurrence med det private, så er det svært at forestille sig, at havnene bliver billigere på sigt – tværtimod. Vores rolle er, at vi er nødt til at stille en organisation til rådighed, som i langt højere grad kan udfordre kunderne og levere nogle bedre løsninger. Både på pris, men også på setup og kvalitet. Der har havnene stadig et ret stort arbejde foran sig i at arbejde med deres organisation, der kommer til at blive langt mere professionel i forretningsudviklingsøjemed. Man ser dog, at havnene er opmærksomme på, at de skal udvikle sig, fordi de begynder at hive nogle andre kompetencer ind – eksempelvis speditører eller rederifolk – som kommer fra det private og er rigtig dygtige. Og det hilser jeg velkomment, for det synes jeg har været tiltrængt. Jeg synes, det stadigvæk til tider er en konservativ branche, som har brug for at forny sig for at kunne levere noget, som de store kunder på markedet synes er godt nok.

Kommer I til at kaste jer over nye forretningsområder, hvis det bliver juridisk muligt?

 

- Fordi vi måske skulle få lov til det juridisk, er jeg ikke sikker på, vi nødvendigvis ville gøre det. Hvis ikke der er plads i værdikæden, giver det bagslag, og det skal man passe på med. I både Nyborg og Fredericia har vi eksempelvis nogle operatører inden for stevedoring, der virkelig giver noget værdi til værdikæden, fordi de kan levere nogle rigtig gode løsninger. Det skal vi ikke ind og udfordre på. Vi skal i stedet slå på, at vi kan levere en førsteklasses rådgivning og at vi kan hjælpe vores operatører med at være synlige og tydelige i markedet, så vi kan få noget fælles forretning. Sådan, at de hele tiden føler sig ambitiøst motiverede af, at de skal være dygtige, når de arbejder med ADP på vores havne, for ellers er der helt sikkert andre, der har lyst til det.

Risikoen skal spredes

Som sin vigtigste opgave de kommende år peger Rune D. Rasmussen på det afgørende i, at havnen kapitaliserer på de mange kommende investeringer. Desuden står der en løbende konvertering af især råolie-segmentet for døren, mens Taulov Dry Port skal realiseres i det tempo, man har forventet. Altså bliver der i den grad noget at se til.

 

- Nogen vil måske synes, det er en udfordring at drive flere havne og et transportcenter, fordi man skal have fokus flere steder. Vi vælger at se det som et kæmpe privilegium. Vi har adgang til at satse og have fokus på flere ting. Som havn er man som oftest tvunget til at være rigtig god til én eller meget få ting og dermed også helt berettiget være lidt bekymret for sin fremtid. Vi har muligheden for at lave en omstilling de kommende år, hvor vi har spredt risikoen væsentligt. Så vi vælger at se det som en mulighed for at stå væsentligt stærkere i fremtiden, siger direktøren.

Han tilføjer, at ADP’s store baglandsarealer i form af det multimodale transport- og logistikcenter Taulov Dry Port bliver en væsentlig del af ADP’s drift fremover.

 

- Vi er blandt dem i branchen, der virkelig bliver kigget på, fordi vi forsøger at ændre måden, man opfatter det at være en havn. Hvis man skal bygge et stort lager til en kunde her på havnen, er det jo rigtig dyre kvadratmeter. Hvis man kan skubbe det lidt ud i baglandet, samtidig med at man kan benytte feederservicen, mens man stadig har speditørerne og operatørerne lige i baghaven, skaber det en kæmpe fleksibilitet for kunderne, siger Rune D. Rasmussen.

 

(Denne artikel er også bragt i Transport Tidende nummer 19).

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Christiansmindevej 12D
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 17642693

Via mail

 

lf@transporttidende.com