Tilmeld dig voresnyhedsbrev

newsletter

- Krisen afslører vores sande styrke

Søgeord:

11. marts 2021  |  

Af Anders Per Gajhede

Læst i alt:

295 gange

Læses i øjeblikket af:

0

Deutsche Post DHL Group klarede sig fremragende i kompliceret corona-år.

 

Verdens største logistikselskab – tyske Deutsche Post DHL Group (DPDHL) noterede et fremragende 2020 på trods af alle de åbenlyse udfordringer, corona-året bragte med sig.

 

Med offentliggørelsen af sin årsrapport bekræftede koncernen de foreløbige tal for 2020, der blev meddelt i januar.

 

DPDHL øgede omsætningen med 5,5 procent til 66,8 mia. euro i regnskabsåret 2020. Efter justering for portefølje- og valutaeffekter steg den organiske omsætningsvækst med endnu mere hele 8,5 procent. Denne vækst blev primært drevet af det globale e-handelsboom, hvilket førte til betydeligt højere forsendelsesvolumener i pakke- og ekspresforretningen.

 

Driftsresultatet (EBIT) forbedredes med 17,4 procent i 2020 til mere end 4,8 mia. euro. Koncernen overskred således markant sit tidligere justerede indtjeningsmål på 4,1 til 4,4 mia. euro.

Konsolideret nettoresultat steg fra 2,6 mia. til 3 mia. euro.

 

Frank Appel, administrerende direktør i Deutsche Post DHL Group:

 

- 2020 var et ekstraordinært udfordrende år, som det lykkedes os at afslutte med stor succes til sidst. Pandemien stillede os dagligt nye krav, som vi klarede med en stor præstation på tværs af forretningsenheder: vi justerede ruter og processer, øgede ressourcer og gentagne gange omlagde vi forsyningskæder. Det gjorde det muligt for os at holde de globale handelsstrømme i bevægelse, sikre forsyningskæder til industrien og også håndtere den enorme mængde pakker, især i løbet af julen. Nu bringer vi Covid-19-vaccinerne til folk. Alt dette udføres af vores mere end 570.000 ansatte over hele verden. Takket være deres utrættelige indsats yder Deutsche Post DHL Group vigtige bidrag til samfundet under pandemien. Dette fylder os med stolthed, og det inspirerer os til at gøre endnu mere, siger DPDHL-topchefen.

DPDHL-divisioner

Fordelt på koncernens divisioner var der også interessante tal at finde.

 

Express-divisionen leverede EBIT på 2,75 mia. euro fra 2,04 mia. euro i 2019. Grundlaget for det rekordresultat er den opnåede vækst i tidsbestemte internationale ekspresforsendelser (TDI). Efter at TDI-volumen i anden halvdel af året var konstant over det foregående års niveau i alle regioner i verden, udgjorde væksten for hele året 8,7 procent i tidsbestemte internationale ekspresforsendelser. Divisionen lykkedes yderligere at øge effektiviteten af forsendelseshåndtering og opnå en meget god udnyttelse af flykapacitet i sit verdensomspændende netværk. Begge faktorer førte til en rekordmargen på 14,4 procent – i 2019 11,9 procent.

 

Hos eCommerce Solutions-divisionen voksede i 2020 forsendelsesvolumenerne betydeligt hurtigere end forventet i alle regioner, især inden for B2C e-handel. Da virkningen af pandemien varierede betydeligt i nogle regioner, registrerede divisionen særlig dynamisk volumenvækst i flere lande i Europa og USA. Omlægningen af koncernens internationale pakkeaktiviteter lønnede sig: ud over den meget gode omsætningsudvikling førte forbedringer i omkostningsstyring til effektivitetsstigninger. EBIT-marginen for koncernens yngste division sluttede for første gang med 3,3 procent (2019: -1,3 procent) med stigning.

Hos Post & Parcel Germany noteredes stærk vækst i omsætning og indtjening, der blev drevet af en betydelig stigning i pakkemængder med en rekordvolumen på mere end 1,6 mia. pakker (2019: 1,4 mia. pakker).

 

I løbet af året noterede Global Forwarding, Freight-divisionen faldende efterspørgsel og mangel på transportkapacitet på markedet. Dette manifesterede sig oprindeligt i bellycargo-kapaciteter på interkontinentale passagerfly og desuden på visse søfragtruter mod slutningen af året. Den massive kapacitetsreduktion førte til en tilsvarende pris- og marginudvikling i konkurrencen om tilgængelig transportkapacitet. Det internationale netværk og den markedsledende position inden for luft- og søfragt muliggjorde godstransport i et stramt marked. Den resulterende positive marginudvikling har mere end opvejet faldet i volumener og muliggjort en forbedring af driftsresultatet. EBIT-marginen steg til 3,7% procent (2019: 3,4 procent).

Efter en markant reduktion i stærkt cykliske kundeaktiviteter umiddelbart efter udbruddet af pandemien, fik kundeaktiviteten hos Supply Chain fart i fjerde kvartal. Divisionen intensiverede sit fokus på standardisering og omkostningsdisciplin det sidste år. Således lykkedes det Supply Chain at opnå en EBIT-margin på 3,4 procent (2019: 6,7 procent) på trods af betydelige byrder forårsaget af pandemien, mens tallet for det foregående år blandt andet havde fordel af en positiv engangseffekt af frasalget af aktiviteterne i Kina.

 

- Vi havde det bedste år i vores virksomhedshistorie med et driftsresultat på mere end 4,8 mia. euro. Tallet understreger modstandsdygtigheden i vores forretningsmodel. Vi har bevist, at vi leverer pålideligt, selv i et turbulent marked. Vi er i stand til at reagere på skiftende omstændigheder med smidighed og mestre selv vanskelige logistiske udfordringer gennem vekselvirkningen mellem vores divisioner. Vores vækstdrivere forbliver helt intakte og er endda styrket - især det globale boom i e-handel. Vi fortsætter med at vokse selv uden økonomisk medvind. Krisen afslører den sande styrke hos Deutsche Post DHL Group, siger Frank Appel.

IconIcon

Til abonnenten

 

Indtast dit brugernavn og adgangskode

Kundeservice

Danske Transport Medier APS
Adelgade 85A, 1.
8660 Skanderborg
Tlf: +45 70 250 350
CVR: 19999181

Via mail

 

mail@dtmedier.dk